Регистрирай се Забравена парола
(A+)
По-голям шрифт: А+
По-малък шрифт: A-
Нормален шрифт: A

40 години от обявяването на резерват „Северен Джендем“.

30 Септември 2023
„Северен Джендем” -  резерватът с най-голяма средна надморска височина в Парка, се намира близо до гр. Априлци. Обявен е на 30 септември 1983 г.,  за да се съхранят отделни екосистеми, както и скалните и карстови образувания, които могат да се видят тук. Площта му е 1610 хектара.
„Северен Джендем” обхваща част от северните склонове на Централна Стара планина във водосбора на р. Видима. На територията на резервата се намират ниските и средните части от склоновете на връх Ботев. Релефът е силно разчленен и богат на скални форми, често труднопроходими. Заедно с множеството долини и зъбери се срещат и обширни тревни площи и горски масиви. Сред богатствата на „Северен Джендем” са близо 30 водопада с височина над 20 метра. Най-внушителният от тях е водопад Видимско пръскало. 
Повече от 2/3 от територията e покрита с вековни гори. Характерни са буковите и буково-еловите гори. Редки и застрашени от изчезване видове са оцелели само в тази естествена крепост и никъде другаде в България. Запазено е необичайното съобщество на сибирска хвойна, миртолистен рододендрон и синя боровинка. Връзката с другия резерват – “Джендема”, го прави част от обширна обетована земя – убежище за дивата коза, за мечката, за вълка, за благородния елен, за сърната, за скалния орел, за сокола скитник и скалолазката.
„Северен Джендем” е изключително трудно достъпен. Посетителите могат да се насладят на неговата красота по изградените екопътеки – „Видимско пръскало”, „водните дупки” и „По пътя на балканджиите”.                                                                   
               През резервата се допуска само пешеходно преминаване по маркираните пътеки.