Профил на купувача

22/03/2020 22 март е Световен ден на водата.

Като международен празник е предложен през 1992 г. по време на Конференцията за околната среда и развитието, проведена в Рио де Жанейро, а по решение на Общото събрание на Обединените нации 22 март се чества като Световен ден на водата от 1993

Виж повече  >>
16/03/2020 Важно съобщение свързано с функционирането на административните услуги в Дирекция „Национален парк Централен Балкан“

Функциониране на административните услуги в ДНПЦБ във връзка с извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г.

Виж повече  >>
24/02/2020 Планът за пашата и ползването на сено в Национален парк „Централен Балкан“ през 2020 г. е утвърден

Със Заповед на Директора на Парковата дирекция днес, 24 февруари 2020 г. е утвърден Годишният план за пашата и ползването на сено в Национален парк „Централен Балкан“ за 2020 г.

Виж повече  >>

Архив новини

Покажи

ОП № 13 /28.11.2019 г. Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтиране на терен на съоръжения за ограничаване на негативното влияние на домашни животни върху горски природни местообитания 9150, 9130, 9110 и опазване на природно местообитание 7140“от Проект №BG16M1OP002-3.007-0006 „Възстановяване и опазване на природни местообитания и видове в НПЦБ

28/11/2019 г.
Номер: 13
Краен срок за подаване на оферти: 06.01.2020 16:30
Състояние: Затворена
Идентификационен номер на поръчката в РОП: 00500-2019-0010
  • Документи за участие
  • Работа на комисията
  • Разяснения
  • Договор и изпълнение
ID на документ Заглавие
946687 Решение
28.11.2019 г.
Свали
946689 Обявление
28.11.2019 г.
Свали
Указание за участие
28.11.2019 г.
Свали
Техническа спецификация
28.11.2019 г.
Свали
Образец ЕЕДОП
28.11.2019 г.
Свали
Проект на Договор
28.11.2019 г.
Свали
Приложения
28.11.2019 г.
Свали
Образци
28.11.2019 г.
Свали
Информация по чл. 44 ЗОП
28.11.2019 г.
Свали
ID на документ Заглавие
Протокол 1
27.01.2020 г.
Свали
Съобщение за отваряне на ценови оферти
11.02.2020 г.
Свали
Протокол № 4 окончателен, протоколи №№ 2 и 3
09.03.2020 г.
Свали
Решение за избор на изпълнител
09.03.2020 г.
Свали
Не са открити записи
Не са открити записи
Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg