Фотокапани „ловят” диви животни в Парка

12 Ноември 2012

Фотокапани вече се използват за наблюдение на дивите обитатели на Парка

Шест от устройствата за заснемане на животните са предоставени във връзка с изпълнение на теренни дейности по Проект LIFE07 NAT/IT/000502 EX-TRA „Подобряване на условията за едрите хищници – трансфер на най-добрите практики”.
Още десет фотокапана получи Дирекцията от Министерството на околната среда и водите във връзка с провеждането на годишния мониторинг на кафява мечка в територията на Националния парк. Както вече информирахме, в края на месец ноември в Парка ще бъде проведен масиран мониторинг на кафява мечка. Той ще обхване района на Средна Стара планина и в наблюденията ще се включат експерти от Изпълнителната агенция по околна среда, Дирекции на национални и природни паркове, Регионални инспекции по околната среда и водите и неправителствени организации. В рамките на Националния парк ще бъдат обходени около 20 маршрута.


Фотокапаните имат за цел да подпомогнат традиционните маршрутни методи и ще бъдат използвани за стационарно наблюдение на емблематичния за Централен Балкан вид.
Те представляват комбинирани устройства, които отчи
тат чрез специални сензори топлината и движенията на животните и реализират цифрово изображение – снимка.
Парковата дирекция разполага вече с 16 фотоустройства, които са разпределени в седемте паркови участъка.
Вече са регистрирани и първите наблюдения на едри бозайници с фотокап
ан. Обективът е уловил дива свиня, сръндак и кафява мечка. 

Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg