Проект „Централен Балкан – Съхрани, Опази, Наслади се!“

25/11/2020 30 ПРОЕКТА ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА СА НОМИНИРАНИ В XII-то ИЗДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО” 2019/2020 г.

Националният ученически конкурс „Посланици на здравето“ се отнася за трите възрастови групи: 1-4 клас, 5-7 клас и 8-12 клас и включва две тематични области: Ограничаване на тютюнопушенето и злоупотребата с алкохол и здравословно хранене и физическа активност.

Виж повече  >>
12/11/2020 Конкурс за предоставяне на туристически дейности/услуги в Посетителски комплекс Бяла река

Дирекция „Национален парк Централен Балкан” със свое Решение № 83 00-4/12.11.2020г. откри процедура за възлагане чрез конкурс: ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ /ДЕЙНОСТИ В ПОСЕТИТЕЛСКИ КОМПЛЕКС „БЯЛА РЕКА“, Парков Участък Калофер, Национален парк Централен Балкан

Виж повече  >>
15/09/2020 „Избери как да се придвижиш“ e мотото на Европейска седмица на мобилността 2020

И през тази година МОСВ се включва в ежегодно провежданата кампанията на Европейската комисия „Европейска седмица на мобилността“ чрез своите териториални поделения. Темата за 2020 г. е „Чиста мобилност за всички“, а мотото – „Избери как да се придвижиш“, което цели да насърчи гражданите да изберат по-екологосъобразни начини за придвижване в ежедневието си.

Виж повече  >>
27/08/2020 В Национален парк "Централен Балкан" стартират превантивни дейности срещу пожари в горски природни местообитания

Парковата Дирекция възлага изпълнението на противопожарни мерки по дейност №11 Превантивни дейности срещу пожари в горски природни местообитания, в рамките на проект № BG16M1OP002-3.007-0006 „Възстановяване и опазване на природни местообитания и видове в Национален парк "Централен Балкан".

Виж повече  >>

Архив новини

Покажи

Проект „Централен Балкан – съхрани, опази, наслади се!“ е одобрен от Комисията по спонсорствo и дарения на Райфайзенбанк (България) ЕАД в категорията „Екопроекти“ на Десетото юбилейно издание на Дарителската кампания „Избери, за да помогнеш“ 2018.

Чрез Дарителската кампания са събрани 3 935 лв., като основната част от тях са дарени от Райфайзенбанк (България) ЕАД. С тези средства е изграден  Център за еднодневен отдих „Козя стена“.

Центърът е разположен в Националния парк – Парков участък „Троян“, там където се сливат реките Камачарска и Рогачева. Районът е сред посещаваните, защото е достъпен за автомобили, близо е до курортен център „Чифлика“ и хижа „Хайдушка песен“, утвърдил се е през годините като място за исторически възстановки и другарски срещи.  Тук е началото на маршрути през Националния парк и през близкия резерват „Козя стена“, резерват привлекателен с вековните си букови и буково-елови гори, повече от 40 вида редки и защитени растения и над 60 вида птици.

С изграждането на Центъра за еднодневен отдих „Козя стена“, Парковата дирекция прилага политиката си за управление на посетителите чрез създаване на привлекателни за посещение места, където се предлага запазена природа с многообразие от видове, информация за защитената територия и защо е важно да я опазваме, близко разположени паметни за българската история места и знаци.

Изградената инфраструктура включва девет пълноцветни табели на български и английски език, представящи спецификата на Парка и мястото, националната и европейска значимост на екосистемите и видовете в него и значението на човешкото поведение за съхраняване на това природно наследство. Оборудвана е зелена класна стая за децата, маси, пейки и огнища осигуряват удобство за пикник край планинските реки. Мястото е подходящо за посещение от различни възрастови и социални групи и хора с различна физическа подготовка. Достъпността е осигурена чрез асфалтов път от курорт „Чифлика“, паркинг в непосредствена близост до Центъра и възможност за ползване на услуги в близката хижа „Хайдушка песен“.

Със създаването на Центъра за еднодневен отдих „Козя стена“, Парковата дирекция дава възможност на туристическия бизнес в района да допълни предлагания пакет услуги с нов обект в атрактивната дестинация Национален парк „Централен Балкан“.
 
Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg