Профил на купувача

15/09/2020 „Избери как да се придвижиш“ e мотото на Европейска седмица на мобилността 2020

И през тази година МОСВ се включва в ежегодно провежданата кампанията на Европейската комисия „Европейска седмица на мобилността“ чрез своите териториални поделения. Темата за 2020 г. е „Чиста мобилност за всички“, а мотото – „Избери как да се придвижиш“, което цели да насърчи гражданите да изберат по-екологосъобразни начини за придвижване в ежедневието си.

Виж повече  >>
27/08/2020 В Национален парк "Централен Балкан" стартират превантивни дейности срещу пожари в горски природни местообитания

Парковата Дирекция възлага изпълнението на противопожарни мерки по дейност №11 Превантивни дейности срещу пожари в горски природни местообитания, в рамките на проект № BG16M1OP002-3.007-0006 „Възстановяване и опазване на природни местообитания и видове в Национален парк "Централен Балкан".

Виж повече  >>

Архив новини

Покажи

0П 11/20.11.2019 г. Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Възстановяване и опазване на главоч в Национален парк „Централен Балкан““ от Проект №BG16M1OP002-3.007-0006 „Възстановяване и опазване на природни местообитания и видове в НПЦБ“

20/11/2019 г.
Номер: 11
Краен срок за подаване на оферти: 11.12.2019 16:30
Състояние: Възложена
Идентификационен номер на поръчката в РОП: 00500-2019-0008
  • Документи за участие
  • Работа на комисията
  • Разяснения
  • Договор и изпълнение
ID на документ Заглавие
945408 Решение
20.11.2019 г.
Свали
945413 Обявление
20.11.2019 г.
Свали
Указания за участие
20.11.2019 г.
Свали
Техническа спецификация
20.11.2019 г.
Свали
Образец ЕЕДОП
20.11.2019 г.
Свали
Проект на договор
20.11.2019 г.
Свали
Образци
20.11.2019 г.
Свали
Информация по чл. 44 ЗОП
20.11.2019 г.
Свали
ID на документ Заглавие
Протокол 1
27.12.2019 г.
Свали
Съобщение за отваряне на ценови оферти
27.01.2020 г.
Свали
Протокол № 2
14.02.2020 г.
Свали
Протокол № 4 Окончателен и Протокол № 3
14.02.2020 г.
Свали
Решение за избор на изпълнител
14.02.2020 г.
Свали
Не са открити записи
ID на документ Заглавие
Договор за изпълнение
06.04.2020 г.
Свали
Техническа спецификация
06.04.2020 г.
Свали
Техническо предложение
06.04.2020 г.
Свали
Ценово предложение
06.04.2020 г.
Свали
Обявление за възложена поръчка
06.04.2020 г.
Свали
Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg