Проект „Централен Балкан – Съхрани, Опази, Наслади се!“

08/02/2021 Национален ученически конкурс „Посланици на здравето” 2021 г.

Националният ученически конкурс „Посланици на здравето” се провежда в подкрепа на здравословния начин на живот на младите хора, с цел превенция на поведенческите рискови за здравето фактори, свързани с нeздравословното хранене, ниската физическа активност, злоупотребата с алкохол и тютюнопушенето.

Виж повече  >>
05/02/2021 Вандалска проява в НП „Централен Балкан"

На 4 февруари, на територията на Парков участък „Калофер“, Охранителен участък „Джендема“, местност Поняка, при обход на Паркови служители е констатирано увреждане на пано „Вход“ и информационна табела 120/80. Те са част от ансамбъл Главен вход, изграден в изпълнение на проект „Информационно обезпечаване и подобряване на посетителската инфраструктура в НП „Централен Балкан“, по Оперативна програма „Околна среда – 2007 – 2013 г. и ремонтиран от Дирекцията регулярно.

Виж повече  >>
28/01/2021 Проектът на Годишен план за пашата и ползване на сено в НП „Централен Балкан“ 2021 е публикуван на страницата на Дирекцията.

Със Заповед на Директора на Парковата дирекция е оповестен проект на Годишен план за пашата и ползването на сено в Национален парк „Централен Балкан“ за 2021 г.

Виж повече  >>
25/11/2020 30 ПРОЕКТА ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА СА НОМИНИРАНИ В XII-то ИЗДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО” 2019/2020 г.

Националният ученически конкурс „Посланици на здравето“ се отнася за трите възрастови групи: 1-4 клас, 5-7 клас и 8-12 клас и включва две тематични области: Ограничаване на тютюнопушенето и злоупотребата с алкохол и здравословно хранене и физическа активност.

Виж повече  >>
12/11/2020 Конкурс за предоставяне на туристически дейности/услуги в Посетителски комплекс Бяла река

Дирекция „Национален парк Централен Балкан” със свое Решение № 83 00-4/12.11.2020г. откри процедура за възлагане чрез конкурс: ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ /ДЕЙНОСТИ В ПОСЕТИТЕЛСКИ КОМПЛЕКС „БЯЛА РЕКА“, Парков Участък Калофер, Национален парк Централен Балкан

Виж повече  >>
21/07/2020 Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ възложи извършването на ремонт на съществуващ път местност Беклемето – хижа „Дерменка“.

Във връзка с разпространена информация Дирекция Национален парк "Централен Балкан" съобщава: Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ възложи извършването на ремонт на съществуващ път м. Беклемето – х.„Дерменка“. Рехабилитационните дейности се извършват в рамките на Договор по проект "Възстановяване и опазване на природните местообитания и видове в Национален парк „Централен Балкан”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г.

Виж повече  >>

Архив новини

Покажи

Проект „Централен Балкан – съхрани, опази, наслади се!“ е одобрен от Комисията по спонсорствo и дарения на Райфайзенбанк (България) ЕАД в категорията „Екопроекти“ на Десетото юбилейно издание на Дарителската кампания „Избери, за да помогнеш“ 2018.

Чрез Дарителската кампания са събрани 3 935 лв., като основната част от тях са дарени от Райфайзенбанк (България) ЕАД. С тези средства е изграден  Център за еднодневен отдих „Козя стена“.

Центърът е разположен в Националния парк – Парков участък „Троян“, там където се сливат реките Камачарска и Рогачева. Районът е сред посещаваните, защото е достъпен за автомобили, близо е до курортен център „Чифлика“ и хижа „Хайдушка песен“, утвърдил се е през годините като място за исторически възстановки и другарски срещи.  Тук е началото на маршрути през Националния парк и през близкия резерват „Козя стена“, резерват привлекателен с вековните си букови и буково-елови гори, повече от 40 вида редки и защитени растения и над 60 вида птици.

С изграждането на Центъра за еднодневен отдих „Козя стена“, Парковата дирекция прилага политиката си за управление на посетителите чрез създаване на привлекателни за посещение места, където се предлага запазена природа с многообразие от видове, информация за защитената територия и защо е важно да я опазваме, близко разположени паметни за българската история места и знаци.

Изградената инфраструктура включва девет пълноцветни табели на български и английски език, представящи спецификата на Парка и мястото, националната и европейска значимост на екосистемите и видовете в него и значението на човешкото поведение за съхраняване на това природно наследство. Оборудвана е зелена класна стая за децата, маси, пейки и огнища осигуряват удобство за пикник край планинските реки. Мястото е подходящо за посещение от различни възрастови и социални групи и хора с различна физическа подготовка. Достъпността е осигурена чрез асфалтов път от курорт „Чифлика“, паркинг в непосредствена близост до Центъра и възможност за ползване на услуги в близката хижа „Хайдушка песен“.

Със създаването на Центъра за еднодневен отдих „Козя стена“, Парковата дирекция дава възможност на туристическия бизнес в района да допълни предлагания пакет услуги с нов обект в атрактивната дестинация Национален парк „Централен Балкан“.
 
Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg