Профил на купувача

09/06/2019 Протестните действия срещу Национален парк „Централен Балкан” са неоснователни

Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ смята за напълно неоснователни днешните протестни действия, инициирани от Сдружение „Калоферски стопани“.

Виж повече  >>
05/06/2019 Проект на Годишен план за ползване на лечебни растения в Национален Парк „Централен Балкан“, 2019 г.

Със заповед на Директора на Парковата дирекция е оповестен Проект на Годишен план за ползване на лечебни растения в Национален парк „Централен Балкан“ за 2019 г.

Виж повече  >>
05/06/2019 Проект на Годишен план за ползване на гъби и диворастящи плодове, които не са от лечебни растения в Национален парк „Централен Балкан“, 2019 г.

Със заповед на Директора на Парковата дирекция е оповестен Проект на Годишен план за ползване на гъби и диворастящи плодове, които не са от лечебни растения в Национален парк „Централен Балкан“ за 2019 г.

Виж повече  >>

Архив новини

Покажи

КОНКУРС ЗА ПРОЕКТ с предмет: ПРОЕКТИРАНЕ НА „ПОСЕТИТЕЛСКИ ИНТЕРПРЕТАТИВНИ ЦЕНТРОВЕ В НАЦИОНАЛЕН ПАРК ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН”в обособени позиции Обособена позиция 1: ПЦ Дановска поляна Обособена позиция 2: ПЦ Светицата

22/05/2015 г.
Номер: 14
Краен срок за подаване на оферти: 20.07.2015 16:00
Състояние: Затворена
в изпълнение на Проект №DIR-5113325-12-109„Централен Балкан – парк за всички“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013г.”

Решение
Обявление

Конкурсна документация

Сайт на проекта: https://plus.google.com/+visitcentralbalkannet_competition/posts

Получаване на документация - до 20.07.2015 г., 16:00 ч.
Подаване на проекти - до 20.07.2015 г., 16:00 ч.


Забележка: !!! Възложителят не поставя изискване документацията за участие да се закупува от заинтересованите лица. При поискване, документацията се предоставя на хартиен носител на място в централен офис на Д "НП Централен Балкан, гр. Габрово, ул. Бодра смяна 3, стая 301 или се изпраща с куриер на посочен от тях адрес за тяхна сметка. В тези случаи се заплаща цена в размер на 10.00 лв. по сметка IBAN: BG62SOMB91303137016101, BIC код: SOMBBGSF, Общинска банка, Клон Габрово.
  • Документи за участие
  • Работа на комисията
  • Разяснения
  • Договор и изпълнение
ID на документ Заглавие
1 Решение административен акт
22.05.2015 г.
Свали
2 Конкурсна документация
22.05.2015 г.
Свали
3 Отговор на поставен въпрос
19.06.2015 г.
Свали
4 Отговор на поставен въпрос
30.06.2015 г.
Свали
5 Отговор на поставен въпрос
02.07.2015 г.
Свали
6 Номинация жури конкурс
06.07.2015 г.
Свали
7 Отговор на поставен въпрос
08.07.2015 г.
Свали
8 Заповед комисия конкурс
22.07.2015 г.
Свали
9 Заповед жури конкурс
22.07.2015 г.
Свали
10 Съобщение за отваряне на мотото
23.07.2015 г.
Свали
11 Протокол 1 жури
03.08.2015 г.
Свали
12 Протокол 2 жури
03.08.2015 г.
Свали
13 Протокол 3 жури
03.08.2015 г.
Свали
14 Протокол 4 жури
03.08.2015 г.
Свали
15 Заключителен протокол жури
03.08.2015 г.
Свали
16 Решение класиране
03.08.2015 г.
Свали
Не са открити записи
Не са открити записи
Не са открити записи
Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg