Годишен отчет 2010

22/05/2018 Денят на биологичното разнообразие беше отбелязан в детска градина в Габрово

Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ организира празник в габровската детска градина „Радост“–1, група „Пчелица“ по повод Международния ден на биологичното разнообразие. Експерт от дирекцията запозна малчуганите с дивите животни и заедно потърсиха техни „роднини“ сред домашните животни. Децата разгледаха с интерес паячета под лупа и после ги нарисуваха. Запознанството с Парка и дивата природа ще продължи с подарените от Дирекцията образователни материали.

Виж повече  >>
18/05/2018 21 май – Европейски ден на мрежата от защитени зони Натура 2000

Денят на мрежата Натура 2000 се отбелязва съгласно специална декларация, подписана през 2017 г. от Европейската комисия, Европейския парламент, Председателството на Съвета и Комитета на регионите. Датата е определена във връзка с одобрената през 1992 г. Директива за местообитанията на ЕС, която, заедно с Директивата на птиците (одобрена по-рано през 1979 г. и изменена през 2009 г.), създава основа за изграждане на Мрежата. В края на 2017 г., в рамките на двустранна среща между представители на българските институции и на Европейската комисия, наред с обсъжданите въпроси за изграждането и управлението на Мрежата в България, е решено от 2018 г. в България да се отбелязва Европейския ден на мрежата от защитени зони Натура 2000.

Виж повече  >>
16/04/2018 Процедура за случайно разпределение на свободни пасища

Дирекция "Национален парк Централен Балкан" обявава график за провеждане на процедура по случайно разпределение на свободни пасищни площи на територията на Националния парк

Виж повече  >>
02/04/2018 ДНП „Централен Балкан“ подреди двe изложби за Седмицата на гората

Дирекция Национален парк „Централен Балкан“ представя две изложби, посветени на Седмицата на гората 2-8 април 2018 г. Художествена фотоизложба на тема „Балканът – вечната приказка“ днес очаква гости на официално откриване на Седмицата на гората в габровската зала „Възраждане“. Колекцията е от 18 пълноцветни фотоса с емблематични пейзажи от НП „Централен Балкан“.

Виж повече  >>
02/04/2018 Горите са гордостта на НП "Централен Балкан“

Горите в НП „Централен Балкан“ са уникални за Европа . Заемат 61 % от територията, голяма част от тях са строго защитени с включването им в резервати. Разпределението на дървесните видове е повлияно от разликата в надморските височини, разликата в климатичните и почвени условия, сложния релеф, изложението и екологичните изисквания на видовете.

Виж повече  >>
02/04/2018 „За Балкана с любов“ е инициативата на ДНП „Централен Балкан“ за Седмицата на горатa

Дирекцията на Националния парк „Централен Балкан“ посвети на Седмицата на гората първото пролетно почистване в Парка. Под мотото „За Балкана с любов“ доброволците – ученици от Природо-математическата гимназия „Никола Обрешков“ в Казанлък посетиха Екопътеката „Бяла река“, един от най-популярните туристически обекти в „Централен Балкан“.

Виж повече  >>
28/03/2018 Най-големият Старопланински резерват „Джендема“ има рожден ден днес

Резерват „Джендема“ в Национален парк „Централен Балкан“ е обявен на 28 март 1953 г. за да опази ценни видове животни - диви кози, елени, сърни, лещарки. С площ от 4 220,2 ха, „Джендема“ е най-големият Старопланински резерват и един от най-големите в България. Разположен е в Калоферската планина, по южния склон на Ботеввръшкия масив. Дълбоките и тесни каньони, шилестите скали и пенестите водопади внушават заслужено уважение към природата.

Виж повече  >>
22/03/2018 Световен ден на водата

Генералната асамблея на Обединените нации определя като Световен ден на водата да се чества 22 март, празникът се отбелязва официално от 1993 г. Инициативата да се посвети специален ден на водата (World Water Day) се поражда през 1992 г. на Конференцията на Обединените нации „Екология и развитие”, проведена в Рио де Жанейро, Бразилия.

Виж повече  >>
08/03/2018 Европейска седмицa на устойчивото развитие - 30 май - 5 юни 2018 г.

Европейската седмица на устойчивото развитие е общоевропейска инициатива, организирана ежегодно от Европейската мрежа за устойчиво развитие (ESDN) и подкрепена от Министерството на устойчивото развитие и туризма на Австрия, Министерството на екологичния и солидарен преход на Франция, Федералното канцлерство и Съвета по устойчиво развитие на Германия.

Виж повече  >>
08/03/2018 НП „Централен Балкан“ с нова образователна програма

Целта е да допринесе за разнообразяване на природозащитното образование в урочната и извънкласната работа на училищата. За тази година са предвидени дейности по две образователни инициативи.

Виж повече  >>
02/03/2018 Дванадесето издание на конкурса "Мими Праматарова"

Национален доверителен екофонд, Национален парк „Рила“ и Фондация „Екологичен форум плюс” обявяват за дванадесета поредна година Национална награда за природозащита "Мими Праматарова" 2018

Виж повече  >>
28/02/2018 Утвърден е Годишният план за пашата и ползването на сено в НП „Централен Балкан“, 2018 г.

Със Заповед на Директора на Парковата дирекция днес, 28.02.2017 г. е утвърден Годишен план за пашата и ползването на сено в Национален парк „Централен Балкан“, 2018 г.

Виж повече  >>
23/02/2018 НП „Централен Балкан" отличи учaстници в конкурс за детска рисунка

Експерти от дирекция на парка връчиха награди на участниците в Националния конкурс за детска рисунка „Наследници на Дечко Узунов.

Виж повече  >>
21/02/2018 Биосферен парк „Централен Балкан“ ще кандидатства за участие в проект на ЮНЕСКО

​Биосферен парк „Централен Балкан“ има възможност да кандидатства за участие в проект на ЮНЕСКО. Това беше една от темите, обсъдени днес на първата работна среща на координационния съвет към парка, която се проведе в габровския офис на Дирекцията „Национален парк „Централен Балкан“ към МОСВ. В съвета членуват представители на общините (чиито територии са част от биосферния парк) и на Изпълнителната агенция по горите към МЗХГ.

Виж повече  >>
21/02/2018 Провежда се мониторинг на совите в НП „Централен Балкан“

Вече седмица продължава мониторинга на нощните грабливи птици в Националния парк. Теренната работа е в изпълнение на годишния план за мониторинг на биологичното разнообразие в Парка. Въпреки неблагоприятното време във високите части на планината, парковите служители са установили горска улулица - един от осемте вида сови, обитатели на Парка.

Виж повече  >>
20/02/2018 Обявление за провеждане на втори търг с тайно наддаване за продажба на мотоциклет

На основание чл. 4(1), чл. 1(2), чл. 6 от Наредба 7/14.11.97г. за продажба на движими вещи - частна държавна собственост и чл. 7, т. 5 от Правилника за устройството и дейността на дирекциите на националните паркове ДИРЕКЦИЯ „НАЦИОНАЛЕН ПАРК ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН” обявява:

Виж повече  >>
02/02/2018 ПОКАНА за участие в среща-представяне на проект на Годишен План за паша и ползване на сено в Национален парк „Централен Балкан“, 2018 г.

Във връзка с разработването и оповестяването на Проект на Годишен план за пашата и ползването на сено в Национален парк „Централен Балкан“, 2018 г. Парковата дирекция кани всички заинтересовани страни на среща-представяне на проекта на документа, както и на реда и условията за ползване на планинските пасища на територията на Парка през 2018 г.

Виж повече  >>
29/01/2018 Обявление за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на автомобили

На основание чл. 4(1), чл. 1(2), чл. 6 от Наредба 7/14.11.97г. за продажба на движими вещи - частна държавна собственост и чл. 7, т. 5 от Правилника за устройството и дейността на дирекциите на националните паркове ДИРЕКЦИЯ „НАЦИОНАЛЕН ПАРК ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН” обявява:

Виж повече  >>
29/01/2018 2 февруари – Световен ден на влажните зони

Световният ден на влажните зони е свързан с Конвенцията за влажните зони с международно значение. Наричат я още Рамсарска конвенция, тъй като е приета на 2 февруари 1971 г. в град Рамсар, Иран. Тя е първият от съвременните глобални международни договори за опазване и устойчиво ползване на природните ресурси.

Виж повече  >>
26/01/2018 Проект на годишен план за пашата и ползване на сено в НП "Централен Балкан", 2018 г.

Със заповед на директора на Парковата дирекция е оповестен проект на Годишен план за пашата и ползването на сено в Национален парк "Централен Балкан" за 2018 г.

Виж повече  >>
25/01/2018 102 ПРОЕКТА НА УЧЕНИЦИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА СА ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В ПОРЕДНОТО ИЗДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО” 2017/2018 г.

102 проекта на ученици от 1-ви до 12-ти клас от цялата страна са допуснати до участие в Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”, за учебната 2017/2018 г. Конкурсът се организира от Министерството на здравеопазването, в партньорство с Министерството на образованието и науката, Министерството на културата, Министерството на младежта и спорта, Министерство на околната среда и водите и Представителството на Европейската комисия в България.

Виж повече  >>
17/01/2018 Нов вид от групата на кръглолистната камбанка е установен в Национален парк „Централен Балкан“

Научни изследвания в масива Триглав на Национален парк „Централен Балкан“ установиха нов вид от групата на кръглолистната камбанка (Campanula rotundifolia L.).

Виж повече  >>
11/01/2018 Открити са три нови за НП „Централен Балкан“ вида растения

Трите нови за територията на Национален парк „Централен Балкан“ вида висши растения – полски окситропис, източна каменоломка и скална острица, са установени през изминалата 2017 г. Досега те не са съобщавани за флористичния район, в който попада Парка.

Виж повече  >>
14/12/2017 Пета мечка с GPS-GSM нашийник обитава Национален парк „Централен Балкан“

Екип на Сдружението за дива природа „Балкани“ е уловил кафява мечка и поставил GPS-GSM нашийник и микрочип за идентификация. Животното е уловено на 12 декември над село Черни Осъм до границата на националния парк . Мечокът е мъжки,  6-7 годишен с тегло над 190 кг и в добро здраво

Виж повече  >>
07/12/2017 Сигнал за бракониерство в „Централен Балкан“ провери дирекцията на парка

Дирекцията на НП „Централен Балкан“ провери сигнал за присъствие на хора с ловно оръжие в хижа „Певците“ - парков участък Карлово, в защитената територия където внасянето на ловно оръжие и ловът са забранени. В хижата парковите охранители са посрещнати от петима мъже с шес

Виж повече  >>

Архив новини

Покажи


ОТЧЕТ
 
за изпълнението на Проект „Информационно обезпечаване и подобряване на посетителската инфраструктура в НП Централен Балкан”, 2010 г.

 

Министърът на околната среда и водите със своя заповед от м. юли 2009 възложи изпълнението на Проекта на парковата дирекция.
 
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.” Общата му стойност е 1 279 486. 99 лв., от които 1 087 563,94 лв. са от Европейския фонд за регионално развитие и 191 923,05 лв. – съфинансиране от държавния бюджет на Република България.
 
Проектът ще продължи 32 месеца, за да завърши на 15 март 2012 г. Заложените дейности имат за основна цел чрез активно позитивно управление на посетителския поток, развиване и утвърждаване на природозащитните нагласи сред посетителите да бъде опазено естественото състояние, целостта и единството на природните елементи и екологичните процеси в парка. Дейностите, заложени в Проекта, подпомагат това управление като създават условия за привличане и задържане на посетителите в зоните „Туризъм” и „Сгради и съоръжения”, чрез повишаване на привлекателността и активното предлагане на обекти и маршрути в тези зони; широк достъп до информация чрез децентрализираното разположение на информационните продукти; с прилагането на техники, подпомагащи по-доброто разбиране на природата и нейното значение за човека и живота, при разработването на информационно-интерпретативните продукти мотивират към промяна в мисленето и поведението на посетителите.
 
За организация и ръководство на Проекта е създаден Екип за управление (ЕУ) от служители на бенефициента – Парковата дирекция. Екипът за управление се състои от ръководител и три функционално обособени звена - звено „Изпълнение”, Административно-техническо звено и звено „Контрол -Теренни дейности”. През отчетната година ЕУ е окомплектован с координатор „Туристически маршрути”, чрез възлагане по реда на Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП). По същия ред е избрана и фирма за доставка на канцеларски материали.
 
С обществени поръчки по реда на НВМОП - три оферти, са избрани юридическа фирма - Адвокатско дружество „ТЪПОВ И ГЬОПСАЛИЕВ” – Габрово, която оказва правна помощ при изпълнението на дейностите, както и фирми за счетоводни услуги - „ВИП ФИНАНС” ЕООД – Габрово и одит - "ОДИТ КОНСУЛТ" ЕООД В. Търново.
Екипът за управление работи активно по подготовка на документацията, провеждане на процедурите по НВМОП, Закона за обществените поръчки и техните поднормативни документи и контрол по изпълнението на дейностите.
С цел публичност и прозрачност на дейностите, външна независима оценка и контрол, както и мониторинг на напредъка е сформиран Надзорен съвет в състав Йордана Енева, Росен Василев и Цветан Димитров, представители на основни заинтересовани от изпълнението на проекта страни - общини, природозащитни НПО и туристическата общност. На Съвета се предоставя информация за техническото и финансово изпълнение на проекта.
 
По дейността Информация и публичност” е изпълнен договор за тиражиране на дипляна, плакат и административна бланка. Плакатът и дипляната представят Проекта и донорската подкрепа и вече са разпространени в населените места на крайпарковия район, в хижите, заслоните и контролно-пропусквателните пунктове на Дирекцията, разположени в Парка. Разработена и съгласувана е документацията за възлагане на визуализацията на проекта, в рамките на малка обществена поръчка Паркови входове и мебел, чието обявяване предстои.
 
Проектът и неговото изпълнение са представяни пред участниците в провежданите през 2010 г. работни срещи на Дирекцията със заинтересовани от развитието и управлението на Парка страни.
 
Разработен и активиран е сайт за Проекта в информационния портал на Парковата дирекция - www.centralbalkan.bg, който осигурява актуална информация за донорската подкрепа, целите и очакваните резултати, както и прозрачност по отношение на изпълняваните дейности.
 
Възложена е и се изпълнява дейността Създаване на Online туристическа карта с GPS координати на маршрутите и туристическите обекти в парка. Изпълнителят - "ПИ ДИ ЕМ СЪРВИСИС" ООД – София, е избран чрез обществена поръчка. Ангажиментите включват заснемане с GPS на обекти, сред които 47 пътеки, по които преминават пешеходните туристически маршрути (летен и зимен вариант); хижи и заслони, обекти на културно-историческото наследство, места, определени за бивакуване, за палене на огън, за почивка и погледни места, обособени кътове за краткотраен отдих, специализирани маршрути - веломаршрути, за конен туризъм, за интерпретиране и образователни дейности и др.
 
Работата на терена се изпълнява, след приключването й предстои обработка на данните, въвеждане на информацията в Интернет и осигуряване на достъп до нея на потребителите, което ще завърши през 2011 г.
 
Със създаването на Online туристическата карта Парковата дирекция цели да се постигне по-добра ориентация и безопасност на посетителите в парка.
 
Финализирана е първата част от дейността Информационно - интерпретативната програма - разработване на програмата. Изпълнителят – „Център за хуманитарни изследвания” ЕООД – София, бе избран чрез обществена поръчка по три оферти.
Разработени са текстове и са предложени илюстрации за основните продукти на Програмата – фото-документални изложби, предназначени за 26 обекта, осигуряващи подслон в Парка, аудиопътеводители за пет маршрута, листовки миникарти за райони, прилежащи към най-посещаваните 20 хижи, 5 самостоятелни устройства за мултимедийно информиране (сензорни информационни киоски).
 
Разработва се документацията за възлагането на втората част от дейността – производство на продуктите от програмата. С Програмата се цели информационното обезпечаване на обекти в Парка чрез актуална, атрактивно поднесена информация и ефективен достъп до нея.
 
Избрани чрез обществена поръчка по три оферти, бяха двама консултанти за изпълнение на дейности по Проекта.
 
Консултант – инженер конструктор.
Необходимостта от консултант – инженер конструктор произтече от обстоятелството, че проектното предложение бе подготвено в края на 2008 г. и началото на 2009 г., а суровите атмосферни условия влияят върху състоянието на съоръженията във високата планина. С участието на консултант от избраната за изпълнител фирма ЕТ "ФИЧЕТО" – Габрово, са инвентаризирани на терен предложените обекти в Позиция „Рехабилитация на инженерни съоръжения”, от дейността „Рехабилитация на осем туристически маршрута” и установено актуалното им състояние към късната есен на 2010 г. В резултат на инвентаризацията, огледа и становищата на Консултанта е констатирана необходимостта от някои промени / различия в количеството и видовете дейности, отразени в техническите спецификации. Ангажимент на Консултанта остава да консултира работата на изпълнителите и да участва в приемането на обектите.
 
Консултант - инженерни услуги по изграждане на опорни точки за въжено-стоманен парапет
Консултантските инженерни услуги по изграждане на опорните точки за въжено-стоманен парапет, предостави избраният изпълнител - "ПИК З000" ООД – София. Работата на Консултанта бе във връзка с изпълнението на позиция „Обезопасителни съоръжения” в частта „Въжено-стоманен парапет” от дейност „Маркировка и обезопасяване на маршрути” и по-специално в първата й част - определяне на терен местата за монтаж на опорни точки за въжено-стоманен парапет. Консултантът обходи предвидените трансекти, подготви и предостави становища и конструктивни решения за връзката на парапетите със съществуващата инфраструктура (пътеки и маркировка) и разработи примерни скици и конкретни технически предложения за изграждане на различните видове опори в зависимост от основата, в която се закрепват. Разработките на Консултанта, придружени с карти с нанесени върху тях GPS координати на предлаганите опорни точки за въжено-стоманен парапет за всеки от маршрутите, са включени към техническите спецификации на поръчката „Маркировка и обезопасяване на маршрути”.
Във връзка с подготовката за възлагане на дейността „Рехабилитация на осем туристически маршрута” бе ангажиран служител от Парковата дирекция да маркира трайно с различима боя от другите маркировки по маршрута, реперира по възможност спрямо трайни обекти, засече и нанесе с GPS координати /там, където има покритие/, определените вече от Консултанта инженер-конструктор местоположения на срутените и подкопани от водата участъци от подпорни стени по туристически маршрут Карлово – хижа ”В. Левски”. Извършената теренна работа е систематизирана в табличен вид и нанесена на картен материал и ще бъде предоставена в помощ на избрания изпълнител.
Актуализирани на терена са и предложените обекти в позиция „Трайна маркировка от предстоящата за възлагане дейност „Маркировка и обезопасяване на маршрути”.
Служител на Парковата дирекция обходи предвидените в проекта трансекти от маршрути и установи състоянието на наличната маркировъчните колове. Събраната информация е обработена таблично, с посочване на GPS координатите и актуалното състояние на съществуващите жалони по заложените в проектното предложение трансекти, както и GPS координатите на местоположението, където трябва да бъдат поставени новите жалони. Разработката е включена към документацията за поръчката.
В напреднала фаза е подготовката на документацията за възлагане на обществени поръчки по дейностите МОП Производство на Информационно - интерпретативна програма, МОП Рехабилитация на осем туристически маршрута, МОП Маркировка и обезопасяване на маршрути, МОП Паркови входове и мебел, визуализация. Очакванията на Екипа за управление са, че процедурите по възлагането на дейностите ще приключат навреме и работата на терена ще може да стартира в края на пролетта, когато става възможна и работата във високата планина.


 Още информация за Проекта на адрес: www.centralbalkan.bg

Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg