Новини

17/03/2014
Стартира открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет

„МЕРКИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ” по Проект № DIR 5113325-12-109 „Централен Балкан – парк за всички“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013”. Документацията за участие може да получите всеки работен

Виж повече  >>
11/03/2014
МИНИСТЪР ИСКРА МИХАЙЛОВА УЧАСТВА В ОБЩЕСТВЕНОТО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА АКТУАЛИЗИРАНИЯ ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛЕН ПАРК „ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН“

Министър Искра Михайлова участва в общественото обсъждане на проекта на Aктуализирания План за управление (АПУ) на НП „Централен Балкан“, което се проведе днес, 11 март 2014 г. от 13.00 часа в Габрово (Художествената галерия „Христо Цокев“ на ул.“Св. Св. Кирил и Мето

Виж повече  >>
11/03/2014
При повишен интерес премина общественото обсъждане на Актуализирания План за управление на Национален парк „Централен Балкан”

Министър Искра Михайлова поздрави екипа на Проекта Над 120 участника се включиха в състоялото се днес (11 март 2014 г.) обществено обсъждане на проекта за Aктуализирания План за управление (АПУ) на НП „Централен Балкан“. В Габровската художествена галерия се събраха депутати, пред

Виж повече  >>
04/03/2014
Проведе се серия от срещи за запознаване на заинтересованите страни с проекта на Актуализирания план за управление

Срещи за запознаване с проекта на Актуализиран план за управление на Национален парк „Централен Балкан“ в населените места около Парка    Екипът, разработил проекта на актуализирания  План за управление на НП „Централен Балкан“ (ПУ на НПЦБ) организира

Виж повече  >>
28/02/2014
Годишен план за пашата и ползването на сено в Национален парк Централен Балкан

Със заповед на директора на Парковата дирекция е утвърден Годишен план за пашата и ползването на сено в Национален парк Централен Балкан за 2014 г. Основание за издаването на Плана е Закона за защитените територии и Правилника за условията и реда за управлението, възлагането на дейно

Виж повече  >>
18/02/2014
Старият бряст от Сливен ще представи България в международен конкурс „Европейско дърво на годината 2014 г.”

            За четвърта поредна година на 1-ви февруари 2014 г. се даде старт на онлайн гласуването за конкурса „Европейско дърво на годината 2014 г”. Тази година в конкурса ще участват 10 дървета от – България, Унгария, Чехия, Словакия, Полша, Уелс, Ф

Виж повече  >>
17/02/2014
Стартира открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет

„ДОСТАВКА И ИНСТАЛИРАНЕ НА КОМПЮТЪРНА, ПЕРИФЕРНА И ОФИС ТЕХНИКА,  ЗА НУЖДИТЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН – ПАРК ЗА ВСИЧКИ” при следните самостоятелно обособени позиции:             Позиция 1: Доставк

Виж повече  >>
09/02/2014
Информационна кампания за актуализирания План за управление на Национален парк

Екипът, разработващ Проектоплана за управление на Национален парк „Централен Балкан“ (НПЦБ), съвместно с Дирекцията на Парка, стартира Информационна кампания за представяне на актуализирания План за управление и широкото му обсъждане с всички заинтересовани страни – местните жит

Виж повече  >>
30/01/2014
Решение за промяна на открита процедура за възлагане на обществена поръчка

С решението за промяна на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „ИЗБОР НА КОНСУЛТАНТ НАТУРА“, в изпълнение на проект № DIR-5113325-12-109 „Централен Балкан – парк за всички“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013”, може да се за

Виж повече  >>
21/01/2014
Стартира открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет

„ИЗБОР НА КОНСУЛТАНТ НАТУРА“, в изпълнение на проект № DIR-5113325-12-109 „Централен Балкан – парк за всички“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013” Документацията за участие може да разгледате и/или п

Виж повече  >>
21/01/2014
Стартира възлагане на обществена поръчка с предмет „Извън гаранционно обслужване и ремонт на служебните автомобили, собственост на Дирекция „Национален парк Централен Балкан”

Във връзка с възлагане на обществена поръчка, чрез публична покана, с предмет: „Извън гаранционно обслужване и ремонт на служебните автомобили, собственост на Дирекция „Национален парк Централен Балкан” в 2  позиции, на основание чл. 14, ал. 4,  във връзка с Гла

Виж повече  >>
06/01/2014
Стартира възлагане на обществена поръчка с предмет „Извън гаранционно обслужване и ремонт на служебните автомобили, собственост на Дирекция „Национален парк Централен Балкан”

Във връзка с възлагане на обществена поръчка, чрез публична покана, с предмет: „Извън гаранционно обслужване и ремонт на служебните автомобили, собственост на Дирекция „Национален парк Централен Балкан” в 4  позиции, на основание чл. 14, ал. 4,  във връзка с Глава осем „а” от ЗОП, Ви каним да предст

Виж повече  >>

Архив новини

Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg