Регистрирай се Забравена парола
(A+)
По-голям шрифт: А+
По-малък шрифт: A-
Нормален шрифт: A

50 ГОДИНИ КОНВЕНЦИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА СВЕТОВНОТО КУЛТУРНО И ПРИРОДНО НАСЛЕДСТВО НА ЮНЕСКО

01 Ноември 2022
През 2022 г. Конвенцията за опазване на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО отбелязва своята 50 -та годишнина.
На 16 ноември 1972 година Генералната конференция на Организацията на обединените нации за образование, наука и култура - ЮНЕСКО, отчитайки заплахите за културното и природното наследство и необходимостта от установяване на международна система за тяхната ефективна защита, приема Конвенцията за опазване на световното културно и природно наследство.
Tози уникален международен договор свързва в един документ концепциите за опазване на природата и на културните ценности. Разглеждайки наследството едновременно като културно и природно, Конвенцията утвърждава начините, по които хората взаимодействат с природата, и основната необходимост от запазване на баланса между двете.
България е една от първите страни, присъединили се към Конвенцията за опазване на световното културно и природно наследство през 1974 г. Понастоящем в списъка на световното наследство са включени 10 обекта на територията на страната – 3 природни и 7 културни обекта: Природен резерват „Сребърна“, Национален парк „Пирин“, Национален парк „Централен Балкан“ - част от сериен европейски обект на световното наследство на ЮНЕСКО „Старите и вековни букови гори на Карпатите и други региони в Европа“, Боянска църква, Мадарски конник, Тракийска гробница в Казанлък, Скални манастири при село Иваново, Рилски манастир, Старият Несебър и Тракийска гробница при село Свещари.
Конвенцията за опазване на световното наследство е между най-ратифицираните международни конвенции в историята с почти универсална ратификация от 194 държави.
В продължение на 50 години ЮНЕСКО работи с държавите по света, за да идентифицира културни и природни обекти, които притежават изключителна универсална значимост, за да бъдат определени като световно наследство, и да осигури тяхната ефективна защита. Чрез Конвенцията държавите по света поемат ангажимент да пазят обектите с изключителна универсална стойност, разположени на тяхна територия или на други места по света, чрез местни, национални, регионални и международни действия.
Днес в списъка към Конвенцията са включени 1 154 обекта на природното и културно наследство, разположени в над 160 държави по целия свят, което свидетелства за непрекъснатия стремеж на световната общност към опазването на най-значимите природни обекти и културни постижения за следващите поколения.
Темата на юбилейната година е „Следващите 50: Световното наследство като източник на устойчивост, хуманност и иновации“. Пет ключови области насочват вниманието на световната общност към следващите 50 години: Изменението на климата и опазване на наследството; Балансирано представяне на включените обекти; Устойчив туризъм; Дигитална трансформация; Възстановяване след COVID-19.
(При изготвянето на материала е заимствана информация от страницата на Конвенцията за опазване на световното наследство - https://whc.unesco.org/en/convention/).