Регистрирай се Забравена парола
(A+)
По-голям шрифт: А+
По-малък шрифт: A-
Нормален шрифт: A

Честит Ден на Земята!

22 Април 2024
Днес отбелязваме Деня на Земята!

Нека в този ден и не само, се ангажираме да опазим нашата планета – върховната люлка на живота. Нека я запазим чиста, зелена и жизнена за бъдещите поколения. Докато празнуваме този ден, нека си напомним, че всеки ден е Ден на Земята. Всяка стъпка, която предприемаме към опазване на околната среда има значение. Земята не ни принадлежи; ние принадлежим на Земята. Нека покажем своята благодарност, като защитим естествената ѝ красота. На този ден нека засадим дърво, намалим отпадъците, рециклираме и да направим нашата част чиста, за да запазим тази планета красива. Имаме само една Земя, нека се погрижим за нея. Не забравяйте, че промяната започва с вас, у дома и във вашата общност. Можем да направим разликата заедно.
Всяка година платформата EARTHDAY.ORG координира събития по целия свят, за да демонстрира глобалната подкрепа за движението за опазване на околната среда. Повече от 1 милиард души в 192 държави участват в дейности за Деня на Земята, което го прави най-мащабното честване в света.Темата на кампанията тази година е „Планетата срещу пластмасата“ (Planet vs. Plastics). Хората в целия свят са призовани да се поеме колективен ангажимент от страна на правителствата, институциите, бизнеса и гражданите за справяне с кризата, предизвикана от пластмасата, чрез намаляване на производството на пластмаса с 60% до 2040 година и изграждане на бъдеще без пластмаса, защото само рециклирането вече не е достатъчно.
Въпреки че има много ефекти, които човешкото действие може да причини на околната среда, по-долу е даден списък, който има за цел да илюстрира тази реалност по общ начин:
 
Пренаселеност
Развитието в областта на здравеопазването и санитарното управление на населените места позволи значително да се увеличи продължителността на живота на хората, като същевременно се допринесе за намаляване на смъртността.Последствията от това са пренаселеността. Днес планетата Земя е населена с почти 7.5 милиарда души.
Урбанизацията на територии, които някога са били зелени бели дробове на градовете, означава обезлесяване на тези райони с ерозия на почвата и унищожаване на местообитания на животни, което предполага.По същия начин, борбата за невъзобновяеми източници на земята, които са недостатъчни, за да посрещнат нуждите на човешките същества, стана осезаема..
 
Разместване и изчезване на животински видове
Има много примери за животински видове, които са изложени на риск от изчезване поради липсата на климатични или хранителни условия, които са довели до унищожаване на тяхното естествено местообитание..Може би един от най-медиативните е случаят с пандата, застрашен от изчезване поради обезлесяването на бамбукови гори, мястото му на убежище и превъзходството на храни..
 
Замърсяване на въздуха
Разпространението на фабрики и емисиите на парникови газове оказват влияние върху факта, че въздухът не е напълно чист и безвреден за човешкото здраве..По същия начин, димните частици или газове, генерирани от разлагането на органични вещества, добиване или изгаряне на въглеводороди, правят въздуха да стане нещо вредно за човечеството.
Според данни на Организацията на обединените нации (ООН) "всяка година 3,3 милиона смъртни случая са причинени от замърсяването на въздуха".Китай достига 56 пъти максималната граница на ПМ 2,5, достигайки 1400 микрограма на кубичен метър въздух.
 
Замърсяване на почвите и водите
Този вид замърсяване е много свързан един с друг, защото по принцип замърсяването на почвата достига до различните водни притоци.Тя е свързана и с проблема за преработката и обезвреждането на отпадъците, тъй като няма ясни и ефективни политики или системи за управление на отпадъците, разширяването на почвите, които стават импровизирани, са по-широки. Замърсяването на почвата често завършва с въздействие върху човешкото здраве, тъй като много от химическите и токсичните елементи преминават през хранителните култури през корените и в крайна сметка замърсяват продуктите за човешка консумация..
Според Института Worldwatch, само в Съединените щати земеделските стопани използват около 450 милиона килограма пестициди всяка година, замърсявайки потоците и рибите, които живеят в тях..
 
Звуково замърсяване
Това е вид замърсяване, което обикновено не се разглежда, но засяга голям брой хора.
Това е особено вярно в големите градове, където движението и градската работа в крайна сметка повишават децибелите, на които хората трябва да се подчинят.Звуковото замърсяване може да повлияе на функционирането на човешката слухова система и е свързано с нарушения на съня и сърдечно-съдови заболявания.Градовете в света с най-високи нива на звуково замърсяване са Кантон (Китай), Ню Делхи (Индия) и Кайро (Египет)..
 
Глобално затопляне
Глобалното затопляне е представа, че дори и днес е скептично, но обикновено е свързано с количеството въглероден диоксид, който се отделя в атмосферата..Този въглероден диоксид се произвежда от човека просто диша, но нивото му се е увеличило след индустриалната революция доведе до използването на изкопаеми горива в много процеси.По същия начин, растежът на автомобилния парк в света е довел до увеличаване на емисиите на този газ, който, заедно с други, като метан (генериран от интензивното животновъдство), произвежда т.нар. Парников ефект.Смята се, че глобалното затопляне е отговорно за много атмосферни и климатични промени, наблюдавани днес от планетата.
 
Излишни отпадъци
Често срещан проблем в големите градове е трудното управление на огромното количество отпадъци, които се произвеждат ежедневно.Като цяло, депата за отпадъци и санитарните сметища остават пренаселени и не могат да се справят и няма много хора, които имат система за рециклиране, която позволява използването на материал, който може би може да бъде използван отново.В допълнение, тези официални пространства се добавят към огромния брой импровизирани места за изхвърляне на боклука. Това включва пространства за обществено ползване като площади, улици, плажове и др.Да не говорим за замърсяването, генерирано от машините, които участват в процеса на събиране и изхвърляне на тези отпадъци.
 
Ползи от човешкото действие за околната среда
 
Въпреки че по-горе изложеният списък говори за негативните ефекти от действието на човека в околната среда, трябва да се каже, че човешките същества могат да правят и да правят положителни неща за своята среда, като:
 
-Развъждане и освобождаване на животни в риск от изчезване
-Селективно елиминиране на инвазивни видове
-Защита на видовете
-Контрол на горските пожари
-Почистване на каналите
-Залесяване
-Търсене на възобновяеми енергийни източници
-Намаляване на замърсяването.