Профил на купувача

25/11/2020 30 ПРОЕКТА ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА СА НОМИНИРАНИ В XII-то ИЗДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО” 2019/2020 г.

Националният ученически конкурс „Посланици на здравето“ се отнася за трите възрастови групи: 1-4 клас, 5-7 клас и 8-12 клас и включва две тематични области: Ограничаване на тютюнопушенето и злоупотребата с алкохол и здравословно хранене и физическа активност.

Виж повече  >>
12/11/2020 Конкурс за предоставяне на туристически дейности/услуги в Посетителски комплекс Бяла река

Дирекция „Национален парк Централен Балкан” със свое Решение № 83 00-4/12.11.2020г. откри процедура за възлагане чрез конкурс: ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ /ДЕЙНОСТИ В ПОСЕТИТЕЛСКИ КОМПЛЕКС „БЯЛА РЕКА“, Парков Участък Калофер, Национален парк Централен Балкан

Виж повече  >>
15/09/2020 „Избери как да се придвижиш“ e мотото на Европейска седмица на мобилността 2020

И през тази година МОСВ се включва в ежегодно провежданата кампанията на Европейската комисия „Европейска седмица на мобилността“ чрез своите териториални поделения. Темата за 2020 г. е „Чиста мобилност за всички“, а мотото – „Избери как да се придвижиш“, което цели да насърчи гражданите да изберат по-екологосъобразни начини за придвижване в ежедневието си.

Виж повече  >>
27/08/2020 В Национален парк "Централен Балкан" стартират превантивни дейности срещу пожари в горски природни местообитания

Парковата Дирекция възлага изпълнението на противопожарни мерки по дейност №11 Превантивни дейности срещу пожари в горски природни местообитания, в рамките на проект № BG16M1OP002-3.007-0006 „Възстановяване и опазване на природни местообитания и видове в Национален парк "Централен Балкан".

Виж повече  >>

Архив новини

Покажи

ОП № 18 /12.06.2020 г. П О К А Н А за участие в процедура на пряко договаряне с определени лица по реда на чл. 182, ал. 1, т. 5 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Провеждане на специализирани обучения за служителите на Дирекция „Национален парк Централен Балкан”“ По Проект № BG05SFOP001-2.019-0031

12/06/2020 г.
Номер: 18
Краен срок за подаване на оферти: 29.06.2020 16:30
Състояние: Отворена
ОП № 18 /12.06.2020 г. П О К А Н А за участие в процедура на пряко договаряне с определени лица  по реда на чл. 182, ал. 1, т. 5 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Провеждане на специализирани обучения за служителите на Дирекция „Национален парк Централен Балкан”“ По Проект № BG05SFOP001-2.019-0031 „Повишаване на административния капацитет на Д "НП Централен Балкан"“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г.

Идентификационен номер на поръчката в РОП: 00500-2020-0005
  • Документи за участие
  • Работа на комисията
  • Разяснения
  • Договор и изпълнение
ID на документ Заглавие
983611 Решение за откриване
12.06.2020 г.
Свали
Покана
12.06.2020 г.
Свали
Техническа спецификация
12.06.2020 г.
Свали
Образци
12.06.2020 г.
Свали
Образец на ЕЕДОП
12.06.2020 г.
Свали
Информация по чл.44 от ЗОП
12.06.2020 г.
Свали
ID на документ Заглавие
Протокол №1/30.06.2020 г.
01.07.2020 г.
Свали
Съобщение
01.07.2020 г.
Свали
Протокол №2/13.07.2020 г.
14.07.2020 г.
Свали
Протокол №3/13.07.2020 г.
14.07.2020 г.
Свали
Доклад/13.07.2020 г.
14.07.2020 г.
Свали
Решение
14.07.2020 г.
Свали
Не са открити записи
ID на документ Заглавие
Договор с приложения
11.08.2020 г.
Свали
Обявление
11.08.2020 г.
Свали
Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg