Профил на купувача

04/02/2020 Установен е нов за Национален парк „Централен Балкан“ вид гъба

Листовидна грифола – нов за Националния парк вид гъба, е намерен по време на мониторинг на горите през м. октомври миналата година.

Виж повече  >>
30/01/2020 2-ри февруари - Световен ден на влажните зони: “Животът процъфтява във влажните зони”

Световният ден на влажните зони се чества всяка година на 2-ри февруари. Темата за 2020 година е „Влажни зони и биологично разнообразие“.

Виж повече  >>
27/01/2020 60 ПРОЕКТА НА УЧЕНИЦИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА СА ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В ПОРЕДНОТО ИЗДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО” 2019/2020 г.

Тазгодишното издание на конкурса ще продължи до 10 май 2020 г., а официалното награждаване на победителите ще се проведе през месец юни

Виж повече  >>
21/01/2020 Оповестен е проект на Годишен план за пашата и ползването на сено в Национален парк „Централен Балкан“ за 2020 г.

Със заповед на директора на Парковата дирекция е оповестен проект на Годишен план за пашата и ползването на сено в Национален парк „Централен Балкан“ за 2020 г.

Виж повече  >>

Архив новини

Покажи

0П 12/25.11.2019 г. Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Поддържане на площадка за подхранване и адаптационна волиера за едри грабливи птици в НПЦБ“ от Проект №BG16M1OP002-3.007-0006 „Възстановяване и опазване на природни местообитания и видове в НПЦБ“

25/11/2019 г.
Номер: 12
Краен срок за подаване на оферти: 18.12.2019 16:30
Състояние: Затворена
Идентификационен номер на поръчката в РОП: 00500-2019-0009
 
  • Документи за участие
  • Работа на комисията
  • Разяснения
  • Договор и изпълнение
ID на документ Заглавие
946048 Решение откриване
25.11.2019 г.
Свали
946049 Обявление
25.11.2019 г.
Свали
Указание за участие
25.11.2019 г.
Свали
Техническа спецификация
25.11.2019 г.
Свали
Образец ЕЕДОП
25.11.2019 г.
Свали
Проект на Договор
25.11.2019 г.
Свали
Образци
25.11.2019 г.
Свали
Информация по чл. 44 ЗОП
25.11.2019 г.
Свали
ID на документ Заглавие
Протокол № 1
10.01.2020 г.
Свали
Съобщение за отваряне на ценови оферти
27.01.2020 г.
Свали
Протокол № 2
14.02.2020 г.
Свали
Протокол № 4 Окончателен и Протокол № 3
14.02.2020 г.
Свали
Решение за избор на изпълнител
14.02.2020 г.
Свали
Не са открити записи
Не са открити записи
Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg