Уведомление за отваряне на ценови оферти

26 Май 2014
На основание чл. 69а, ал.3 от ЗОП, Ви уведомяваме, че на 28.03.2014 г., от 15.00 часа, в зала 301 на Централен офис на Дирекция „НП Централен Балкан” в гр. Габрово, ул. „Бодра смяна” 3, Комисията, назначена със Заповед № РД-ЦБ-9/9.05.2014г. на Директора на Дирекция „НП Централен Балкан” ще отвори ценовите оферти на участниците в Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО НА ПОСЕТИТЕЛСКИ ИНТЕРПРЕТАТИВЕН ЦЕНТЪР ВЕЖЕН - ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА „СТАРАТА ХИЖА ВЕЖЕН“, РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩА И СЪЗДАВАНЕ НА НОВА ПРИЛЕЖАЩА ПОСЕТИТЕЛСКА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013 Г.”
Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg