„Централен Балкан" бе представен на международен семинар в Германия

20 Декември 2016

Устойчивото ползване на природни ресурси в Национален парк „Централен Балкан“ бе сред темите, дискутирани в програмата на Втория международен семинар на Мрежата от букови гори в Европа. Форумът, организиран в рамките на Проект от университета за устойчиво развитие в Еберсвалде, Германия и финансиран от Немската федералната агенция за опазване на природата, се проведе от 1 до 5 декември на остров Вилм, Германия.Представените от служители на Дирекцията утвърдени практики за устойчиво ползване на природни ресурси чрез прилагане на режими и норми за намаляване на човешката намеса в естествените природни процеси, както и подхода–  ползванията да изпълняват ролята на поддържащи и възстановителни дейности в тревисти и горски местообитания, се оценяват като добър пример от участниците в семинара.
Проведените досега два семинара следват основната цел на университетския проект –  да се създаде платформа за обмен на опит и нови познания между експертите, работещи за опазването на буковите гори, както и да създаде активна мрежа от експерти и съответните заинтересовани страни, която да обедини усилията за запазване и устойчиво ползване на буковите гори в Европа. На първия семинар, проведен в края на 2015 г., бяха анализирани старите букови гори в Европа, във връзка с тяхната уязвимост към съществуващи и потенциални заплахи и рискове, предмет на втория семинар е разглеждането на подходите за управление и мониторинг в различните страни и в различните категории защитени територии/зони, които да допринесат за справяне с идентифицираните заплахи и рискове.
Сред представените на тазгодишната среща се открояват две основни групи теми: свързаните със защитата, управлението и мониторинга на букови гори в различни страни и представящите устройството на националните мрежи от защитени територии в страните, представени в семинара, както и конкретното функциониране на отговорните администрации. Проведените до сега два форума свързват на практика обектите – буковите гори с хората – чрез управленските практики и експертите, което е сериозна стъпка към създаването на работеща Мрежа от букови гори в Европа.
Трети международен семинар е планиран за 2017 г. Той ще е окончателен и очакванията са участниците в Мрежата да разработят обща европейска стратегия за по-добро опазване и устойчиво ползване на европейските букови гори.

Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg