Новини

18/02/2014
Старият бряст от Сливен ще представи България в международен конкурс „Европейско дърво на годината 2014 г.”

            За четвърта поредна година на 1-ви февруари 2014 г. се даде старт на онлайн гласуването за конкурса „Европейско дърво на годината 2014 г”. Тази година в конкурса ще участват 10 дървета от – България, Унгария, Чехия, Словакия, Полша, Уелс, Ф

Виж повече  >>
17/02/2014
Стартира открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет

„ДОСТАВКА И ИНСТАЛИРАНЕ НА КОМПЮТЪРНА, ПЕРИФЕРНА И ОФИС ТЕХНИКА,  ЗА НУЖДИТЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН – ПАРК ЗА ВСИЧКИ” при следните самостоятелно обособени позиции:             Позиция 1: Доставк

Виж повече  >>
09/02/2014
Информационна кампания за актуализирания План за управление на Национален парк

Екипът, разработващ Проектоплана за управление на Национален парк „Централен Балкан“ (НПЦБ), съвместно с Дирекцията на Парка, стартира Информационна кампания за представяне на актуализирания План за управление и широкото му обсъждане с всички заинтересовани страни – местните жит

Виж повече  >>
30/01/2014
Решение за промяна на открита процедура за възлагане на обществена поръчка

С решението за промяна на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „ИЗБОР НА КОНСУЛТАНТ НАТУРА“, в изпълнение на проект № DIR-5113325-12-109 „Централен Балкан – парк за всички“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013”, може да се за

Виж повече  >>
21/01/2014
Стартира открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет

„ИЗБОР НА КОНСУЛТАНТ НАТУРА“, в изпълнение на проект № DIR-5113325-12-109 „Централен Балкан – парк за всички“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013” Документацията за участие може да разгледате и/или п

Виж повече  >>
21/01/2014
Стартира възлагане на обществена поръчка с предмет „Извън гаранционно обслужване и ремонт на служебните автомобили, собственост на Дирекция „Национален парк Централен Балкан”

Във връзка с възлагане на обществена поръчка, чрез публична покана, с предмет: „Извън гаранционно обслужване и ремонт на служебните автомобили, собственост на Дирекция „Национален парк Централен Балкан” в 2  позиции, на основание чл. 14, ал. 4,  във връзка с Гла

Виж повече  >>
06/01/2014
Стартира възлагане на обществена поръчка с предмет „Извън гаранционно обслужване и ремонт на служебните автомобили, собственост на Дирекция „Национален парк Централен Балкан”

Във връзка с възлагане на обществена поръчка, чрез публична покана, с предмет: „Извън гаранционно обслужване и ремонт на служебните автомобили, собственост на Дирекция „Национален парк Централен Балкан” в 4  позиции, на основание чл. 14, ал. 4,  във връзка с Глава осем „а” от ЗОП, Ви каним да предст

Виж повече  >>
06/01/2014
„ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН“ ЩЕ БЪДЕ ПЪРВИЯТ НАЦИОНАЛЕН ПАРК С АКТУАЛИЗИРАН ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ

В ход е изготвянето на План за управление на Национален парк  „Централен Балкан“  Предписателната част от Плана за управление (ПУ) на Национален парк „Централен Балкан“ (НПЦБ) серазработва отГражданско дружество „Централен Балкан”,което сп

Виж повече  >>
20/12/2013
Решение за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка

Решение за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка „ИЗБОР НА КОНСУЛТАНТ НАТУРА“.

Виж повече  >>
11/12/2013
Стартира открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет

„ИЗБОР НА КОНСУЛТАНТ НАТУРА“, в изпълнение на проект № DIR-5113325-12-109 „Централен Балкан – парк за всички“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013” Документацията за участие може да разгледате и/или

Виж повече  >>
18/11/2013
Решение за прекратяване на ОП „ИЗБОР НА КОНСУЛТАНТ НАТУРА“

Решение за прекратяване на ОП "Избор на консултант Натура"

Виж повече  >>
04/11/2013
Стартира възлагане на обществена поръчка чрез публична покана

Стартира възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет:„Доставка на фураж (царевица) и каменна сол” в изпълнение на Проект № DIR-5113325-12-109 „Централен Балкан – парк за всички“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна

Виж повече  >>

Архив новини

Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg