Отчет 2011

22/05/2018 Денят на биологичното разнообразие беше отбелязан в детска градина в Габрово

Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ организира празник в габровската детска градина „Радост“–1, група „Пчелица“ по повод Международния ден на биологичното разнообразие. Експерт от дирекцията запозна малчуганите с дивите животни и заедно потърсиха техни „роднини“ сред домашните животни. Децата разгледаха с интерес паячета под лупа и после ги нарисуваха. Запознанството с Парка и дивата природа ще продължи с подарените от Дирекцията образователни материали.

Виж повече  >>
18/05/2018 21 май – Европейски ден на мрежата от защитени зони Натура 2000

Денят на мрежата Натура 2000 се отбелязва съгласно специална декларация, подписана през 2017 г. от Европейската комисия, Европейския парламент, Председателството на Съвета и Комитета на регионите. Датата е определена във връзка с одобрената през 1992 г. Директива за местообитанията на ЕС, която, заедно с Директивата на птиците (одобрена по-рано през 1979 г. и изменена през 2009 г.), създава основа за изграждане на Мрежата. В края на 2017 г., в рамките на двустранна среща между представители на българските институции и на Европейската комисия, наред с обсъжданите въпроси за изграждането и управлението на Мрежата в България, е решено от 2018 г. в България да се отбелязва Европейския ден на мрежата от защитени зони Натура 2000.

Виж повече  >>
16/04/2018 Процедура за случайно разпределение на свободни пасища

Дирекция "Национален парк Централен Балкан" обявава график за провеждане на процедура по случайно разпределение на свободни пасищни площи на територията на Националния парк

Виж повече  >>
02/04/2018 ДНП „Централен Балкан“ подреди двe изложби за Седмицата на гората

Дирекция Национален парк „Централен Балкан“ представя две изложби, посветени на Седмицата на гората 2-8 април 2018 г. Художествена фотоизложба на тема „Балканът – вечната приказка“ днес очаква гости на официално откриване на Седмицата на гората в габровската зала „Възраждане“. Колекцията е от 18 пълноцветни фотоса с емблематични пейзажи от НП „Централен Балкан“.

Виж повече  >>
02/04/2018 Горите са гордостта на НП "Централен Балкан“

Горите в НП „Централен Балкан“ са уникални за Европа . Заемат 61 % от територията, голяма част от тях са строго защитени с включването им в резервати. Разпределението на дървесните видове е повлияно от разликата в надморските височини, разликата в климатичните и почвени условия, сложния релеф, изложението и екологичните изисквания на видовете.

Виж повече  >>
02/04/2018 „За Балкана с любов“ е инициативата на ДНП „Централен Балкан“ за Седмицата на горатa

Дирекцията на Националния парк „Централен Балкан“ посвети на Седмицата на гората първото пролетно почистване в Парка. Под мотото „За Балкана с любов“ доброволците – ученици от Природо-математическата гимназия „Никола Обрешков“ в Казанлък посетиха Екопътеката „Бяла река“, един от най-популярните туристически обекти в „Централен Балкан“.

Виж повече  >>
28/03/2018 Най-големият Старопланински резерват „Джендема“ има рожден ден днес

Резерват „Джендема“ в Национален парк „Централен Балкан“ е обявен на 28 март 1953 г. за да опази ценни видове животни - диви кози, елени, сърни, лещарки. С площ от 4 220,2 ха, „Джендема“ е най-големият Старопланински резерват и един от най-големите в България. Разположен е в Калоферската планина, по южния склон на Ботеввръшкия масив. Дълбоките и тесни каньони, шилестите скали и пенестите водопади внушават заслужено уважение към природата.

Виж повече  >>
22/03/2018 Световен ден на водата

Генералната асамблея на Обединените нации определя като Световен ден на водата да се чества 22 март, празникът се отбелязва официално от 1993 г. Инициативата да се посвети специален ден на водата (World Water Day) се поражда през 1992 г. на Конференцията на Обединените нации „Екология и развитие”, проведена в Рио де Жанейро, Бразилия.

Виж повече  >>
08/03/2018 Европейска седмицa на устойчивото развитие - 30 май - 5 юни 2018 г.

Европейската седмица на устойчивото развитие е общоевропейска инициатива, организирана ежегодно от Европейската мрежа за устойчиво развитие (ESDN) и подкрепена от Министерството на устойчивото развитие и туризма на Австрия, Министерството на екологичния и солидарен преход на Франция, Федералното канцлерство и Съвета по устойчиво развитие на Германия.

Виж повече  >>
08/03/2018 НП „Централен Балкан“ с нова образователна програма

Целта е да допринесе за разнообразяване на природозащитното образование в урочната и извънкласната работа на училищата. За тази година са предвидени дейности по две образователни инициативи.

Виж повече  >>
02/03/2018 Дванадесето издание на конкурса "Мими Праматарова"

Национален доверителен екофонд, Национален парк „Рила“ и Фондация „Екологичен форум плюс” обявяват за дванадесета поредна година Национална награда за природозащита "Мими Праматарова" 2018

Виж повече  >>
28/02/2018 Утвърден е Годишният план за пашата и ползването на сено в НП „Централен Балкан“, 2018 г.

Със Заповед на Директора на Парковата дирекция днес, 28.02.2017 г. е утвърден Годишен план за пашата и ползването на сено в Национален парк „Централен Балкан“, 2018 г.

Виж повече  >>
23/02/2018 НП „Централен Балкан" отличи учaстници в конкурс за детска рисунка

Експерти от дирекция на парка връчиха награди на участниците в Националния конкурс за детска рисунка „Наследници на Дечко Узунов.

Виж повече  >>
21/02/2018 Биосферен парк „Централен Балкан“ ще кандидатства за участие в проект на ЮНЕСКО

​Биосферен парк „Централен Балкан“ има възможност да кандидатства за участие в проект на ЮНЕСКО. Това беше една от темите, обсъдени днес на първата работна среща на координационния съвет към парка, която се проведе в габровския офис на Дирекцията „Национален парк „Централен Балкан“ към МОСВ. В съвета членуват представители на общините (чиито територии са част от биосферния парк) и на Изпълнителната агенция по горите към МЗХГ.

Виж повече  >>
21/02/2018 Провежда се мониторинг на совите в НП „Централен Балкан“

Вече седмица продължава мониторинга на нощните грабливи птици в Националния парк. Теренната работа е в изпълнение на годишния план за мониторинг на биологичното разнообразие в Парка. Въпреки неблагоприятното време във високите части на планината, парковите служители са установили горска улулица - един от осемте вида сови, обитатели на Парка.

Виж повече  >>
20/02/2018 Обявление за провеждане на втори търг с тайно наддаване за продажба на мотоциклет

На основание чл. 4(1), чл. 1(2), чл. 6 от Наредба 7/14.11.97г. за продажба на движими вещи - частна държавна собственост и чл. 7, т. 5 от Правилника за устройството и дейността на дирекциите на националните паркове ДИРЕКЦИЯ „НАЦИОНАЛЕН ПАРК ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН” обявява:

Виж повече  >>
02/02/2018 ПОКАНА за участие в среща-представяне на проект на Годишен План за паша и ползване на сено в Национален парк „Централен Балкан“, 2018 г.

Във връзка с разработването и оповестяването на Проект на Годишен план за пашата и ползването на сено в Национален парк „Централен Балкан“, 2018 г. Парковата дирекция кани всички заинтересовани страни на среща-представяне на проекта на документа, както и на реда и условията за ползване на планинските пасища на територията на Парка през 2018 г.

Виж повече  >>
29/01/2018 Обявление за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на автомобили

На основание чл. 4(1), чл. 1(2), чл. 6 от Наредба 7/14.11.97г. за продажба на движими вещи - частна държавна собственост и чл. 7, т. 5 от Правилника за устройството и дейността на дирекциите на националните паркове ДИРЕКЦИЯ „НАЦИОНАЛЕН ПАРК ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН” обявява:

Виж повече  >>
29/01/2018 2 февруари – Световен ден на влажните зони

Световният ден на влажните зони е свързан с Конвенцията за влажните зони с международно значение. Наричат я още Рамсарска конвенция, тъй като е приета на 2 февруари 1971 г. в град Рамсар, Иран. Тя е първият от съвременните глобални международни договори за опазване и устойчиво ползване на природните ресурси.

Виж повече  >>
26/01/2018 Проект на годишен план за пашата и ползване на сено в НП "Централен Балкан", 2018 г.

Със заповед на директора на Парковата дирекция е оповестен проект на Годишен план за пашата и ползването на сено в Национален парк "Централен Балкан" за 2018 г.

Виж повече  >>
25/01/2018 102 ПРОЕКТА НА УЧЕНИЦИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА СА ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В ПОРЕДНОТО ИЗДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО” 2017/2018 г.

102 проекта на ученици от 1-ви до 12-ти клас от цялата страна са допуснати до участие в Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”, за учебната 2017/2018 г. Конкурсът се организира от Министерството на здравеопазването, в партньорство с Министерството на образованието и науката, Министерството на културата, Министерството на младежта и спорта, Министерство на околната среда и водите и Представителството на Европейската комисия в България.

Виж повече  >>
17/01/2018 Нов вид от групата на кръглолистната камбанка е установен в Национален парк „Централен Балкан“

Научни изследвания в масива Триглав на Национален парк „Централен Балкан“ установиха нов вид от групата на кръглолистната камбанка (Campanula rotundifolia L.).

Виж повече  >>
11/01/2018 Открити са три нови за НП „Централен Балкан“ вида растения

Трите нови за територията на Национален парк „Централен Балкан“ вида висши растения – полски окситропис, източна каменоломка и скална острица, са установени през изминалата 2017 г. Досега те не са съобщавани за флористичния район, в който попада Парка.

Виж повече  >>
14/12/2017 Пета мечка с GPS-GSM нашийник обитава Национален парк „Централен Балкан“

Екип на Сдружението за дива природа „Балкани“ е уловил кафява мечка и поставил GPS-GSM нашийник и микрочип за идентификация. Животното е уловено на 12 декември над село Черни Осъм до границата на националния парк . Мечокът е мъжки,  6-7 годишен с тегло над 190 кг и в добро здраво

Виж повече  >>
07/12/2017 Сигнал за бракониерство в „Централен Балкан“ провери дирекцията на парка

Дирекцията на НП „Централен Балкан“ провери сигнал за присъствие на хора с ловно оръжие в хижа „Певците“ - парков участък Карлово, в защитената територия където внасянето на ловно оръжие и ловът са забранени. В хижата парковите охранители са посрещнати от петима мъже с шес

Виж повече  >>

Архив новини

Покажи


ОТЧЕТ за изпълнението на
Проект  „Актуализиране на План за управление на Национален парк Централен Балкан”, 2011 г.

 

I. Изпълнение на Основните Дейности по проекта
 

 
1. Актуализиране на данните, необходими за изготвяне на част І: Описание и оценка:

В изпълнение на дейността ( Дейност 5 от проекта- Дейности, изпълнявани от служители на Парковата дирекция)  през 2011 г Паркови служители участваха в набирането на актуална информация за защитената територияи региона. Петдесет и двамаслужители изпълниха широк спектър дейности, насочени към събиране и систематизиране на данни за целеви обекти: инвентаризация и картиране на ерозия, туристическа и техническа инфраструктура; определяне на гори за инвентаризация; оценки на селскостопанските ползвания, на щетите от мечка и вълк, на пожарите и др. Изпълнението на дейността включва широк спектър полеви дейности основно по замервания на полигонии обекти  на терен с GPS, последваща ГИС и GPSобработка, камерална обработка на ортофотоснимки,сателитни изображения, растерни топографски карти и др., създаване на антрибутивна база данни, съставяне на карнети и паспорти, обобщаване на информацията, анализи, оценки , графична визуализация и др.
Като резултат са картирани, описани и изготвени паспорти на над 280 бр. ерозирани участъци в горите и пасищата, 305 бр. обекта на капиталното строителство, над 150 бр. обекта от туристическата инфраструктура /туристически маршрути, погледни места, заслони, биваци, места за почивка и др./, над 1390 бр. горски обекта за последващо проучване и др.
Тази информация, интегрирана в Географската информационна система на Дирекцията, ще послужи за Първата оценка и при планирането на последващите управленски дейности, както и ще бъде предоставена възможност за достъп до нейни данни от голям брой потребители.
 
2. Кадастър:
Избран е консултант ЕТ „ДавГЕО - Д. Динков” – София за оказване на техническа помощ за изработване на документацията за провеждане на обществена поръчка за избор на изпълнител на дейността и помощ при приемането на изработеното.
 
3.Географска информационна система:
Подготвя се документацията за провеждане на обществена поръчка за избор на изпълнител на дейността.
 
4. Описание и оценка от проекта:
През месец ноември Комисия назначена от Директора на ДНП избра „Консултант Описателна част”. След извършен преглед на постъпилите ценови предложения на първо място Комисията класира Природата”ЕООД,София.Консултанта е член на Консултативния борд - малък колективен орган, който консултира и подпомага управлението на проекта, осигурявайки външна оценка и контрол, както и мониторинг на напредъка и препоръчва и консултира предприемането на корективни мерки при необходимост.
Консултанта Описателна част ще консултира Директора и Ръководителя на ЕУ и подпомага дейността на Координаторите Описание и оценка и Планиране; консултира и участва в подготовката на документацията за провеждане на процедурите за определяне на изпълнител; консултира и участва в дейността на комисиите за избор на изпълнител на Дейност . Описание и оценка и от Дейност . Планиране; консултира приемането на етапи от дейността и финалния продукт на гореспоменатите дейности; участва в работни срещи по обсъждане и приемане на актуализирания план за управление на парка.
 
Във връзка с изпълнението на Дейност Описание и оценка през месец декември стартира открита процедура по реда на ЗОП с предмет „Изготвяне на части описание (абиотична, биотична, културна и социално-икономическа характеристика) и оценка (първа оценка) от План за управление (2012-2021) на НП Централен Балкан”
При изготвянето на Описателната част на Плана ще се извършидопълване, актуализиране и прецизиране на информацията за всички важни аспекти на защитената територия - абиотичните компоненти, биологичната характеристика, културната и социално-икономическа характеристика на парка и прилежащата територия, анализът на актуалната информация за живата и нежива природа, събраните данни, изследванията и експертните мнения.
Т.н. Първа оценка е този раздел от Плана за управление, който представлява обобщение на анализа на цялата информация, данните, картите, изследванията и експертните мнения, предоставени за изготвянето на Описателната част на Плана за управление. Съдържателната част се формира след поредица от експертни работни срещи, по време на които се изготвя оценкатана екологичната, социално-икономическата и потенциалната стойност на парка на международно, регионално и национално ниво.
Първа оценка е важна стъпка към идентифицирането и определянето на дългосрочните цели на управление на националния парк.
 
5. Планиране:
През месец март е сключен договор с Консултант „Стратегическо планиране управлението на националните паркове”,– г-жа Камелия Георгиева, която участва в  подготовката на документацията за провеждане на обществена поръчка за избор на изпълнител за дейността, и също така консултира подготовката на документацията за възлагане на дейност Описание и оценка.  Консултантът ще консултира работата на комисиите за избор на изпълнител на Дейност  Планиране и Дейност Описание и оценка и приемането на готовите продукти от изпълнението на горецитираните дейности. Той е и член  на Консултативния борд към проекта.
 
6. Правен анализ:
Подготвя се документацията за провеждане на обществена поръчка за избор на изпълнител на дейността.
 
 

II. Изпълнение на предвидените дейности за Информация и публичност

 
1. Доставка на материали за Информация и публичност

През месец февруари е сключен договор, с класирания на първо място от проведената процедура за възлагане на обществена поръчка- „Ламбаджиев Стандарт” ООД, София.  В изпълнение на договора, до месец август, бяха изработени и доставени.

- 7 бр. информационни табели и 2 бр. банери описващи проекта;
- Дипляна № 1, представяща проекта, тираж – 2000 бр.
- Плакат №1, представящ проекта, тираж - 500 бр
- Дипляна № 2, представяща изпълнението на Дейност 8 Описание и оценка, тираж  – 2 000 бр.
- Плакат №2, представящ изпълнението на Дейност 8 Описание и оценка тираж - 500 бр.
- Плакат №3, представяща изпълнението на Дейност 8 Описание и оценка, тираж - 500 бр.

 Създадените печатни материали можете да разгледате в частта Информационни материали.
 
2. Пресконференции и информационни дни за представяне на проекта и донорската помощ

Пресконференцията в Севлиево се състоя на 18 януари в сградата на Общинската администрация, с любезното съдействие на кмета на Община Севлиево. Пресконференция Севлиево

Сред присъстващите бяха зам. кметовете Полина Косева и Митхат Алибашев, служители в Общината, кметовете на кметствата Стоките и Кръвеник, журналисти от местните медии – в. „Росица”, Общинското радио и Кабелна телевизия „КИВИ”

Пресконференция Габрово На 19 януари, в Учебно информационния център на Парковата  дирекция, се състоя пресконференция за медиите от Габрово.

В пресконференцията участваха Нела Рачевиц – директор на Дирекцията и Антон Станчев – началник на отдел в Парковата администрация и координатор „Планиране” в Екипа за управление на Проекта. 
Проект „Актуализиране на План за управление на  Национален парк Централен Балкан”, финансиран чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България  бе представен на 2 април т. г. в с. Тъжа, община Павел баня.

Членове на Екипа за управление представиха Проекта в комплекс „Бащино огнище”, домакин на информационната среща. Информационни дни Тъжа

В залата на художествената галерия на комплексаприсъстваха журналисти от национални медии, участници в журналистическа обиколка, организирана от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, както и представители на бизнес средите в областта на туризма, събрани на Регионална туристическа борса „По пътя на слънцето”, представители на местната общественост.

Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg