Профил на купувача

25/11/2020 30 ПРОЕКТА ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА СА НОМИНИРАНИ В XII-то ИЗДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО” 2019/2020 г.

Националният ученически конкурс „Посланици на здравето“ се отнася за трите възрастови групи: 1-4 клас, 5-7 клас и 8-12 клас и включва две тематични области: Ограничаване на тютюнопушенето и злоупотребата с алкохол и здравословно хранене и физическа активност.

Виж повече  >>
12/11/2020 Конкурс за предоставяне на туристически дейности/услуги в Посетителски комплекс Бяла река

Дирекция „Национален парк Централен Балкан” със свое Решение № 83 00-4/12.11.2020г. откри процедура за възлагане чрез конкурс: ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ /ДЕЙНОСТИ В ПОСЕТИТЕЛСКИ КОМПЛЕКС „БЯЛА РЕКА“, Парков Участък Калофер, Национален парк Централен Балкан

Виж повече  >>
21/07/2020 Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ възложи извършването на ремонт на съществуващ път местност Беклемето – хижа „Дерменка“.

Във връзка с разпространена информация Дирекция Национален парк "Централен Балкан" съобщава: Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ възложи извършването на ремонт на съществуващ път м. Беклемето – х.„Дерменка“. Рехабилитационните дейности се извършват в рамките на Договор по проект "Възстановяване и опазване на природните местообитания и видове в Национален парк „Централен Балкан”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г.

Виж повече  >>

Архив новини

Покажи

0П 11/20.11.2019 г. Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Възстановяване и опазване на главоч в Национален парк „Централен Балкан““ от Проект №BG16M1OP002-3.007-0006 „Възстановяване и опазване на природни местообитания и видове в НПЦБ“

20/11/2019 г.
Номер: 11
Краен срок за подаване на оферти: 11.12.2019 16:30
Състояние: Възложена
Идентификационен номер на поръчката в РОП: 00500-2019-0008
  • Документи за участие
  • Работа на комисията
  • Разяснения
  • Договор и изпълнение
ID на документ Заглавие
945408 Решение
20.11.2019 г.
Свали
945413 Обявление
20.11.2019 г.
Свали
Указания за участие
20.11.2019 г.
Свали
Техническа спецификация
20.11.2019 г.
Свали
Образец ЕЕДОП
20.11.2019 г.
Свали
Проект на договор
20.11.2019 г.
Свали
Образци
20.11.2019 г.
Свали
Информация по чл. 44 ЗОП
20.11.2019 г.
Свали
ID на документ Заглавие
Протокол 1
27.12.2019 г.
Свали
Съобщение за отваряне на ценови оферти
27.01.2020 г.
Свали
Протокол № 2
14.02.2020 г.
Свали
Протокол № 4 Окончателен и Протокол № 3
14.02.2020 г.
Свали
Решение за избор на изпълнител
14.02.2020 г.
Свали
Не са открити записи
ID на документ Заглавие
Договор за изпълнение
06.04.2020 г.
Свали
Техническа спецификация
06.04.2020 г.
Свали
Техническо предложение
06.04.2020 г.
Свали
Ценово предложение
06.04.2020 г.
Свали
Обявление за възложена поръчка
06.04.2020 г.
Свали
Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg