Годишен отчет 2011

18/05/2018 21 май – Европейски ден на мрежата от защитени зони Натура 2000

Денят на мрежата Натура 2000 се отбелязва съгласно специална декларация, подписана през 2017 г. от Европейската комисия, Европейския парламент, Председателството на Съвета и Комитета на регионите. Датата е определена във връзка с одобрената през 1992 г. Директива за местообитанията на ЕС, която, заедно с Директивата на птиците (одобрена по-рано през 1979 г. и изменена през 2009 г.), създава основа за изграждане на Мрежата. В края на 2017 г., в рамките на двустранна среща между представители на българските институции и на Европейската комисия, наред с обсъжданите въпроси за изграждането и управлението на Мрежата в България, е решено от 2018 г. в България да се отбелязва Европейския ден на мрежата от защитени зони Натура 2000.

Виж повече  >>
16/04/2018 Процедура за случайно разпределение на свободни пасища

Дирекция "Национален парк Централен Балкан" обявава график за провеждане на процедура по случайно разпределение на свободни пасищни площи на територията на Националния парк

Виж повече  >>
02/04/2018 ДНП „Централен Балкан“ подреди двe изложби за Седмицата на гората

Дирекция Национален парк „Централен Балкан“ представя две изложби, посветени на Седмицата на гората 2-8 април 2018 г. Художествена фотоизложба на тема „Балканът – вечната приказка“ днес очаква гости на официално откриване на Седмицата на гората в габровската зала „Възраждане“. Колекцията е от 18 пълноцветни фотоса с емблематични пейзажи от НП „Централен Балкан“.

Виж повече  >>
02/04/2018 Горите са гордостта на НП "Централен Балкан“

Горите в НП „Централен Балкан“ са уникални за Европа . Заемат 61 % от територията, голяма част от тях са строго защитени с включването им в резервати. Разпределението на дървесните видове е повлияно от разликата в надморските височини, разликата в климатичните и почвени условия, сложния релеф, изложението и екологичните изисквания на видовете.

Виж повече  >>
02/04/2018 „За Балкана с любов“ е инициативата на ДНП „Централен Балкан“ за Седмицата на горатa

Дирекцията на Националния парк „Централен Балкан“ посвети на Седмицата на гората първото пролетно почистване в Парка. Под мотото „За Балкана с любов“ доброволците – ученици от Природо-математическата гимназия „Никола Обрешков“ в Казанлък посетиха Екопътеката „Бяла река“, един от най-популярните туристически обекти в „Централен Балкан“.

Виж повече  >>
28/03/2018 Най-големият Старопланински резерват „Джендема“ има рожден ден днес

Резерват „Джендема“ в Национален парк „Централен Балкан“ е обявен на 28 март 1953 г. за да опази ценни видове животни - диви кози, елени, сърни, лещарки. С площ от 4 220,2 ха, „Джендема“ е най-големият Старопланински резерват и един от най-големите в България. Разположен е в Калоферската планина, по южния склон на Ботеввръшкия масив. Дълбоките и тесни каньони, шилестите скали и пенестите водопади внушават заслужено уважение към природата.

Виж повече  >>
22/03/2018 Световен ден на водата

Генералната асамблея на Обединените нации определя като Световен ден на водата да се чества 22 март, празникът се отбелязва официално от 1993 г. Инициативата да се посвети специален ден на водата (World Water Day) се поражда през 1992 г. на Конференцията на Обединените нации „Екология и развитие”, проведена в Рио де Жанейро, Бразилия.

Виж повече  >>
08/03/2018 Европейска седмицa на устойчивото развитие - 30 май - 5 юни 2018 г.

Европейската седмица на устойчивото развитие е общоевропейска инициатива, организирана ежегодно от Европейската мрежа за устойчиво развитие (ESDN) и подкрепена от Министерството на устойчивото развитие и туризма на Австрия, Министерството на екологичния и солидарен преход на Франция, Федералното канцлерство и Съвета по устойчиво развитие на Германия.

Виж повече  >>
08/03/2018 НП „Централен Балкан“ с нова образователна програма

Целта е да допринесе за разнообразяване на природозащитното образование в урочната и извънкласната работа на училищата. За тази година са предвидени дейности по две образователни инициативи.

Виж повече  >>
02/03/2018 Дванадесето издание на конкурса "Мими Праматарова"

Национален доверителен екофонд, Национален парк „Рила“ и Фондация „Екологичен форум плюс” обявяват за дванадесета поредна година Национална награда за природозащита "Мими Праматарова" 2018

Виж повече  >>
28/02/2018 Утвърден е Годишният план за пашата и ползването на сено в НП „Централен Балкан“, 2018 г.

Със Заповед на Директора на Парковата дирекция днес, 28.02.2017 г. е утвърден Годишен план за пашата и ползването на сено в Национален парк „Централен Балкан“, 2018 г.

Виж повече  >>
23/02/2018 НП „Централен Балкан" отличи учaстници в конкурс за детска рисунка

Експерти от дирекция на парка връчиха награди на участниците в Националния конкурс за детска рисунка „Наследници на Дечко Узунов.

Виж повече  >>
21/02/2018 Биосферен парк „Централен Балкан“ ще кандидатства за участие в проект на ЮНЕСКО

​Биосферен парк „Централен Балкан“ има възможност да кандидатства за участие в проект на ЮНЕСКО. Това беше една от темите, обсъдени днес на първата работна среща на координационния съвет към парка, която се проведе в габровския офис на Дирекцията „Национален парк „Централен Балкан“ към МОСВ. В съвета членуват представители на общините (чиито територии са част от биосферния парк) и на Изпълнителната агенция по горите към МЗХГ.

Виж повече  >>
21/02/2018 Провежда се мониторинг на совите в НП „Централен Балкан“

Вече седмица продължава мониторинга на нощните грабливи птици в Националния парк. Теренната работа е в изпълнение на годишния план за мониторинг на биологичното разнообразие в Парка. Въпреки неблагоприятното време във високите части на планината, парковите служители са установили горска улулица - един от осемте вида сови, обитатели на Парка.

Виж повече  >>
20/02/2018 Обявление за провеждане на втори търг с тайно наддаване за продажба на мотоциклет

На основание чл. 4(1), чл. 1(2), чл. 6 от Наредба 7/14.11.97г. за продажба на движими вещи - частна държавна собственост и чл. 7, т. 5 от Правилника за устройството и дейността на дирекциите на националните паркове ДИРЕКЦИЯ „НАЦИОНАЛЕН ПАРК ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН” обявява:

Виж повече  >>
02/02/2018 ПОКАНА за участие в среща-представяне на проект на Годишен План за паша и ползване на сено в Национален парк „Централен Балкан“, 2018 г.

Във връзка с разработването и оповестяването на Проект на Годишен план за пашата и ползването на сено в Национален парк „Централен Балкан“, 2018 г. Парковата дирекция кани всички заинтересовани страни на среща-представяне на проекта на документа, както и на реда и условията за ползване на планинските пасища на територията на Парка през 2018 г.

Виж повече  >>
29/01/2018 Обявление за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на автомобили

На основание чл. 4(1), чл. 1(2), чл. 6 от Наредба 7/14.11.97г. за продажба на движими вещи - частна държавна собственост и чл. 7, т. 5 от Правилника за устройството и дейността на дирекциите на националните паркове ДИРЕКЦИЯ „НАЦИОНАЛЕН ПАРК ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН” обявява:

Виж повече  >>
29/01/2018 2 февруари – Световен ден на влажните зони

Световният ден на влажните зони е свързан с Конвенцията за влажните зони с международно значение. Наричат я още Рамсарска конвенция, тъй като е приета на 2 февруари 1971 г. в град Рамсар, Иран. Тя е първият от съвременните глобални международни договори за опазване и устойчиво ползване на природните ресурси.

Виж повече  >>
26/01/2018 Проект на годишен план за пашата и ползване на сено в НП "Централен Балкан", 2018 г.

Със заповед на директора на Парковата дирекция е оповестен проект на Годишен план за пашата и ползването на сено в Национален парк "Централен Балкан" за 2018 г.

Виж повече  >>
25/01/2018 102 ПРОЕКТА НА УЧЕНИЦИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА СА ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В ПОРЕДНОТО ИЗДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО” 2017/2018 г.

102 проекта на ученици от 1-ви до 12-ти клас от цялата страна са допуснати до участие в Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”, за учебната 2017/2018 г. Конкурсът се организира от Министерството на здравеопазването, в партньорство с Министерството на образованието и науката, Министерството на културата, Министерството на младежта и спорта, Министерство на околната среда и водите и Представителството на Европейската комисия в България.

Виж повече  >>
17/01/2018 Нов вид от групата на кръглолистната камбанка е установен в Национален парк „Централен Балкан“

Научни изследвания в масива Триглав на Национален парк „Централен Балкан“ установиха нов вид от групата на кръглолистната камбанка (Campanula rotundifolia L.).

Виж повече  >>
11/01/2018 Открити са три нови за НП „Централен Балкан“ вида растения

Трите нови за територията на Национален парк „Централен Балкан“ вида висши растения – полски окситропис, източна каменоломка и скална острица, са установени през изминалата 2017 г. Досега те не са съобщавани за флористичния район, в който попада Парка.

Виж повече  >>
14/12/2017 Пета мечка с GPS-GSM нашийник обитава Национален парк „Централен Балкан“

Екип на Сдружението за дива природа „Балкани“ е уловил кафява мечка и поставил GPS-GSM нашийник и микрочип за идентификация. Животното е уловено на 12 декември над село Черни Осъм до границата на националния парк . Мечокът е мъжки,  6-7 годишен с тегло над 190 кг и в добро здраво

Виж повече  >>
07/12/2017 Сигнал за бракониерство в „Централен Балкан“ провери дирекцията на парка

Дирекцията на НП „Централен Балкан“ провери сигнал за присъствие на хора с ловно оръжие в хижа „Певците“ - парков участък Карлово, в защитената територия където внасянето на ловно оръжие и ловът са забранени. В хижата парковите охранители са посрещнати от петима мъже с шес

Виж повече  >>

Архив новини

Покажи


ОТЧЕТ

За изпълнението на Проект „Информационно обезпечаване и подобряване на посетителската инфраструктура в НП Централен Балкан” през 2011г.
 


Проектът е одобрен за безвъзмездна финансова помощ със заповед на Министъра на околната среда от 15.07.2009г. Проектът е финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и държавния бюджет на Р България чрез Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”
Общата му стойност е 1 279 487 лв., от които 1 087 564лв. са от Европейския фонд за регионално развитие и 191 923 лв. – съфинансиране от държавния бюджет на Република България, продължителност - 36месеца.

Ще припомним, че в проекта са заложени следните конкретни цели:

- Подобряване на стопанисваната от дирекцията туристическа инфраструктура чрез екологосъобразна рехабилитация;

- Мотивиране на природозащитни нагласи вмисленето и поведението на посетителите;

- Осигуряване на информирано пребиваване на посетителите в парка чрез актуална и атрактивна информация и ефективен достъп до нея;

- Постигане на по-добра ориентация ибезопасностна посетителите в парка;

- Създаване достъпни условия за широка група от посетители, в т.ч. и за хора с увреждания;

- Създаване на условия за опазване иестествено възстановяване на части от 8 природни местообитания.
 

Организация и ръководство на Проекта през 2011г.  продължи да осъществява създаденият Екип за управление от служители на бенефициента – Парковата дирекция. През отчетната година към Екипа се присъедини нов координатор „Интерпретация и публичност”, също служител на Дирекцията.
Екипът за управление работи активно по подготовката на документацията, провеждането на процедурите по НВМОП, Закона за обществените поръчки и техните поднормативни документи, както и осъществяването на контрол по изпълнениетона сключените договори за отделните дейности. В работата на Екипа през годината активно участваха и краткосрочно ангажирани служители в двете функционални звена – Административно-техническо и звено „Контрол -теренни дейности”. Привлечени като изпълнители чрез сключени договори -  експерти, началници на паркови участъци и служители паркова охрана, участваха в работата на комисии, монторинг, контрол върху работата на изпълнителите на терена и др. помощни дейности.
В отчетната 2011г. проектът навлезе с избрани чрез обществени поръчки по реда на НВМОП (три оферти) фирми за счетоводни услуги - „ВИП Финанс” ЕООД – Габрово, за одит - "Одит Консулт" ЕООД Велико Търново, за консултантски инженерни услуги и техническа помощ - ЕТ „ФИЧЕТО” - Габрово, за Консултантски инженерни услуги по изграждане на опорни точки за въжено стоманен парапет - „ПИК 3000” ООД – София, за Разработване на Информационно-интерпретативна програма - Център за хуманитарни изследвания ЕООД – София и Адвокатско дружество „Тъпов и Гьопсалиев” – Габрово, с чиято правна помощ през годината бяха сключени договори с изпълнители за всички дейности, предвидени в проекта
.

Сериозно внимание бе отделяно през годината на дейността „Информация и публичност”, с която се осигуряваше обществена информираност за донорската подкрепа, целите и очакваните резултати, съдействаше се за публичност и прозрачност по отношение на изпълняваните дейности.
В рамките на дейността е създадена и се поддържа самостоятелна интернет страница в информационния портал на Парковата дирекция– адрес www.centralbalkan.bg. Проектът и неговото изпълнение са представяни в организиранитепрез 2011г. различни прояви с участието на заинтересовани от развитието и управлението на парка страни. С напредъка по проекта, на 18 януари в Севлиево бяха запознати журналисти от местните медии – в. „Росица”, Общинското радио и Кабелна телевизия „КИВИ”, служители в Общинската администрация, кметовете на кметствата Стоките и Кръвеник. 

В организирания на 2 април в комплекс „Бащино огнище”-с. Тъжа, община Павел баня, информационен ден, се включиха представители на националните медии от  журналистическия тур в района на община Павел баня, организиран от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, участници в Регионалната туристическа борса „По пътя на слънцето”, както и представители на местната общественост. Информационен ден
Два пъти през годината – на 7април в с. Рибарица, Тетевенска община и на 5 декември - в с. Орешак, Троянска община, изпълнението на дейностите е представено пред членовете на Обществения консултативен съвет към Дирекцията на Националния парк. С напредъка по проекта бяха запознати и служителите от Дирекцията, на общото им събрание, проведено на 19 декември. Представяне проект
Банер В рамките на МОП "Паркови входове и мебел, визуализация "Публичност" бе сключен и изпълнен договор (97-ИИ-22/28.10.2011г.) с Изпълнител  Обединение „Синерджи”, представлявано от Синерджи ЕООД Калофер. В рамките на договора бяха изработени 4 информационни табели тип „Билборд”, 2 банера, както и 26 постоянни обяснителни табели, които ще бъдат поставени на обекти в Парка, след изпълнението им на терен.
  
Успешно приключи изпълнението на договора за създаване на Online туристическа карта с GPS координати на маршрутите и туристическите обекти в парка. Банер

Дейността бе възложена с договор (97 ИИ-16/ 07.09.2010г.) на избрания изпълнител "ПИ ДИ ЕМ СЪРВИСИС" ООД София. През отчетната година Изпълнителят обработи заснетите през м. г. с GPS координати на обекти, сред които 47 пътеки, по които преминават пешеходните туристически маршрути (летен и зимен вариант); хижи и заслони, обекти на културно-историческото наследство, места, определени за бивакуване, за палене на огън, за почивка и погледни места, обособени кътове за краткотраен отдих, специализирани маршрути - веломаршрути, за конен туризъм, за интерпретиране и образователни дейностии др.  Обработената информация бе въведена в Интернет и бе осигурен достъп на потребителите до нея. Представената Интернет система е публикувана на адрес http://balkan-map.com. С тази дейност се постигна една от целите на проекта - по-добра информираност, ориентация и безопасност на посетителите в парка.

Зимна маркировка

Напредък през годината е постигнат и по дейността "Маркировка и обезопасяване на маршрути". По първата позиция от поръчката – "Трайна туристическа маркировка", бе сключен договор (97-ИИ-11/20.07.2011 г.) с изпълнител АСПЕН ЕООД – Пловдив. Работата на изпълнителя приключи успешно, в резултат на което са монтирани 505 нови маркировъчни пирамиди с железни жалони и ремонтирани над 80 повредени пирамиди по пешеходни маршрути.

По втората обособена позиция - "Обезопасителни съоръжения", е сключен договор (97-ИИ-26/ 16.11.2011 г.) с изпълнител "Исполин" ООД Габрово. Естеството на работата предвижда доставка и монтаж на обезопасителни съоръжения – въжено стоманени и дървени парапети, основно по маршрути, разположени по билото на Стара планина. Поради настъпването на зимния сезон, дейността ще стартира след изпращане на възлагателно писмо от страна на възложителя във време, подходящо за работа на терен във високата планина.

Ще припомним, че през 2010 г., избраният изпълнител - "Център за хуманитарни изследвания” ЕООД – София (с договор 97-ИИ-14/05.08.2010 г.), реализира първата част от дейността за създаването на "Информационно-интерпретативна програма" – един от основните продукти, чрез който ще се допринесе за привлекателност на маршрутите, по-голяма атрактивност и познавателна стойност при предлагането на обектите в парка. Бяха направени предвидените разработки за елементите на програмата - 26 фото-документални експозиции, 20 двуезични листовки мини-карти, двуезични мултимедийни приложения за 5 обществени сензорни информационни портала и триезични аудиопътеводители за 5 пешеходни маршрути в парка. През 2011г. е сключен договор (97-ИИ- 27/18.11.2011 г.) за производство на програмата с изпълнител "Кота Нула" ЕООД Бургас. Тъй като ангажиментите предвиждат маркиране на терен и монтаж в обекти, разположени във високата планина, договорът ще бъде изпълнен през пролетта, когато ще има достъп до съответните места и обекти.

Една от основните дейности в проекта, свързана с подобряването на посетителската инфраструктура, е рехабилитацията на осем туристически маршрута. Мост Стара река

Дейността бе разписана в две позиции – рехабилитация на 15 мостови съоръжения и ремонт на други туристически маршрути. Отчетната година изпращаме с изпълнена първа позиция. Избраният изпълнител "Мултистройгруп" ООД Бургас (договор 97 ИИ-19/14.09.2011г.) изпълни ангажиментите си и сега Паркът ще посреща своите посетители с обновени по екопътека Бяла река десет мостови съоръжения, почвени стъпала с дървена опора и дървен парапет в Калоферския парков участък, в резерват "Стара река" на Карловския парков участък по маршрут Стара река – подпорни стени и четири моста (три по маршрут Карлово – хижа "Васил Левски" и един по маршрут - хижа "Васил Левски" – водопад Карловско пръскало) и един мост по маршрут м. Лъгът – х. Мазалат в района на парков участък Стоките. 
За ремонта на другите туристически маршрути е сключен договор (97ИИ-20/14.09.2011г.) с изпълнител "Джамбо 33" - В. Търново. Предмет на договора бе рехабилитация на Тарзанова пътека (маршрут х. Рай – вр. Ботев) – укрепване; м. Мазането – х. Плевен екопътека Видимско пръскало и интерпретиран маршрут Водните дупки - укрепване на пътеки със суха каменна зидария; маршрут Беклемето (Достъпна среда за хора с увреждания) – подобряване на настилката и интерпретиран маршрут Бабско пръскало - направа на почвени стъпала с дървена опора. Основният обем от дейностите са изпълнени.

                                                                                                                                                                                                    
Обновяването на лицето на парка – парковите входове, както и подобряването на посетителската инфраструктурата за почивка и забавление, са предмет на разписаната в проекта дейност "Паркови входове и мебел". Дейността включва три позиции – освен „Визуализация ”Публичност”, която представихме в текста за информация и публичност на проекта, още - доставка и монтаж на 25 главни и второстепенни входове "Национален парк" и 18 информационни табели, както и изработване на паркова мебел - дървени маси, пейки и детски съоръжения за 16 обекта в парка. За изпълнение на дейността са сключени договори (97-ИИ-23/28.10.2011 г. и 97-ИИ-24/28.10.2011 г.) с избрания изпълнител Обединение "Синерджи", представлявано от Синерджи ЕООД Калофер. Поради настъпването на неблагоприятния сезон за работа на открито, включително монтажни дейности, изпълнението на договорите ще стартира след изпращане на възлагателно писмо от страна на възложителя в рамките на подходящо за работа на терен в планината време - от м. март до м. май 2012г.                                                 
                                                                                                 
В заключение може да се каже, че с изпълнените през 2011г.  дейности по проекта се наблюдава напредък в постигането на заложените цели. С рехабилитирането на мостовите съоръжения и подпорни стени, с подобряването на трайната туристическа маркировка и не на последно място – чрез създадената Онлайн туристическа карта, е подобрена надеждността на туристическата инфраструктура, ремонтираните маршрути са по-привлекателни, създадени са  предпоставки за информирано пребиваване на посетителите в парка. 

Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg