Профил на купувача

09/06/2019 Протестните действия срещу Национален парк „Централен Балкан” са неоснователни

Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ смята за напълно неоснователни днешните протестни действия, инициирани от Сдружение „Калоферски стопани“.

Виж повече  >>
05/06/2019 Проект на Годишен план за ползване на лечебни растения в Национален Парк „Централен Балкан“, 2019 г.

Със заповед на Директора на Парковата дирекция е оповестен Проект на Годишен план за ползване на лечебни растения в Национален парк „Централен Балкан“ за 2019 г.

Виж повече  >>
05/06/2019 Проект на Годишен план за ползване на гъби и диворастящи плодове, които не са от лечебни растения в Национален парк „Централен Балкан“, 2019 г.

Със заповед на Директора на Парковата дирекция е оповестен Проект на Годишен план за ползване на гъби и диворастящи плодове, които не са от лечебни растения в Национален парк „Централен Балкан“ за 2019 г.

Виж повече  >>

Архив новини

Покажи

ПУБЛИЧНА ПОКАНА: „Опазване, поддържане и възстановяване на популацията на глухаря (Tetrao urogallus) в НП Централен Балкан“

18/05/2015 г.
Номер: 13
Краен срок за подаване на оферти: 28.05.2015 16:00
Състояние: Затворена
по Проект DIR 5113325-12-109 „Централен Балкан – парк за всички”, финансиран от Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.”
Покана образец АОП
Срок за подаване на оферти –28.05.2015г.16 ч

Отваряне на постъпилите оферти: 29.05.2015 г. – 10.00 ч. в зала 301 на Дирекция „НП Централен Балкан” гр. Габрово 5300; ул. „Бодра смяна” №3
  • Документи за участие
  • Работа на комисията
  • Разяснения
  • Договор и изпълнение
ID на документ Заглавие
1 Документация
18.05.2015 г.
Свали
2 Отговори на поставени въпроси
25.05.2015 г.
Свали
3 Протокол комисия
11.06.2015 г.
Свали
4 Договор с приложения
30.06.2015 г.
Свали
5 Информация за авансово плащане
14.07.2015 г.
Свали
6 Информация за междинно плащане
17.09.2015 г.
Свали
7 Информация окончателно плащане
15.10.2015 г.
Свали
8 Информация върната гаранция за изпълнение
27.10.2015 г.
Свали
Не са открити записи
Не са открити записи
Не са открити записи
Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg