Профил на купувача

02/04/2020 Удължава се срока за прием на заявления за паша

На основание разпоредбите на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение със Заповед на Директора на Дирекция „НП Централен Балкан“ е изменен Годишния план за пашата и ползването на сено в НП „Централен Балкан“, 2020 г.

Виж повече  >>
22/03/2020 22 март е Световен ден на водата.

Като международен празник е предложен през 1992 г. по време на Конференцията за околната среда и развитието, проведена в Рио де Жанейро, а по решение на Общото събрание на Обединените нации 22 март се чества като Световен ден на водата от 1993

Виж повече  >>
16/03/2020 Важно съобщение свързано с функционирането на административните услуги в Дирекция „Национален парк Централен Балкан“

Функциониране на административните услуги в ДНПЦБ във връзка с извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г.

Виж повече  >>
24/02/2020 Планът за пашата и ползването на сено в Национален парк „Централен Балкан“ през 2020 г. е утвърден

Със Заповед на Директора на Парковата дирекция днес, 24 февруари 2020 г. е утвърден Годишният план за пашата и ползването на сено в Национален парк „Централен Балкан“ за 2020 г.

Виж повече  >>

Архив новини

Покажи

ОП № 14 /16.03.2020 г. ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: Проектиране и изпълнение на мероприятия за възстановяване на природни местообитания в НП “Централен Балкан”, чрез изпълнение на противоерозионни мерки от Проект №BG16M1OP002-3.007-0006 „Възстановяване и опазване на природни местообитания и видове в НПЦБ

16/03/2020 г.
Номер: 14
Краен срок за подаване на оферти: 11.05.2020 16:30
Състояние: Отворена
 
Идентификационен номер на поръчката в ССИ:  20200316-00500-0015

Идентификационен номер на поръчката в РОП: 00500-2020-0002
  • Документи за участие
  • Работа на комисията
  • Разяснения
  • Договор и изпълнение
ID на документ Заглавие
967087 Решение за откриване
23.03.2020 г.
Свали
967096 Обявление
23.03.2020 г.
Свали
Документация за участие
25.03.2020 г.
Свали
Техническа спецификация
25.03.2020 г.
Свали
Приложения към Техническа спецификация
25.03.2020 г.
Свали
Образец ЕЕДОП
25.03.2020 г.
Свали
Образец 1 Предложение за изпълнение
25.03.2020 г.
Свали
Образец 2 Ценово предложение
25.03.2020 г.
Свали
Проект на договор
25.03.2020 г.
Свали
Информация по чл.44 ЗОП
25.03.2020 г.
Свали
Не са открити записи
Не са открити записи
Не са открити записи
Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg