Екип

17/01/2018 Нов вид от групата на кръглолистната камбанка е установен в Национален парк „Централен Балкан“

Научни изследвания в масива Триглав на Национален парк „Централен Балкан“ установиха нов вид от групата на кръглолистната камбанка (Campanula rotundifolia L.).

Виж повече  >>
11/01/2018 Открити са три нови за НП „Централен Балкан“ вида растения

Трите нови за територията на Национален парк „Централен Балкан“ вида висши растения – полски окситропис, източна каменоломка и скална острица, са установени през изминалата 2017 г. Досега те не са съобщавани за флористичния район, в който попада Парка.

Виж повече  >>
14/12/2017 Пета мечка с GPS-GSM нашийник обитава Национален парк „Централен Балкан“

Екип на Сдружението за дива природа „Балкани“ е уловил кафява мечка и поставил GPS-GSM нашийник и микрочип за идентификация. Животното е уловено на 12 декември над село Черни Осъм до границата на националния парк . Мечокът е мъжки,  6-7 годишен с тегло над 190 кг и в добро здраво

Виж повече  >>
07/12/2017 Сигнал за бракониерство в „Централен Балкан“ провери дирекцията на парка

Дирекцията на НП „Централен Балкан“ провери сигнал за присъствие на хора с ловно оръжие в хижа „Певците“ - парков участък Карлово, в защитената територия където внасянето на ловно оръжие и ловът са забранени. В хижата парковите охранители са посрещнати от петима мъже с шес

Виж повече  >>

Архив новини

Покажи

      Екипът за управление е от служители на бенефициента – Дирекция „Национален парк Централен Балкан”, състоящ се от ръководител и три функционално обособени звена - звено Изпълнение, Административно-техническо звено и звено Контрол Теренни дейности.
 
Ръководител на проекта:
Диана Терзиева, началник сектор „Интерпретация и туризъм”
Координатор „Финансово управление”:
Денка Недялкова, началник отдел „Финансово – счетоводен и обща администрация”
Координатор „Обществени поръчки”:
Ирена Цонева, младши експерт „Възлагане на дейности”
Координатор „Интерпретация и публичност”:
Даниела Тотева, младши експерт „Образование и екотуризъм”
Координатор „Инженерни съоръжения”:
Мария Ангелова, главен експерт „Инфраструктура и строителство”
Координатор „Информационно обезпечаване”:
Генчо Илиев, главен експерт в отдел „Опазване на биоразнообразието и туризъм”
Сътрудник „Администрация”:
Нина Хадживасилева, главен специалист „Канцелария и административно обслужване”
 
 
Създаден е Надзорен съветза проекта, председателстван от директора на парковата дирекция, включващ 3-ма представители на основни заинтересовани от изпълнението на проекта страни (община, природозащитна НПО и туристическата общност). Неговата работа осигурява публичност и прозрачност на дейностите, външна независима оценка и контрол, както и мониторинг на напредъка и предприемането на корективни мерки при необходимост.
Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg