Профил на купувача

04/02/2020 Установен е нов за Национален парк „Централен Балкан“ вид гъба

Листовидна грифола – нов за Националния парк вид гъба, е намерен по време на мониторинг на горите през м. октомври миналата година.

Виж повече  >>
30/01/2020 2-ри февруари - Световен ден на влажните зони: “Животът процъфтява във влажните зони”

Световният ден на влажните зони се чества всяка година на 2-ри февруари. Темата за 2020 година е „Влажни зони и биологично разнообразие“.

Виж повече  >>
27/01/2020 60 ПРОЕКТА НА УЧЕНИЦИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА СА ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В ПОРЕДНОТО ИЗДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО” 2019/2020 г.

Тазгодишното издание на конкурса ще продължи до 10 май 2020 г., а официалното награждаване на победителите ще се проведе през месец юни

Виж повече  >>
21/01/2020 Оповестен е проект на Годишен план за пашата и ползването на сено в Национален парк „Централен Балкан“ за 2020 г.

Със заповед на директора на Парковата дирекция е оповестен проект на Годишен план за пашата и ползването на сено в Национален парк „Централен Балкан“ за 2020 г.

Виж повече  >>

Архив новини

Покажи

ОП № 13 /28.11.2019 г. Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтиране на терен на съоръжения за ограничаване на негативното влияние на домашни животни върху горски природни местообитания 9150, 9130, 9110 и опазване на природно местообитание 7140“от Проект №BG16M1OP002-3.007-0006 „Възстановяване и опазване на природни местообитания и видове в НПЦБ

28/11/2019 г.
Номер: 13
Краен срок за подаване на оферти: 06.01.2020 16:30
Състояние: Затворена
Идентификационен номер на поръчката в РОП: 00500-2019-0010
  • Документи за участие
  • Работа на комисията
  • Разяснения
  • Договор и изпълнение
ID на документ Заглавие
946687 Решение
28.11.2019 г.
Свали
946689 Обявление
28.11.2019 г.
Свали
Указание за участие
28.11.2019 г.
Свали
Техническа спецификация
28.11.2019 г.
Свали
Образец ЕЕДОП
28.11.2019 г.
Свали
Проект на Договор
28.11.2019 г.
Свали
Приложения
28.11.2019 г.
Свали
Образци
28.11.2019 г.
Свали
Информация по чл. 44 ЗОП
28.11.2019 г.
Свали
ID на документ Заглавие
Протокол 1
27.01.2020 г.
Свали
Съобщение за отваряне на ценови оферти
11.02.2020 г.
Свали
Не са открити записи
Не са открити записи
Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg