Регистрирай се Забравена парола
(A+)
По-голям шрифт: А+
По-малък шрифт: A-
Нормален шрифт: A

11 май е Световен ден на мигриращите птици

11 Май 2022
     Световният ден за опазване на мигриращите птици е глобална кампания, започнала през 2006г. и провеждана всяка година досега. Основната й цел е да повиши осведомеността на хората и да подчертае нуждата от опазване на мигриращите птици и местообитанията им. Проявите на кампанията информират за екологичното значение на мигриращите птици, за заплахите пред тях и за необходимостта от международно сътрудничество за опазването им.
     Светлинното замърсяване е в центъра на кампанията за Световния ден на мигриращите птици през 2022 г. Изкуствената светлина се увеличава в световен мащаб с най-малко 2 процента годишно и е известно, че влияе неблагоприятно на много видове птици. Светлинното замърсяване е значителна заплаха за мигриращите птици, причинявайки дезориентация, когато летят през нощта, което води до сблъсъци със сгради, нарушаване на вътрешните им часовници или пречи на способността им да предприемат миграции на дълги разстояния.  
     Решения за светлинно замърсяване са лесно достъпни. Например, все повече и повече градове в света предприемат мерки за затъмняване на светлините в сградите по време на фазите на миграция през пролетта и есента. В рамките на Конвенцията за мигриращите видове също се разработват насоки за най-добри практики, за да се отговори на този нарастващ проблем и да се гарантира, че се предприемат действия в световен мащаб, за да се помогне на птиците да мигрират безопасно
    На  територията на Национален парк „Централен Балкан“ гнездят 220 вида птици, сред които и прелетни -  кукувицата, белошипа ветрушка, ловен сокол, сокол орко, най-бързото животно – соколът-скитник, мигриращият нощем ливаден дърдавец, белоопашат мишелов, малък креслив орел, орел змияр, черен щъркел, чухал.
 
Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg