Профил на купувача

15/09/2020 „Избери как да се придвижиш“ e мотото на Европейска седмица на мобилността 2020

И през тази година МОСВ се включва в ежегодно провежданата кампанията на Европейската комисия „Европейска седмица на мобилността“ чрез своите териториални поделения. Темата за 2020 г. е „Чиста мобилност за всички“, а мотото – „Избери как да се придвижиш“, което цели да насърчи гражданите да изберат по-екологосъобразни начини за придвижване в ежедневието си.

Виж повече  >>
10/09/2020 Достигната е квотата за движение с МПС до вр. Ботев за 13 септември

Достигната е определената квота за движение с МПС по път №60 гр. Калофер - Паниците - вр. Ботев за 13.09.2020 г. (неделя).

Виж повече  >>
27/08/2020 В Национален парк "Централен Балкан" стартират превантивни дейности срещу пожари в горски природни местообитания

Парковата Дирекция възлага изпълнението на противопожарни мерки по дейност №11 Превантивни дейности срещу пожари в горски природни местообитания, в рамките на проект № BG16M1OP002-3.007-0006 „Възстановяване и опазване на природни местообитания и видове в Национален парк "Централен Балкан".

Виж повече  >>

Архив новини

Покажи

ОП № 17 /11.06.2020 г. Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет:

11/06/2020 г.
Номер: 17
Краен срок за подаване на оферти: 02.07.2020 16:30
Състояние: Прекратена
Идентификационен номер на поръчката в РОП: 00500-2020-0003   

ОП № 17 /11.06.2020 г. Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Обозначаване на границите на резерват „Еленова гора“, поддържан резерват „Чамджа“, НПЦБ и резерватите в него“, в 2 обособени позиции:
Обособена позиция 1: Маркиране на терен на границите на НП „Централен Балкан“, резерват „Еленова гора“ и поддържан резерват „Чамджа“ от правоспособни геодезисти. Геодезическо заснемане на избрани части от границата на НП „Централен Балкан“;
Обособена позиция 2: „Обозначаване на безлесните граници на НП „Централен Балкан“ и резерватите в него, посредством гранични стълбове“
от Проект №BG16M1OP002-3.007-0006 „Възстановяване и опазване на природни местообитания и видове в Национален парк „Централен Балкан
  • Документи за участие
  • Работа на комисията
  • Разяснения
  • Договор и изпълнение
ID на документ Заглавие
982648 Решение за откриване
11.06.2020 г.
Свали
982658 Обявление
11.06.2020 г.
Свали
Документация
11.06.2020 г.
Свали
Техническа спецификация за обособена позиция 1
11.06.2020 г.
Свали
Техническа спецификация за обособена позиция 2
11.06.2020 г.
Свали
Проект на договор за обособена позиция 1
11.06.2020 г.
Свали
Проект на договор за обособена позиция 2
11.06.2020 г.
Свали
Образец на ЕЕДОП
11.06.2020 г.
Свали
Образци
11.06.2020 г.
Свали
Информация по чл.44 ЗОП
11.06.2020 г.
Свали
ID на документ Заглавие
Протокол 1
13.07.2020 г.
Свали
Решение за прекратяване
13.07.2020 г.
Свали
989101 Обявление за възложена /Прекратена поръчка
28.07.2020 г.
Свали
Не са открити записи
Не са открити записи
Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg