Отчет 2010

22/05/2018 Денят на биологичното разнообразие беше отбелязан в детска градина в Габрово

Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ организира празник в габровската детска градина „Радост“–1, група „Пчелица“ по повод Международния ден на биологичното разнообразие. Експерт от дирекцията запозна малчуганите с дивите животни и заедно потърсиха техни „роднини“ сред домашните животни. Децата разгледаха с интерес паячета под лупа и после ги нарисуваха. Запознанството с Парка и дивата природа ще продължи с подарените от Дирекцията образователни материали.

Виж повече  >>
18/05/2018 21 май – Европейски ден на мрежата от защитени зони Натура 2000

Денят на мрежата Натура 2000 се отбелязва съгласно специална декларация, подписана през 2017 г. от Европейската комисия, Европейския парламент, Председателството на Съвета и Комитета на регионите. Датата е определена във връзка с одобрената през 1992 г. Директива за местообитанията на ЕС, която, заедно с Директивата на птиците (одобрена по-рано през 1979 г. и изменена през 2009 г.), създава основа за изграждане на Мрежата. В края на 2017 г., в рамките на двустранна среща между представители на българските институции и на Европейската комисия, наред с обсъжданите въпроси за изграждането и управлението на Мрежата в България, е решено от 2018 г. в България да се отбелязва Европейския ден на мрежата от защитени зони Натура 2000.

Виж повече  >>
16/04/2018 Процедура за случайно разпределение на свободни пасища

Дирекция "Национален парк Централен Балкан" обявава график за провеждане на процедура по случайно разпределение на свободни пасищни площи на територията на Националния парк

Виж повече  >>
02/04/2018 ДНП „Централен Балкан“ подреди двe изложби за Седмицата на гората

Дирекция Национален парк „Централен Балкан“ представя две изложби, посветени на Седмицата на гората 2-8 април 2018 г. Художествена фотоизложба на тема „Балканът – вечната приказка“ днес очаква гости на официално откриване на Седмицата на гората в габровската зала „Възраждане“. Колекцията е от 18 пълноцветни фотоса с емблематични пейзажи от НП „Централен Балкан“.

Виж повече  >>
02/04/2018 Горите са гордостта на НП "Централен Балкан“

Горите в НП „Централен Балкан“ са уникални за Европа . Заемат 61 % от територията, голяма част от тях са строго защитени с включването им в резервати. Разпределението на дървесните видове е повлияно от разликата в надморските височини, разликата в климатичните и почвени условия, сложния релеф, изложението и екологичните изисквания на видовете.

Виж повече  >>
02/04/2018 „За Балкана с любов“ е инициативата на ДНП „Централен Балкан“ за Седмицата на горатa

Дирекцията на Националния парк „Централен Балкан“ посвети на Седмицата на гората първото пролетно почистване в Парка. Под мотото „За Балкана с любов“ доброволците – ученици от Природо-математическата гимназия „Никола Обрешков“ в Казанлък посетиха Екопътеката „Бяла река“, един от най-популярните туристически обекти в „Централен Балкан“.

Виж повече  >>
28/03/2018 Най-големият Старопланински резерват „Джендема“ има рожден ден днес

Резерват „Джендема“ в Национален парк „Централен Балкан“ е обявен на 28 март 1953 г. за да опази ценни видове животни - диви кози, елени, сърни, лещарки. С площ от 4 220,2 ха, „Джендема“ е най-големият Старопланински резерват и един от най-големите в България. Разположен е в Калоферската планина, по южния склон на Ботеввръшкия масив. Дълбоките и тесни каньони, шилестите скали и пенестите водопади внушават заслужено уважение към природата.

Виж повече  >>
22/03/2018 Световен ден на водата

Генералната асамблея на Обединените нации определя като Световен ден на водата да се чества 22 март, празникът се отбелязва официално от 1993 г. Инициативата да се посвети специален ден на водата (World Water Day) се поражда през 1992 г. на Конференцията на Обединените нации „Екология и развитие”, проведена в Рио де Жанейро, Бразилия.

Виж повече  >>
08/03/2018 Европейска седмицa на устойчивото развитие - 30 май - 5 юни 2018 г.

Европейската седмица на устойчивото развитие е общоевропейска инициатива, организирана ежегодно от Европейската мрежа за устойчиво развитие (ESDN) и подкрепена от Министерството на устойчивото развитие и туризма на Австрия, Министерството на екологичния и солидарен преход на Франция, Федералното канцлерство и Съвета по устойчиво развитие на Германия.

Виж повече  >>
08/03/2018 НП „Централен Балкан“ с нова образователна програма

Целта е да допринесе за разнообразяване на природозащитното образование в урочната и извънкласната работа на училищата. За тази година са предвидени дейности по две образователни инициативи.

Виж повече  >>
02/03/2018 Дванадесето издание на конкурса "Мими Праматарова"

Национален доверителен екофонд, Национален парк „Рила“ и Фондация „Екологичен форум плюс” обявяват за дванадесета поредна година Национална награда за природозащита "Мими Праматарова" 2018

Виж повече  >>
28/02/2018 Утвърден е Годишният план за пашата и ползването на сено в НП „Централен Балкан“, 2018 г.

Със Заповед на Директора на Парковата дирекция днес, 28.02.2017 г. е утвърден Годишен план за пашата и ползването на сено в Национален парк „Централен Балкан“, 2018 г.

Виж повече  >>
23/02/2018 НП „Централен Балкан" отличи учaстници в конкурс за детска рисунка

Експерти от дирекция на парка връчиха награди на участниците в Националния конкурс за детска рисунка „Наследници на Дечко Узунов.

Виж повече  >>
21/02/2018 Биосферен парк „Централен Балкан“ ще кандидатства за участие в проект на ЮНЕСКО

​Биосферен парк „Централен Балкан“ има възможност да кандидатства за участие в проект на ЮНЕСКО. Това беше една от темите, обсъдени днес на първата работна среща на координационния съвет към парка, която се проведе в габровския офис на Дирекцията „Национален парк „Централен Балкан“ към МОСВ. В съвета членуват представители на общините (чиито територии са част от биосферния парк) и на Изпълнителната агенция по горите към МЗХГ.

Виж повече  >>
21/02/2018 Провежда се мониторинг на совите в НП „Централен Балкан“

Вече седмица продължава мониторинга на нощните грабливи птици в Националния парк. Теренната работа е в изпълнение на годишния план за мониторинг на биологичното разнообразие в Парка. Въпреки неблагоприятното време във високите части на планината, парковите служители са установили горска улулица - един от осемте вида сови, обитатели на Парка.

Виж повече  >>
20/02/2018 Обявление за провеждане на втори търг с тайно наддаване за продажба на мотоциклет

На основание чл. 4(1), чл. 1(2), чл. 6 от Наредба 7/14.11.97г. за продажба на движими вещи - частна държавна собственост и чл. 7, т. 5 от Правилника за устройството и дейността на дирекциите на националните паркове ДИРЕКЦИЯ „НАЦИОНАЛЕН ПАРК ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН” обявява:

Виж повече  >>
02/02/2018 ПОКАНА за участие в среща-представяне на проект на Годишен План за паша и ползване на сено в Национален парк „Централен Балкан“, 2018 г.

Във връзка с разработването и оповестяването на Проект на Годишен план за пашата и ползването на сено в Национален парк „Централен Балкан“, 2018 г. Парковата дирекция кани всички заинтересовани страни на среща-представяне на проекта на документа, както и на реда и условията за ползване на планинските пасища на територията на Парка през 2018 г.

Виж повече  >>
29/01/2018 Обявление за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на автомобили

На основание чл. 4(1), чл. 1(2), чл. 6 от Наредба 7/14.11.97г. за продажба на движими вещи - частна държавна собственост и чл. 7, т. 5 от Правилника за устройството и дейността на дирекциите на националните паркове ДИРЕКЦИЯ „НАЦИОНАЛЕН ПАРК ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН” обявява:

Виж повече  >>
29/01/2018 2 февруари – Световен ден на влажните зони

Световният ден на влажните зони е свързан с Конвенцията за влажните зони с международно значение. Наричат я още Рамсарска конвенция, тъй като е приета на 2 февруари 1971 г. в град Рамсар, Иран. Тя е първият от съвременните глобални международни договори за опазване и устойчиво ползване на природните ресурси.

Виж повече  >>
26/01/2018 Проект на годишен план за пашата и ползване на сено в НП "Централен Балкан", 2018 г.

Със заповед на директора на Парковата дирекция е оповестен проект на Годишен план за пашата и ползването на сено в Национален парк "Централен Балкан" за 2018 г.

Виж повече  >>
25/01/2018 102 ПРОЕКТА НА УЧЕНИЦИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА СА ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В ПОРЕДНОТО ИЗДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО” 2017/2018 г.

102 проекта на ученици от 1-ви до 12-ти клас от цялата страна са допуснати до участие в Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”, за учебната 2017/2018 г. Конкурсът се организира от Министерството на здравеопазването, в партньорство с Министерството на образованието и науката, Министерството на културата, Министерството на младежта и спорта, Министерство на околната среда и водите и Представителството на Европейската комисия в България.

Виж повече  >>
17/01/2018 Нов вид от групата на кръглолистната камбанка е установен в Национален парк „Централен Балкан“

Научни изследвания в масива Триглав на Национален парк „Централен Балкан“ установиха нов вид от групата на кръглолистната камбанка (Campanula rotundifolia L.).

Виж повече  >>
11/01/2018 Открити са три нови за НП „Централен Балкан“ вида растения

Трите нови за територията на Национален парк „Централен Балкан“ вида висши растения – полски окситропис, източна каменоломка и скална острица, са установени през изминалата 2017 г. Досега те не са съобщавани за флористичния район, в който попада Парка.

Виж повече  >>
14/12/2017 Пета мечка с GPS-GSM нашийник обитава Национален парк „Централен Балкан“

Екип на Сдружението за дива природа „Балкани“ е уловил кафява мечка и поставил GPS-GSM нашийник и микрочип за идентификация. Животното е уловено на 12 декември над село Черни Осъм до границата на националния парк . Мечокът е мъжки,  6-7 годишен с тегло над 190 кг и в добро здраво

Виж повече  >>
07/12/2017 Сигнал за бракониерство в „Централен Балкан“ провери дирекцията на парка

Дирекцията на НП „Централен Балкан“ провери сигнал за присъствие на хора с ловно оръжие в хижа „Певците“ - парков участък Карлово, в защитената територия където внасянето на ловно оръжие и ловът са забранени. В хижата парковите охранители са посрещнати от петима мъже с шес

Виж повече  >>

Архив новини

Покажи

 

ОТЧЕТ за изпълнението на Проект  „Актуализиране на План за управление на Национален парк Централен Балкан”, 2010 г.
 

 
Със заповед № РД-333/30.03.2010 г. на Министъра на околната среда водите,Проект  „Актуализиране на План за управление на Национален парк Централен Балкан” е одобрен за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, приоритетна ос 3: „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” (ОПОС)
Проектът е с обща стойност 2 362 434,55  лв. и се финансира от Европейския фонд за регионално развитие в размер на 2 008 069,37 лв. и от държавния бюджет на Република България - 354 365,18 лв., чрез ОПОС.
Проектът стартира на 30 март 2010 г., ще продължи 30 месеца, за да завърши на 30 септември 2012 г.  Заложените дейности имат за основна цел да се актуализира действащия  към настоящия момент десетгодишен План за управление на защитената територия, приет от Министерския съвет през 2001г., за следващия планов период 2012 – 2021 г.
За организиране и ръководство на Проекта е създаден Екип за управление (ЕУ), с ръководител и две координационни звена - Стратегическо планиране и Финансово – Административно. Съставът на ЕУ е от служители на Парковата дирекция - бенефициент на Проекта.  В условията на Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки е избран и юрист, който оказва правна помощ при изпълнението на дейностите. Екипът за управление работи активно по подготовка на документацията за провеждане на процедурите по Закона за обществените поръчки.
По дейността Информация и публичност” са оценени офертите за Изпълнител на малката обществена поръчка ”Доставка на материали за Информация и публичност”. Предстои сключване на договор с класирания на І-во място кандидат  - "Ламбаджиев Стандарт" ООД София.

 

Проведени са два информационни дни за представяне на Проекта - на 14.12.2010 г.в Троян - за общините Троян и Тетевени на 16.12.2010 г. в Карлово - за общините Карлово и Сопот. Отчет АПУ 2010


На присъстващите са представени необходимостта от Проекта, неговите цели, задачи, основни дейности и очаквани резултати. Подчертано бе, че той се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”, приоритетна ос 3- „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в Република България". В отговор на журналистически въпроси, бе разяснено, че дейностите ще се възлагат в условията на нормативната уредба за обществените поръчки, а резултатите от проектните дейности, в т. ч. изготвените климатични сценарии, данните от планираното социо-икономическо проучване, кадастралният анализ и др. ще бъдат достъпни за ползване. С осигуряването на работата на съществуващата Географска информационна система на Парка в интернет среда, ще се осигури и децентрализация на системата, възможност за достъп, допълване и корекция на данните от голям брой потребители.

Проектът е представян и на провежданите през м.г. работни срещи със заинтересовани от развитието и управлението на Парка страни. Разработен и активиран е сайт за Проекта в информационния портал на Парковата дирекция-www.centralbalkan.bg, който осигурява информация за донорската подкрепа, целите и очакваните резултати, както и прозрачност по отношение на действията и ангажираните в дейностите.

Изпълнението на Проекта започна през м. юли с обучения, камерална работа и работа на терен по Дейност 5 „Дейности, изпълнявани от служители на парковата дирекция” на терена и свързани с актуализирането и допълването на информацията от раздел „Описание” на Плана за управление 2001 – 2010 г. Дейността е обезпечена технически със закупуването на 15 ръчни GPSприемника и 5 преносими компютъра.

 


Напредъкът по различните направления от дейността е както следва:
 


Отчет 2010 АПУ Инвентаризация на ерозията


Работата е свързана с описване на актуалното състояние на ерозирали участъци в парка. Разработена е програма за обучение и са обучени за теренна работа с GPS и специално разработен полеви карнет 28 служителя, разпределени в седем работни групи. Чрез камерална обработка на ортофото  и аерофото снимки са определени и  локализирани 279 полигона с ерозирали участъци, стартирал е трансфер на данните в GPS апаратите на екипите, започнала е работа на терена, която ще продължи и през 2011 г.

 


Определяне на гори за проучване
 

Дейността включва четири поддейности, от които са изпълнени три:

- Определени са обектите за теренно проучване на основните типове гори с обща площ до 6000 ха и на гори и горски съобщества с висока консервационна значимост с обща площ до 2 000 ха;
- Определени са обектите за теренно проучване с обща площ до 3 000 ха, които включват отделите, предмет на ползване през периода 1991 - 2010 г., както и отделите, обсъждани за предстоящо ползване и горските култури;
- Определени са обектите за теренно проучване с обща площ до 2 000 ха, относно разпространението на инвазивни дървесни видове.
Изпълнението на дейността включи сформиране на работен екип, планиране на дейностите, разработване на методика за определяне на обектите за проучване, инструктаж и  обучение на екипа. Работата е извършена първоначално камерално, последвана от теренна верификация и изготвяне на финални списъци.
При определяне на обектите за проучване е използвана методика за определяне на хабитати по таксационни показатели, като методиката е доразвита и са включени като показатели за селекция – изложение, участие, основна скала, надморска височина, възраст, пълнота  и др.
При теренните огледи са използвани традиционните методи за определяне на възобновяването, състоянието на подрастта, проективното покритие и др.
За определяне на координатите са използвани наличните в ДНП  GPS  апарати.
Направената селекция и подбор на обектите в максимална степен обхваща представителни горски съобщества. Включени са както ценни и редки съобщества, така и често срещани и характерни за парка гори и горски съобщества. Обхванато е многообразието на горите, произтичащо от различията в надморската височина, състава, възрастовата структура, основната скала, изложението на терена и другите таксационни показатели.
Четвъртата поддейност - събиране на проби за стъблен и дендрохронологичен анализ, ще се изпълнява през 2011 г. Дейността ще подпомогне последващи действия за актуализиране характеристиката на горскодървесната растителност.


Анализ на щетите от мечка и вълк.
 

Подготвениса формуляри за сортиране на установените данни, както и анкетни формуляри. Формирани са работните екипи, проведено е обучение на определените служители за работа с формулярите и инструктаж за начините, по които да се събира информацията. Дейността продължава.

 

Отчет 2010 АПУ Инвентаризация на техническата инфраструктура


Изготвен е предварителен списък на обектите на капиталното строителство, подлежащи на инвентаризация, в т.ч. картирaне и текстово описание на наличните пътни съоръжения – водостоци, подпорни стени, канавки, мостове, бариерни съоръжения и др. по пътищата I и II категория. Изготвен е и списък на обектите на капиталното строителство, за които на терен ще се определи и маркира зона „Инфраструктура”. Информацията е въведена в GPS. Разработени са полеви карнети, за унифициране на структурирането, типизирането и уеднаквяването на критериите при набирането на първичната информация за отделните видове обекти. Направено е обучение на екипите от седемте работни групи. В рамките на дейността са  инвентаризирани 305 обекта на терен и прилежащата към тях инфраструктура. Попълнени са 226 карнета за сгради и съоръжения, 48 - за пътища и 31 - за други линейни обекти. Данните от инвентаризацията са илюстрирани с над 430 снимки.

 

Отчет 2010 АПУ Инвентаризация на туристическата инфраструктура


Предмет на актуализиране и допълване са данните за съществуващите туристически маршрути (вкл. специализирани) с информация за вида, начална и крайна точка, обща дължина; атракция, обекти за подслон по трасето - хижи, хотели, биваци; прилежащи посетителски обекти и съоръжения, предназначени за рекреация и природосъобразен туризъм - места за палене на огън, кътове за краткотраен отдих, места за почивка, погледни места, места за алтернативен туризъм, спорт, за прекарване на свободното време, игри, забавления и др. Изготвен е списък с обектите и маршрутите, предмет на теренната работа. Разработени са карнети за структуриране, типизиране и уеднаквяване на критериите при набиране на първичната  информация за отделните видове обекти, както и анкета – въпросник, целяща да установи какви са нагласите на собственици и стопани на обекти в НП за екологизация на обектите. Сформирани и обучени са седем работни екипа, определени са обектите и маршрутите за всеки от тях, изпълнителите са инструктирани как да набират първичната информация и да попълват карнетите. Част от теренната работа е извършена. Дейността продължава.

 


Селскостопански ползвания
 

Информацията е актуализирана и допълнена и включва статистика, свързана с пашата на домашни животни и сенокос в безлесната територия на парка в периода 2001 – 2010 г. Данните са обобщени. Започнала е работатаза  актуализиране на информацията, свързана с ползванията на горите, както и с пожари и други бедствия, регистрирани в националния парк. В различна степен на напредък е подготовката и съгласуването на документацията за възлагане на обществени поръчки и избор на изпълнители за Одитор и Консултанти „Описателна част”  и „Програми и проекти” .

Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg