Екип

16/07/2018 Съветът на Европа поднови Европейската диплома на „Централен Балкан"

Комитетът на министрите към Съвета на Европа поднови Европейската диплома за защитени територии на Национален парк „Централен Балкан“ за още десет години.

Виж повече  >>
16/07/2018 Черни щъркели се излюпиха в Национален парк „Централен Балкан“

Четири черни щъркелчета се излюпиха в Национален парк „Централен Балкан“. Гнездото се намира в типичното за вида местообитание – по скали, близо да речно ждрело в южната част на Парка.

Виж повече  >>
05/07/2018 Находищата на жълта тинтява и скален пелин в НП „Централен Балкан“ са в добро състояниe

Проведеният мониторинг в Национален парк „Централен Балкан“ потвърди, че находищата на жълта тинтява (Gentiana lutea) и скален пелин (Artemisia erianthа) са в добро състояние.

Виж повече  >>

Архив новини

Покажи

      Екипът за управление е от служители на бенефициента – Дирекция „Национален парк Централен Балкан”, състоящ се от ръководител и три функционално обособени звена - звено Изпълнение, Административно-техническо звено и звено Контрол Теренни дейности.
 
Ръководител на проекта:
Диана Терзиева, началник сектор „Интерпретация и туризъм”
Координатор „Финансово управление”:
Денка Недялкова, началник отдел „Финансово – счетоводен и обща администрация”
Координатор „Обществени поръчки”:
Ирена Цонева, младши експерт „Възлагане на дейности”
Координатор „Интерпретация и публичност”:
Даниела Тотева, младши експерт „Образование и екотуризъм”
Координатор „Инженерни съоръжения”:
Мария Ангелова, главен експерт „Инфраструктура и строителство”
Координатор „Информационно обезпечаване”:
Генчо Илиев, главен експерт в отдел „Опазване на биоразнообразието и туризъм”
Сътрудник „Администрация”:
Нина Хадживасилева, главен специалист „Канцелария и административно обслужване”
 
 
Създаден е Надзорен съветза проекта, председателстван от директора на парковата дирекция, включващ 3-ма представители на основни заинтересовани от изпълнението на проекта страни (община, природозащитна НПО и туристическата общност). Неговата работа осигурява публичност и прозрачност на дейностите, външна независима оценка и контрол, както и мониторинг на напредъка и предприемането на корективни мерки при необходимост.
Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg