Профил на купувача

09/06/2019 Протестните действия срещу Национален парк „Централен Балкан” са неоснователни

Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ смята за напълно неоснователни днешните протестни действия, инициирани от Сдружение „Калоферски стопани“.

Виж повече  >>
05/06/2019 Проект на Годишен план за ползване на лечебни растения в Национален Парк „Централен Балкан“, 2019 г.

Със заповед на Директора на Парковата дирекция е оповестен Проект на Годишен план за ползване на лечебни растения в Национален парк „Централен Балкан“ за 2019 г.

Виж повече  >>
05/06/2019 Проект на Годишен план за ползване на гъби и диворастящи плодове, които не са от лечебни растения в Национален парк „Централен Балкан“, 2019 г.

Със заповед на Директора на Парковата дирекция е оповестен Проект на Годишен план за ползване на гъби и диворастящи плодове, които не са от лечебни растения в Национален парк „Централен Балкан“ за 2019 г.

Виж повече  >>

Архив новини

Покажи

ПУБЛИЧНА ПОКАНА:ПРОЕКТИРАНЕ НА МЕСТЕН ОФИС НА ПАРКОВ УЧАТЪК ТЕТЕВЕН НА ДИРЕКЦИЯ „НАЦИОНАЛЕН ПАРК ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН“ В СЕЛО РИБАРИЦА, ОБЩИНА ТЕТЕВЕН, ОБЛАСТ ЛОВЕЧ

22/06/2015 г.
Номер: 15
Процедура: Дирекция НП Централен Балкан стартира възлагане на обществена поръчка по реда на глава „Осма“ от ЗОП - ПУБЛИЧНА ПОКАНА
Краен срок за подаване на оферти: 02.07.2015 16:00
Състояние: Затворена
Дирекция НП Централен Балкан  стартира възлагане на обществена поръчка по реда на глава „Осма“ от ЗОП - ПУБЛИЧНА ПОКАНА
с предмет:
ПРОЕКТИРАНЕ НА МЕСТЕН ОФИС НА ПАРКОВ УЧАТЪК ТЕТЕВЕН НА ДИРЕКЦИЯ „НАЦИОНАЛЕН ПАРК ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН“ В СЕЛО РИБАРИЦА, ОБЩИНА ТЕТЕВЕН, ОБЛАСТ ЛОВЕЧ
 по Проект DIR 5113325-12-109 „Централен Балкан – парк за всички”, финансиран от Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.”
Покана образец АОП
Срок за подаване на оферти – 02.07.2015г.16 ч
Отваряне на постъпилите оферти: 03.07.2015 г. – 10,30 ч. в зала 301 на Дирекция „НП Централен Балкан” гр. Габрово 5300; ул. „Бодра смяна” №3
  • Документи за участие
  • Работа на комисията
  • Разяснения
  • Договор и изпълнение
ID на документ Заглавие
1 Документация за участие
22.06.2015 г.
Свали
2 Протокол комисия
09.07.2015 г.
Свали
3 Договор с приложения
07.08.2015 г.
Свали
4 Информация за плащане за проектиране офис Рибарица
19.11.2015 г.
Свали
5 Информация за върната гаранция за изпълнение на договора
19.11.2015 г.
Свали
Не са открити записи
Не са открити записи
Не са открити записи
Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg