Профил на купувача

22/03/2020 22 март е Световен ден на водата.

Като международен празник е предложен през 1992 г. по време на Конференцията за околната среда и развитието, проведена в Рио де Жанейро, а по решение на Общото събрание на Обединените нации 22 март се чества като Световен ден на водата от 1993

Виж повече  >>
16/03/2020 Важно съобщение свързано с функционирането на административните услуги в Дирекция „Национален парк Централен Балкан“

Функциониране на административните услуги в ДНПЦБ във връзка с извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г.

Виж повече  >>
24/02/2020 Планът за пашата и ползването на сено в Национален парк „Централен Балкан“ през 2020 г. е утвърден

Със Заповед на Директора на Парковата дирекция днес, 24 февруари 2020 г. е утвърден Годишният план за пашата и ползването на сено в Национален парк „Централен Балкан“ за 2020 г.

Виж повече  >>

Архив новини

Покажи

0П 11/20.11.2019 г. Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Възстановяване и опазване на главоч в Национален парк „Централен Балкан““ от Проект №BG16M1OP002-3.007-0006 „Възстановяване и опазване на природни местообитания и видове в НПЦБ“

20/11/2019 г.
Номер: 11
Краен срок за подаване на оферти: 11.12.2019 16:30
Състояние: Затворена
Идентификационен номер на поръчката в РОП: 00500-2019-0008
  • Документи за участие
  • Работа на комисията
  • Разяснения
  • Договор и изпълнение
ID на документ Заглавие
945408 Решение
20.11.2019 г.
Свали
945413 Обявление
20.11.2019 г.
Свали
Указания за участие
20.11.2019 г.
Свали
Техническа спецификация
20.11.2019 г.
Свали
Образец ЕЕДОП
20.11.2019 г.
Свали
Проект на договор
20.11.2019 г.
Свали
Образци
20.11.2019 г.
Свали
Информация по чл. 44 ЗОП
20.11.2019 г.
Свали
ID на документ Заглавие
Протокол 1
27.12.2019 г.
Свали
Съобщение за отваряне на ценови оферти
27.01.2020 г.
Свали
Протокол № 2
14.02.2020 г.
Свали
Протокол № 4 Окончателен и Протокол № 3
14.02.2020 г.
Свали
Решение за избор на изпълнител
14.02.2020 г.
Свали
Не са открити записи
Не са открити записи
Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg