Профил на купувача

09/06/2019 Протестните действия срещу Национален парк „Централен Балкан” са неоснователни

Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ смята за напълно неоснователни днешните протестни действия, инициирани от Сдружение „Калоферски стопани“.

Виж повече  >>
05/06/2019 Проект на Годишен план за ползване на лечебни растения в Национален Парк „Централен Балкан“, 2019 г.

Със заповед на Директора на Парковата дирекция е оповестен Проект на Годишен план за ползване на лечебни растения в Национален парк „Централен Балкан“ за 2019 г.

Виж повече  >>
05/06/2019 Проект на Годишен план за ползване на гъби и диворастящи плодове, които не са от лечебни растения в Национален парк „Централен Балкан“, 2019 г.

Със заповед на Директора на Парковата дирекция е оповестен Проект на Годишен план за ползване на гъби и диворастящи плодове, които не са от лечебни растения в Национален парк „Централен Балкан“ за 2019 г.

Виж повече  >>

Архив новини

Покажи

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА: „ИЗГРАЖДАНЕ /РЕКОНСТРУКЦИЯ/ И ПОДОБРЯВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА /МАРШРУТИ, ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА НАЦИОНАЛЕН ПАРК “ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН“ в изпълнение на Проект № DIR-5113325-12-109 „Централен Балкан – парк за всички“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013г.”

13/01/2015 г.
Номер: 7
Процедура: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферти: 10.02.2015 16:00
Състояние: Затворена
Решение
Обявление
Получаване на документация - до 03.02.2015 г., 16:00 ч.
Подаване на оферти - до 10.02.2015 г., 16:00 ч.
Цена на документацията - 10.00 лв.
Забележка: !!! Възложителят не поставя изискване документацията за участие да се закупува от заинтересованите лица. При поискване, документацията се предоставя на хартиен носител на място в централен офис на Д "НП Централен Балкан, гр. Габрово, ул. Бодра смяна 3, стая 301 или се изпраща с куриер на посочен от тях адрес за тяхна сметка. В тези случаи се заплаща цена в размер на 10.00 лв. по сметка IBAN: BG62SOMB91303137016101, BIC код: SOMBBGSF, Общинска банка, Клон Габрово.
  • Документи за участие
  • Работа на комисията
  • Разяснения
  • Договор и изпълнение
ID на документ Заглавие
1 Решение административен акт
13.01.2015 г.
Свали
2 Документация за участие
13.01.2015 г.
Свали
3 Техническа спецификация
13.01.2015 г.
Свали
4 Отговори на поставени въпроси
30.01.2015 г.
Свали
5 Отговор на поставен въпрос 2
02.02.2015 г.
Свали
6 Протокол 1 комисия
17.02.2015 г.
Свали
7 Протокол 2 комисия
24.03.2015 г.
Свали
8 Съобщение отваряне ценови оферти
24.03.2015 г.
Свали
9 Протокол 3 комисия
01.04.2015 г.
Свали
10 Решение избор изпълнител
01.04.2015 г.
Свали
11 Договор с приложения
04.05.2015 г.
Свали
12 Информация за върнати гаранции
15.05.2015 г.
Свали
13 Информация за авансово плащане
30.06.2015 г.
Свали
14 Информация за междинно плащане
27.08.2015 г.
Свали
15 Информация за окончателно плащане
15.10.2015 г.
Свали
16 Информация за върната гаранция за изпълнение на договора
12.11.2015 г.
Свали
Не са открити записи
Не са открити записи
Не са открити записи
Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg