90 минути за защитените територии и биоразнообразието

22 Май 2019
90 минути не бяха достатъчни на експертите на РИОСВ-Велико Търново и Дирекцията на Национален парк „Централен Балкан“ – Габрово да представят накратко природното богатство на региона и на Националния парк пред студенти от Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“. Съвместната проява беше посветена на днешния Международен ден на биологичното разнообразие – 22 май.
Бъдещите педагози и специалисти от катедра „География“ получиха информация и примери за категориите защитени територии и биологичното разнообразие, което те съхраняват. Национален парк „Централен Балкан“ очарова младежите със запазената дива природа, привличаща хиляди посетители и изумителните пейзажи на Средна Стара планина и свързаните с нея традиции и поминък. И не на последно място - със създадените продукти в подкрепа на природозащитното образование.
От голямо значение за работата на експертите се оказа последвалата дискусия, в която младите хора и техните преподаватели дадоха идеи и мнения за разнообразяване на образователните материали за учениците. Използване на технологии и он-лайн игри, тестове, посещения на място в защитените територии бяха предложенията, с които експерти и участници си обещаха бъдещо сътрудничество.
 
22 май е обявен за Международен ден на биологичното разнообразие през декември 2000 г. от Генералната асамблея на Обединените нации. На този ден през 1992 г. по време на конференция в Найроби е приет текстът на Конвенцията за биологичното разнообразие.
Темата за 2019 г. „Нашето биологично разнообразие, нашата храна, нашето здраве“ фокусира върху биологичното разнообразие като основа на нашата храна и здраве, и ключов катализатор за трансформиране на хранителните системи и подобряване на човешкото здраве. Темата има за цел да привлече знания и да осведоми, че храненето, системите на хранене и здравето зависят от биологичното разнообразие и здравите екосистеми. Темата също така отбелязва многообразието, осигурено от нашите природни системи за човешко съществуване и благоденствие на Земята, като същевременно допринася за други цели за устойчиво развитие, включително смекчаване на изменението на климата и адаптиране към климатичните промени, възстановяване на екосистемите, по-чиста вода и премахване на гладуването. Около една трета от произвежданите ежегодно в нашия регион храни просто се изхвърлят, а същевременно биха стигнали за решаването на проблемите с глада.
Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg