Профил на купувача

13/12/2018 Състоя се пресконференция по Проект „Възстановяване и опазване на природни местообитания и видове в Национален парк "Централен Балкан”

На 13 декември 2018г., в заседателната зала на Община Габрово, се състоя пресконференция за представяне на Проект „Възстановяване и опазване на природни местообитания и видове в Национален парк "Централен Балкан”, изпълняван от Дирекция „Национален парк Централен Балкан“.

Виж повече  >>
03/12/2018 Покана за пресконференция за първо представяне на Проект „Възстановяване и опазване на природни местообитания и видове в Национален парк „Централен Балкан”.

Дирекция „Национален парк Централен Балкан” – Габрово, бенефициент по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, организира пресконференция за първо представяне на Проект „Възстановяване и опазване на природни местообитания и видове в Национален парк „Централен Балкан”.

Виж повече  >>
15/11/2018 Проект на „Централен Балкан“ e включен в дарителската кампания „Избери, за да помогнеш“

Проектът на парковата дирекция „Централен Балкан – съхрани, опази, наслади се“ е одобрен от Комисията по спонсорствo и дарения на Райфайзенбанк – България и включен в Дарителската инициатива „Избери, за да помогнеш“. Кампанията включва обществено значими проекти на организации с нестопанска цел, болници и др. в сферите на здравеопазването, социалните услуги, културата, образованието и опазването на околната среда.

Виж повече  >>

Архив новини

Покажи

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА: „ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ НА ГОРИТЕ В НАЦИОНАЛЕН ПАРК „ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН“ в изпълнение на Проект № DIR-5113325-12-109 „Централен Балкан – парк за всички“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013г.”

05/02/2015 г.
Номер: 9
Процедура: Открита процедура
Краен срок: 17.03.2015 16:00
Състояние: Затворена
Решение
Обявление
Получаване на документация - до 17.03.2015 г., 16:00 ч.
Подаване на оферти - до 17.03.2015 г., 16:00 ч.
Цена на документацията - 10.00 лв.
Забележка: !!! Възложителят не поставя изискване документацията за участие да се закупува от заинтересованите лица. При поискване, документацията се предоставя на хартиен носител на място в централен офис на Д "НП Централен Балкан, гр. Габрово, ул. Бодра смяна 3, стая 301 или се изпраща с куриер на посочен от тях адрес за тяхна сметка. В тези случаи се заплаща цена в размер на 10.00 лв. по сметка IBAN: BG62SOMB91303137016101, BIC код: SOMBBGSF, Общинска банка, Клон Габрово.
  • Документи за участие
  • Работа на комисията
  • Разяснения
  • Договор и изпълнение
ID на документ Заглавие
1 Решение административен акт
05.02.2015 г.
Свали
2 Документация за участие
05.02.2015 г.
Свали
3 Предварителен контрол АОП
13.02.2015 г.
Свали
4 Протокол 1
07.04.2015 г.
Свали
5 Протокол 2 комисия
17.04.2015 г.
Свали
6 Покана отваряне ценови оферти
17.04.2015 г.
Свали
7 Протокол 3 комисия
27.04.2015 г.
Свали
8 Решение за избор на изпълнител
27.04.2015 г.
Свали
9 Договор с приложения
21.05.2015 г.
Свали
10 Информация за върнати гаранции
29.05.2015 г.
Свали
11 Информация за авансово плащане
30.06.2015 г.
Свали
12 Информация окончателно плащане
27.10.2015 г.
Свали
13 Информация за върната гаранция за изпълнение на договора
19.11.2015 г.
Свали
Не са открити записи
Не са открити записи
Не са открити записи
Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg