Профил на купувача

21/03/2019 Отбелязваме Световния ден на водата с мотото „Всеки е важен"

Темата на Световния ден на водата през 2019 г. е „Вода за всички!“ – в съгласие с основния поет от страните ангажимент в Програмата на ООН за устойчиво развитие до 2030 г. Мотото на кампанията „Всеки е важен!“ акцентира върху правото на достъп до вода като основно човешко право и че никой не трябва да бъде забравен в осигуряването на свободен и лесен достъп до питейна вода без опасност от замърсяване.

Виж повече  >>
19/03/2019 Дирекция „НП Централен Балкан“ празнува Световния ден на водата

Празничната десетдневка, посветена на Световния ден на водата, започва днес с посещение в Детска градина „Ран Босилек“ – Габрово. Зелените уроци за деца в предучилищна възраст, които екип на Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ провежда съвместно с Община Габрово, ще бъдат посветени на водата.

Виж повече  >>
05/03/2019 Национална награда за природозащита Мими Праматарова 2019

Конкурсът е насочен към ученици от средните училища на Република България.

Виж повече  >>
01/03/2019 Празник за деца от детска градина „Младост“ организира Дирекция „НП Централен Балкан“

100 деца от ДГ „Младост“ в Габрово гостуваха в Дирекция „НП Централен Балкан“ в два последователни дни.

Виж повече  >>
25/02/2019 Утвърден е Годишният план за пашата и ползването на сено в НП „Централен Балкан“, 2019 г.

Със Заповед на Директора на Парковата дирекция днес, 25.02.2019 г. е утвърден Годишен план за пашата и ползването на сено в Национален парк „Централен Балкан“, 2019 г.

Виж повече  >>

Архив новини

Покажи

КОНКУРС ЗА ПРОЕКТ с предмет: ПРОЕКТИРАНЕ НА „ПОСЕТИТЕЛСКИ ИНТЕРПРЕТАТИВНИ ЦЕНТРОВЕ В НАЦИОНАЛЕН ПАРК ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН”в обособени позиции Обособена позиция 1: ПЦ Дановска поляна Обособена позиция 2: ПЦ Светицата

22/05/2015 г.
Номер: 14
Краен срок за подаване на оферти: 20.07.2015 16:00
Състояние: Затворена
в изпълнение на Проект №DIR-5113325-12-109„Централен Балкан – парк за всички“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013г.”

Решение
Обявление

Конкурсна документация

Сайт на проекта: https://plus.google.com/+visitcentralbalkannet_competition/posts

Получаване на документация - до 20.07.2015 г., 16:00 ч.
Подаване на проекти - до 20.07.2015 г., 16:00 ч.


Забележка: !!! Възложителят не поставя изискване документацията за участие да се закупува от заинтересованите лица. При поискване, документацията се предоставя на хартиен носител на място в централен офис на Д "НП Централен Балкан, гр. Габрово, ул. Бодра смяна 3, стая 301 или се изпраща с куриер на посочен от тях адрес за тяхна сметка. В тези случаи се заплаща цена в размер на 10.00 лв. по сметка IBAN: BG62SOMB91303137016101, BIC код: SOMBBGSF, Общинска банка, Клон Габрово.
  • Документи за участие
  • Работа на комисията
  • Разяснения
  • Договор и изпълнение
ID на документ Заглавие
1 Решение административен акт
22.05.2015 г.
Свали
2 Конкурсна документация
22.05.2015 г.
Свали
3 Отговор на поставен въпрос
19.06.2015 г.
Свали
4 Отговор на поставен въпрос
30.06.2015 г.
Свали
5 Отговор на поставен въпрос
02.07.2015 г.
Свали
6 Номинация жури конкурс
06.07.2015 г.
Свали
7 Отговор на поставен въпрос
08.07.2015 г.
Свали
8 Заповед комисия конкурс
22.07.2015 г.
Свали
9 Заповед жури конкурс
22.07.2015 г.
Свали
10 Съобщение за отваряне на мотото
23.07.2015 г.
Свали
11 Протокол 1 жури
03.08.2015 г.
Свали
12 Протокол 2 жури
03.08.2015 г.
Свали
13 Протокол 3 жури
03.08.2015 г.
Свали
14 Протокол 4 жури
03.08.2015 г.
Свали
15 Заключителен протокол жури
03.08.2015 г.
Свали
16 Решение класиране
03.08.2015 г.
Свали
Не са открити записи
Не са открити записи
Не са открити записи
Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg