Резултати

14/12/2017 Пета мечка с GPS-GSM нашийник обитава Национален парк „Централен Балкан“

Екип на Сдружението за дива природа „Балкани“ е уловил кафява мечка и поставил GPS-GSM нашийник и микрочип за идентификация. Животното е уловено на 12 декември над село Черни Осъм до границата на националния парк . Мечокът е мъжки,  6-7 годишен с тегло над 190 кг и в добро здраво

Виж повече  >>
07/12/2017 Сигнал за бракониерство в „Централен Балкан“ провери дирекцията на парка

Дирекцията на НП „Централен Балкан“ провери сигнал за присъствие на хора с ловно оръжие в хижа „Певците“ - парков участък Карлово, в защитената територия където внасянето на ловно оръжие и ловът са забранени. В хижата парковите охранители са посрещнати от петима мъже с шес

Виж повече  >>

Архив новини

Покажи

  Очакваните  резултати при реализирането на проекта са:

            Ограничаване на негативното антропогенно въздействие върху видове и 8 целеви местообитания и в резултат - подобрен благопроятният им природозащитен статус чрез управление на посетителския поток в подходящите за човешко присъствие зони в НП - "Туризъм" и "Сгради и съоръжения"; Привлекателни и безопасни туристически маршрути и обекти с подобрена посетителска инфраструктура и достъпност;

Екопътека Бяла река

Туристически маршрути „Стара река” ;

Туристически маршрут м. Лъгът – х. Мазалат;

Туристически маршрут Беклемето (Достъпна среда за инвалиди);

м. Мазането – х. Плевен;

Тарзанова пътека;

Водните дупки (от х. Плевен);

 

 

            Реконструирани 59 обекта посетителска инфраструктура:

Входове за „Национален парк Централен Балкан” – 25

Информационни табели – 18

Обекти с паркова мебел  – 16 

 

            Обезпечени информационно  58 посетителски обекти:

Входове за „Национален парк Централен Балкан”  

Обекти – 33, в това число заслони, хижи  , места за настаняване, контролно – информационни пунктове и др.

 

            Осигурена актуална и атрактивна информация за Защитената територия и ефективен достъп до нея:

 

Фотоизложби

Аудиопътеводители

Информационни сензорни портали

Листовки Мини карти

Туристическа карта с GPS координати

 

            Повишено обществено съзнание и култура в сферата на околната среда и устойчивото развитие, изградени природозащитни нагласи в мисленето и поведението на посетителите:

 

Подобрени условия за устойчиво ползване на туристическите ресурси в парка;

 

Изпълнени дейности, предвидени в одобрения План за управление на НП.

 

 

 

            Създадени 57 информационно - интерпретативни продукти.

 

            Реконструирани 59 обекта посетителска инфраструктура:

Изградени и реконструирани екопътеки и маршрути с обща дължина 30 000 м.

 

 

 

Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg