Четвърта сесия на програмата за финансиране на бизнеси, подпомагащи биоразнообразието

30 Март 2016
Асоциация на парковете в България стартира четвъртата процедура по програмата за финансиране на подпомагащ биоразнообразието бизнес. Финансирането подкрепя иновативни стопански дейности за възстановяване и опазване на ключови природни ресурси в територии, попадащи в природните паркове „Врачански Балкан” и „Българка” или в защитена зона BG0001040 „Западна Стара Планина и Предбалкан“.
Асоциация на парковете в България (АПБ) финансира 60% от проектите, а кандидатите осигуряват останалите средства като съ-финансиране.  Максималната стойност на едно проектно предложение е 21 500 швейцарски франка. Проектните предложения трябва да обхващат периода 20 май– 20 октомври 2016 г.
Крайният срок за подаване на предложения в офиса на АПБ е 21 април 2016 г. Допълнителна информация на тел: 0887 820 870 или на e-mail apb@parks.bg.
АПБ провежда програмата за подпомагане на ПББ в периода 2013 – 2016 г. в качеството си на партньор по проект „Да свържем опазването на природата и устойчивото развитие на селските райони“, финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество чрез Фонда за реформи, свързани с участието на гражданското общество. Повече за проекта можете да прочетете на адрес http://parks.bg/?p=2500.
Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg