„Централен Балкан"и РИОСВ – Велико Търново заедно отбелязват Международния ден на биологичното разнообразие

17 Май 2017

„Биологично разнообразие и устойчив туризъм“ е мотото, под което на 18 май ще се проведат съвместните инициативи на Дирекцията на Национален парк „Централен Балкан“ – Габровои РИОСВ– Велико Търново. Те са посветени на Международния ден на биологичното разнообразие – 22 май. Основната цел на двете структури на МОСВ е да повишат осведомеността, свързана с приноса на устойчивия туризъм за икономическия растеж и за опазването и устойчивото ползване на биологичното разнообразие.
Темата на Международния ден за биологичното разнообразие е обявена от Секретариата на Конвенцията за биологичното разнообразие. Избрана е в подкрепа на дейностите на Световната организация по туризъм към ООН във връзка с Решение на Генералната Асамблея на ООН, с което 2017 г. е обявена за „Международна година на устойчив туризъм за развитие“. Национален парк „Централен Балкан“ е добър пример за притегателната сила на запазената дива природа, привличаща хиляди туристи. Въпреки величието си, природата е силно уязвима, а нейният естествен характер се поддържа благодарение на равновесието между опазване и щадящо човешко присъствие.
Инициативите на Парковата дирекция и РИОСВ са две: Откриване на изложба „Карикатуристи“ и работна среща с представители на педагогическата колегия от област Велико Търново. Изложбата е посветена на опазването на околната среда. Карикатурите, създадени с повече ирония отколкото с хумор, фокусират вниманието върху отношението на днешния човек към природата. Затова общото послание е, че за да защитят природната среда, хората са длъжни да преосмислят собствените си действия.
Колекцията съдържа 12 табла с аранжирани върху тях 41 творби на художници-карикатуристи от България, Украйна, Русия, Китай, Германия, Сърбия, Чехия, Литва, Иран, Бразилия, Италия и Куба. Предоставена е от дирекцията на парка и Дома на хумора и сатирата в Габрово. Изложбата ще бъде официално открита на 18 май от 14 часа в информационния центърна риосв.
Непосредствено след откриването започва работна среща с учители от детски градини и училища от област Велико Търново. Експерти от ДНП „Централен Балкан“ ще представят биологичното разнообразие в Националния парк. Акцентът ще е върху подкрепата за природозащитното образование чрез създаване на образователни продукти и главно на помагалата „Разходка в дивата планина“ и „Оазис на дивия свят“, създадени в рамките на проект „Централен Балкан – парк за всички“, изпълнен от Парковата дирекция по ОП „Околна среда 2007-2013“. За всяко учебно заведение са приготвени комплекти от помагалата за съответната възрастова група.Инициативите са посветени и на Европейския ден на парковете – 24 май и на Десетилетието на биологичното разнообразие 2011-2020, обявено от ООН.
 
Образователният пакет „Разходка в дивата планина“ е второ допълнено издание, предназначен за възпитателна и образователна работа в детските градини и началната степен на общообразователните училища. Включва експозиция от 9 пълноцветни плаката и свитък – помагало за учителя. „Оазис на дивия свят“ е в помощ на учебната и извънкласна работа в средната общообразователна степен. Той е нова разработка и съдържа 14 пълноцветни плаката, представящи с фотоси и текстове биологичното разнообразие на националния парк и свитък – помагало за учителя. 
 

Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg