Профил на купувача

15/09/2020 „Избери как да се придвижиш“ e мотото на Европейска седмица на мобилността 2020

И през тази година МОСВ се включва в ежегодно провежданата кампанията на Европейската комисия „Европейска седмица на мобилността“ чрез своите териториални поделения. Темата за 2020 г. е „Чиста мобилност за всички“, а мотото – „Избери как да се придвижиш“, което цели да насърчи гражданите да изберат по-екологосъобразни начини за придвижване в ежедневието си.

Виж повече  >>
27/08/2020 В Национален парк "Централен Балкан" стартират превантивни дейности срещу пожари в горски природни местообитания

Парковата Дирекция възлага изпълнението на противопожарни мерки по дейност №11 Превантивни дейности срещу пожари в горски природни местообитания, в рамките на проект № BG16M1OP002-3.007-0006 „Възстановяване и опазване на природни местообитания и видове в Национален парк "Централен Балкан".

Виж повече  >>

Архив новини

Покажи

ОП № 13 /28.11.2019 г. Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтиране на терен на съоръжения за ограничаване на негативното влияние на домашни животни върху горски природни местообитания 9150, 9130, 9110 и опазване на природно местообитание 7140“от Проект №BG16M1OP002-3.007-0006 „Възстановяване и опазване на природни местообитания и видове в НПЦБ

28/11/2019 г.
Номер: 13
Краен срок за подаване на оферти: 06.01.2020 16:30
Състояние: Възложена
Идентификационен номер на поръчката в РОП: 00500-2019-0010
  • Документи за участие
  • Работа на комисията
  • Разяснения
  • Договор и изпълнение
ID на документ Заглавие
946687 Решение
28.11.2019 г.
Свали
946689 Обявление
28.11.2019 г.
Свали
Указание за участие
28.11.2019 г.
Свали
Техническа спецификация
28.11.2019 г.
Свали
Образец ЕЕДОП
28.11.2019 г.
Свали
Проект на Договор
28.11.2019 г.
Свали
Приложения
28.11.2019 г.
Свали
Образци
28.11.2019 г.
Свали
Информация по чл. 44 ЗОП
28.11.2019 г.
Свали
ID на документ Заглавие
Протокол 1
27.01.2020 г.
Свали
Съобщение за отваряне на ценови оферти
11.02.2020 г.
Свали
Протокол № 4 окончателен, протоколи №№ 2 и 3
09.03.2020 г.
Свали
Решение за избор на изпълнител
09.03.2020 г.
Свали
Не са открити записи
ID на документ Заглавие
Договор с приложения
27.04.2020 г.
Свали
Обявление за възложена поръчка
27.04.2020 г.
Свали
Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg