Профил на купувача

09/06/2019 Протестните действия срещу Национален парк „Централен Балкан” са неоснователни

Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ смята за напълно неоснователни днешните протестни действия, инициирани от Сдружение „Калоферски стопани“.

Виж повече  >>
05/06/2019 Проект на Годишен план за ползване на лечебни растения в Национален Парк „Централен Балкан“, 2019 г.

Със заповед на Директора на Парковата дирекция е оповестен Проект на Годишен план за ползване на лечебни растения в Национален парк „Централен Балкан“ за 2019 г.

Виж повече  >>
05/06/2019 Проект на Годишен план за ползване на гъби и диворастящи плодове, които не са от лечебни растения в Национален парк „Централен Балкан“, 2019 г.

Със заповед на Директора на Парковата дирекция е оповестен Проект на Годишен план за ползване на гъби и диворастящи плодове, които не са от лечебни растения в Национален парк „Централен Балкан“ за 2019 г.

Виж повече  >>

Архив новини

Покажи

ПУБЛИЧНА ПОКАНА: ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА ЗА МЕСТЕН ОФИС НА ПАРКОВ УЧАСТЪК СТОКИТЕ НА Д НП ЦБ УПИ II-ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ, КВ.60, АПРИЛЦИ, ПИ 52218.530.567 ПО КККР

26/06/2015 г.
Номер: 16
Процедура: Публична покана
Краен срок за подаване на оферти: 07.07.2015 16:30
Състояние: Затворена
Дирекция НП Централен Балкан  стартира възлагане на обществена поръчка по реда на глава „Осма“ от ЗОП - ПУБЛИЧНА ПОКАНА

с предмет:

ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА ЗА МЕСТЕН ОФИС НА ПАРКОВ УЧАСТЪК СТОКИТЕ НА Д НП ЦБ УПИ II-ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ, КВ.60, АПРИЛЦИ, ПИ 52218.530.567 ПО КККР

по Проект DIR 5113325-12-109 „Централен Балкан – парк за всички”, финансиран от Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.”

Покана образец АОП

Отваряне на постъпилите оферти: 08.07.2015 г. – 10,30 ч. в зала 301 на Дирекция „НП Централен Балкан” гр. Габрово 5300; ул. „Бодра смяна” №3
  • Документи за участие
  • Работа на комисията
  • Разяснения
  • Договор и изпълнение
ID на документ Заглавие
1 Проект 1 част
26.06.2015 г.
Свали
2 Проект 2 част
26.06.2015 г.
Свали
3 Документация за участие
26.06.2015 г.
Свали
4 Отговор на поставен въпрос
03.07.2015 г.
Свали
5 Схема на ел. табло
03.07.2015 г.
Свали
6 Протокол комисия
13.07.2015 г.
Свали
7 Договор с приложения
22.07.2015 г.
Свали
8 Информация за авансово плащане
04.08.2015 г.
Свали
9 Информация за междинно плащане
17.09.2015 г.
Свали
10 Информация за окончателно плащане
19.11.2015 г.
Свали
11 Информация за върната гаранция за изпълнение на договора
19.11.2015 г.
Свали
Не са открити записи
Не са открити записи
Не са открити записи
Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg