Регистрирай се Забравена парола
(A+)
По-голям шрифт: А+
По-малък шрифт: A-
Нормален шрифт: A
21/06/2024

Система за определяне на резултатите от конкурсната процедура, открита със Заповед №РД-113/30.05.2024г. на Директора на ДНПЦБ

Система за определяне на резултатите от конкурсната процедура, открита със Заповед №РД-113/30.05.2024г. на Директора на ДНПЦБ, за назначаване на държавен служител на длъжността Старши експерт в Дирекция „Административни, финансови и правни дейности“ в Дирекция „Национален парк Централен Балкан“

Виж повече  >>
18/06/2024

53 проекта на ученици от цялата страна са класирани от Първа фаза в XVI-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”

Националният ученически конкурс „Посланици на здравето“ е една от инициативите на Министерство на здравеопазването в подкрепа на здравословния начин на живот на младите хора.

Виж повече  >>
17/06/2024

Продължава записването на участници в специализираните посещения с водач в буковите гори на Националния парк

В срок до 23 юни учители и педагози могат да подадат формуляр за участие в специализираните посещения с водач в буковите гори на Националния парк

Виж повече  >>
14/06/2024

​С Ъ О Б Щ Е Н И Е!

Със заповед № РД-127/11.06.2024г. на Директора на Дирекция "Национален парк Централен Балкан", се забранява движението, престоя и паркирането на моторни превозни средства (МПС) (вкл. ATV и UTV от всички класове) по път „Хотел Табите (х. Тъжа) - вр. Ботев (паркинг на вр. Ботев)“ .

Виж повече  >>
13/06/2024

Публикувано е експертно становище на ИБЕИ на БАН относно годишните планове за паша в трите национални парка

Във връзка с новите изисквания в Стратегическия план за развитието на земеделието и селските райони за периода 2023-2027 г., свързани с прилагането на интервенция „Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм)“, в трите национални парка

Виж повече  >>
12/06/2024

На днешната дата е обявен резерват „Боатин“

Резерват „Боатин” е обявен на 12 юни 1948 г. и е най-старият от деветте резервата в Национален парк „Централен Балкан”.

Виж повече  >>
12/06/2024

ВАЖНО! Провеждане на процедура за случайно разпределение на свободни пасища 2024

На основание т. VII.8. и Приложение №4 от Годишния план за пашата и ползването на сено в Национален парк „Централен Балкан“, 2024 г. утвърден със Заповед № РД-103/23.05.2024 г. Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ обявява провеждане на процедура по случайно разпределение на свободни пасищни площи на територията на Националния парк.

Виж повече  >>
06/06/2024

На 5 юни Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ и Народно читалище „Наука – 1870г.“ гр. Троян, отбелязаха Световния ден на околната среда

Събитието се проведе под формата на информационна среща за граждани от местната общност, под надслов „Заедно за зелено бъдеще“, в сградата на читалището, при засилен интерес.

Виж повече  >>
05/06/2024

Днес отбелязваме Световния ден на околната среда

Световният ден на околната среда 5 юни е най-значимата международна проява за действия, насочени към опазване на околната среда.

Виж повече  >>
04/06/2024

Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ гр.Габрово , обявява конкурс за държавен служител със Заповед № РД – 119/04.06.2024 г. на директора, на Дирекцията

Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ гр.Габрово на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал.2 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и заповед № РД – 119/04.06.2024 г. на директора на Дирекция „Национален парк Централен Балкан“

Виж повече  >>
31/05/2024

Организирани посещения за учители, туроператори и екскурзоводи в буковите гори на Националния парк

Целта на посещенията е да се интерпретира в реална среда природното наследство, да се дадат насоки за водене на групи, организиране на занимания на открито, игри и екообразование.

Виж повече  >>
30/05/2024

СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ ПАШАТА НА ДОМАШНИ ЖИВОТНИ В НАЦИОНАЛНИТЕ ПАРКОВЕ

В отговор на публично изразено от някои животновъди недоволство от въведените ограничения за паша на домашни животни на територията на националните паркове, дирекциите на трите национални парка Рила, Пирин и Централен Балкан предоставят обективната информация по темата и изразяват позицията, че тези ограничения не застрашават развитието на животновъдството в България.

Виж повече  >>
30/05/2024

Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ гр.Габрово, обявява конкурс за държавен служител, със заповед № РД – 113/30.05.2024 г. на директора на Дирекцията

Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ гр.Габрово на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал.2 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и заповед № РД –113/30.05.2024 г. на директора на Дирекция „Национален парк Централен Балкан“

Виж повече  >>
29/05/2024

На 5 юни отбелязваме Световния ден на околната среда

От гори и сухи земи до земеделски земи и езера - природата, от която зависи съществуването на човечеството, достига повратна точка в съжителството с човека.

Виж повече  >>
28/05/2024

На днешна дата отбелязваме Деня на парковете в България

Дирекция „Национален парк „Централен Балкан“, отбеляза този ден с инициативата „Да се запознаем с дивите обитатели на НП „Централен Балкан“, която бе проведена в двора на Парковата дирекция.

Виж повече  >>
27/05/2024

Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ отбеляза Европейския ден на екологичната мрежа НАТУРА 2000

Във връзка с Европейския ден на екологичната мрежа НАТУРА 2000, Дирекция „НП Централен Балкан“, в партньорство с Народно читалище "Васил Левски-1861г." – Карлово, проведоха информационна кампания, под надслов „Мисли еко, бъди еко“.

Виж повече  >>
23/05/2024

Утвърден е Годишният план за пашата и ползването на сено в Национален парк „Централен Балкан“ за 2024 г.

Със Заповед на Директора на Парковата дирекция днес, 23 май 2024 г. е утвърден Годишният план за пашата и ползването на сено в Национален парк „Централен Балкан“ за 2024 г.

Виж повече  >>
21/05/2024

Днес отбелязваме Европейския ден на мрежата от защитени зони „Натура 2000“

На 21 май 2024 г. отбелязваме 32 години от създаването на мрежата от защитени зони „Натура 2000“ в Европейския съюз (ЕС). Министерството на околната среда и водите (МОСВ) се включва в Европейския ден на „Натура 2000“ за пореден път.

Виж повече  >>
20/05/2024

НА 20 МАЙ ОТБЕЛЯЗВАМЕ СВЕТОВНИЯ ДЕН НА ПЧЕЛИТЕ

Днес отбелязваме Световния ден на пчелите и всички опрашители, които в последните няколко години са сериозно застрашени от изчезване. Сега е моментът, в който да си дадем сметка колко важни са опрашителите за нашето качество на живот и нашето бъдеще.

Виж повече  >>
15/05/2024

На днешна дата отбелязваме Световния ден на климата.

Денят на климата е обявен от страните членки на Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата, подписана на 5 юни 1992 г. в Рио де Жанейро, Бразилия. В България документът е ратифициран през март 1995 г.

Виж повече  >>
14/05/2024

На 21 май 2023 г. отбелязваме 31 години от създаването на мрежата от защитени зони „Натура 2000“ в Европейския съюз (ЕС).

Във връзка с това Дирекция „Национален парк Централен Балкан“, с партньорството на НЧ „Васил Левски -1861“ – гр. Карлово, организират инициатива под надслов „Мисли еко, бъди еко“. Тя ще се проведе на 22 и 23 май от 14 -18 00 ч., в сградата на читалището. Ще бъдат поканени всички заинтересовани страни от местната общност.

Виж повече  >>
13/05/2024

Парков служител на Дирекция „НП Централен Балкан“, изнесе беседа на ученици в ОУ „Ран Босилек „- Габрово.

На 10-май експерт от Парковата дирекция, изнесе беседа на 65 ученици от трети клас в ОУ Ран Босилек Габрово. Темата на беседата бе „Пчелата-неуморният работник“, която е част от образователната програма на Дирекцията за 2024г.

Виж повече  >>
07/05/2024

Експерт от парковата дирекция изнесе беседа в ОУ „Ран Босилек“ в Габрово

Експерт от Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ изнесе беседа на деца от 3-ти клас в ОУ „Ран Босилек“ – гр. Габрово. Темата на беседата, която се проведе на 30 април, беше „Хранителни вериги в дивата природа“, която е част от образователната програма на Дирекцията за 2024 г.

Виж повече  >>
29/04/2024

Проведени са образователни инициативи по случай Деня на Земята

Тази година Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ отбеляза Деня на Земята, чрез образователни занимания за най-малките. На 22, 26 и 29 април, експерти от Парковата Дирекция посетиха ДГ „Радост“ в гр. Севлиево, СУ „Райчо Каролев“ и ОУ „Неофит Рилски“ в гр. Габрово.

Виж повече  >>
23/04/2024

Оповестен е проект на Годишен план за ползване на лечебни растения в Национален парк „Централен Балкан“ за 2024 г.

Планът се изготвя в съответствие със Закона за защитените територии и има за цел да регулира и администрира ползването на лечебни растения на територията на Национален парк „Централен Балкан“, при което да не се допуска увреждане на природните местообитания и видове, където се извършва събирането, като се създадат предпоставки за развитието на екологосъобразен поминък на населението.

Виж повече  >>
22/04/2024

Честит Ден на Земята!

Днес отбелязваме Деня на Земята! Всяка година платформата EARTHDAY.ORG координира събития по целия свят, за да демонстрира глобалната подкрепа за движението за опазване на околната среда. Темата на кампанията тази година е „Планетата срещу пластмасата“ (Planet vs. Plastics).

Виж повече  >>
15/04/2024

Започва XVI-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето“

Конкурсът се провежда по инициатива на Министерство на здравеопазването в подкрепа на здравословния начин на живот на младите хора. Целта му е превенцията на поведенческите и рисковите за здравето фактори, свързани с нездравословното хранене, ниската физическа активност, употребата на алкохол и тютюнопушенето.

Виж повече  >>
12/04/2024

Открита процедура за възлагане чрез конкурс: ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ /ДЕЙНОСТИ В ПОСЕТИТЕЛСКИ КОМПЛЕКС „БЯЛА РЕКА“

Дирекция „Национален парк Централен Балкан” със свое Решение № 83 00-1/11.04.2024 г. откри процедура за възлагане чрез конкурс: ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ /ДЕЙНОСТИ В ПОСЕТИТЕЛСКИ КОМПЛЕКС „БЯЛА РЕКА“

Виж повече  >>
10/04/2024

Експерти от Парковата дирекция проведоха образователна разходка с ученици от ПМГ "Академик Иван Гюзелев", Габрово

Експерти от Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ придружиха ученици от 5 „а“ клас в ПМГ „АКАДЕМИК ИВАН ГЮЗЕЛЕВ“, Габрово в организирана разходка в околностите на града.

Виж повече  >>
10/04/2024

Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ и читалището в село Антон отбелязаха Седмицата на гората

В рамките на Седмицата на гората в периода 1-5 април Дирекция „НП Централен Балкан“ представи изложба в сградата на читалището в с. Антон на призовите творби от конкурса за детска рисунка „Четири сезона в централен Балкан“ 2023 г.

Виж повече  >>
09/04/2024

Заловени са нарушители с дългоцевно огнестрелно оръжие на територията на Национален парк „Централен Балкан“

По сигнал на директора на Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ е проведен обиск от служители на Районното управление на МВР в Троян, при който е установено, че две лица са внесли на територията на Национален парк „Централен Балкан“ дългоцевно огнестрелно оръжие.

Виж повече  >>
05/04/2024

Днес отбелязваме 45 г. от обявяването на резервата „Стенето“

Днес отбелязваме 45 г. от обявяването на резервата „Стенето“. През 1962 г. е обявен за народен парк, прекатегоризиран е в резерват през 1979 г. С площ почти 3600 хектара резерватът е вторият по големина в Национален парк „Централен Балкан“ след Джендема.

Виж повече  >>
01/04/2024

Седмицата на гората 2024

През 2024 г. от 1 до 7 април честваме седмицата на гората.

Виж повече  >>
01/04/2024

1 април – Международен ден на птиците

На днешна дата отбелязваме Mеждународния ден на птиците. Решението за обявяването му за специална дата е прието на 6 декември 1906 г. по силата на Конвенцията за защита на редките птици.

Виж повече  >>
28/03/2024

Най-големият Старопланински резерват „Джендема“ става на 71 години

Резерват „Джендема“ в Национален парк „Централен Балкан“ е обявен на 28 март 1953 г. за да опази ценни видове животни - диви кози, елени, сърни, лещарки. С площ от 4 220,2 ха, „Джендема“ е най-големият Старопланински резерват и един от най-големите в България.

Виж повече  >>
27/03/2024

Среща със заинтересовани страни за представяне на Годишен план за паша и ползване на сено

На 2 април 2024 г., вторник, в зала „Васил Караиванов“ на Община Карлово (гр. Карлово, ул. „Петко Събев“ №1), между представители на Дирекция „НП Централен Балкан“ и кандидат-ползватели на пасища в Парка ще се проведе среща.

Виж повече  >>
26/03/2024

Водата – извор на живот.

По случай Световния ден на водата, на 25 март, експерти от Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ проведоха екозанимание на тема „Водата в природата около нас“ с деца от 1-ви до 3-ти клас, от ОУ „Иван Вазов в гр. Габрово.

Виж повече  >>
26/03/2024

Изложба детски рисунки

Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ и НЧ "Христо Ботев - 1925" село Антон, имат удоволствието да Ви поканят на Официално откриване на изложба, на детски рисунки от конкурса на Д „НПЦБ“ „Четири сезона в Централен Балкан“.

Виж повече  >>
22/03/2024

Оповестен е проект на Годишен план за пашата и ползването на сено в Национален парк „Централен Балкан“ за 2024 г.

Със Заповед на Директора на Парковата дирекция е оповестен проект на Годишен план за пашата и ползването на сено в Национален парк „Централен Балкан“ за 2024 г.

Виж повече  >>
22/03/2024

Отбелязваме Световния ден на водата 22 март

През 2024 г. темата на Световния ден на водата е „Използвайте водата за мир“

Виж повече  >>
01/03/2024

Дирекция "НП Централен Балкан" обявява национален фотоконкурс под надслов "Аз и Балканът".

Дирекция "НП Централен Балкан" обявява национален фотоконкурс,

Виж повече  >>
16/02/2024

Утвърдена е Образователната програма на Д НПЦБ за 2024г.

Дирекция "Национален парк Централен Балкан" представя своята образователна програма за 2024г.

Виж повече  >>
08/12/2023

Забрана за движение по път път м. „Беклемето“ - х. „Дерменка“

ъс Заповед на Директора на Дирекция "Национален парк Централен Балкан" се забранява .движението, престоя и паркирането на моторни превозни средства (МПС) (вкл. ATV и UTV от всички класове) по път м. „Беклемето“ - х. „Дерменка“.

Виж повече  >>
24/10/2023

Състояха се празници на Биосферен парк „Централен Балкан“ в общините Карлово и Антон

Под надслов „Биосферен парк „Централен Балкан“ - Общо бъдеще за хората и природата“ протекоха събитията на 20 октомври в село Антон и на 21 октомври в град Карлово. Местата не са избрани случайно, т.к. двете населени места са административни центрове в две от петте общини от преходната зона на Биосферния парк.

Виж повече  >>
10/10/2023

Град Троян бе домакин на втория празник на Биосферен парк „Централен Балкан“

В съботния ден (7 октомври) в пространството пред Туристически информационен център град Троян се състоя второто фестивалното събитие под надслов „Общо бъдеще за хората и природата“, организирано от Дирекция „Национален парк Централен Балкан“, подкрепено от Община Троян.

Виж повече  >>
03/10/2023

Проведе се първият празник на Биосферен парк „Централен Балкан“ в град Севлиево

В неделния ден (1 октомври) на централния градски площад в град Севлиево се състоя фестивалното събитие под надслов „Общо бъдеще за хората и природата“, организирано от Дирекция „Национален парк Централен Балкан“, подкрепено от Община Севлиево.

Виж повече  >>
26/09/2023

Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ организира събитийни прояви в продължение на инициативата „Партньор на Биосферен парк „Централен Балкан“

Програмата на събитията включва демонстрации на занаяти и дегустация на местни продукти, екозанимания за деца, музикална програма – народно творчество, дискусионен панел за добри практики за устойчиво развитие на териториите, фото изложба и информационен щанд за двете ЮНЕСКО отличия в региона.

Виж повече  >>

Архив новини

Покажи

СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ ПАШАТА НА ДОМАШНИ ЖИВОТНИ В НАЦИОНАЛНИТЕ ПАРКОВЕ

В отговор на публично изразено от някои животновъди недоволство от въведените ограничения за паша на домашни животни на територията на националните паркове, дирекциите на трите национални парка Рила, Пирин и Централен Балкан предоставят обективната информация по темата и изразяват позицията, че тези ограничения не застрашават развитието на животновъдството в България:
  • В България има само три национални парка – Рила, Пирин и Централен Балкан. Общата площ на трите парка е под 2% от националната територия.
  • Данните за 2023 г. показват, че по-малко от 3%  от едрия рогат добитък и по-малко от 3% от овцете в България са пашували на територията на националните паркове.
  • Площта на пасищата, на които се разрешава паша в националните паркове съгласно утвърдените годишни планове, представлява едва около 2.5% от пасищата в страната.
 
Какво представляват националните паркове
Защитените територии са предназначени за опазване на биологичното разнообразие в екосистемите и на естествените процеси, протичащи в тях, както и на характерни или забележителни обекти на неживата природа и пейзажи. Опазването на природата в защитените територии има предимство пред другите дейности в тях. Категориите защитени територии са определени в Закона за защитените територии, като националните паркове са категория, характеризираща се с висока степен на защита и значение.  Конституцията на Република България определя, че националните паркове са изключителна държавна собственост. Държавата провежда политика на закрила и специална грижа за опазването и достъпа до националните паркове.
За национални паркове се обявяват територии, които включват естествени екосистеми с голямо разнообразие на растителни и животински видове и местообитания, с характерни и забележителни ландшафти и обекти на неживата природа. Те се управляват с цел поддържане разнообразието на екосистемите и защита на дивата природа; опазване и поддържане на биологичното разнообразие в екосистемите; предоставяне на възможности за развитие на научни, образователни и рекреационни дейности и създаване на предпоставки за развитието на туризъм, екологосъобразен поминък на населението и други дейности, съобразени с посочените по-горе първостепенни цели.
В България има само три национални парка – Рила, Пирин и Централен Балкан. Общата площ на трите парка възлиза на приблизително 193 400 ха, което се равнява на под 2% от националната територия.
Мярката „Пасторализъм“ в националните паркове
С цел да се опазят откритите площи в Национален парк “Централен Балкан”, които са намалявали поради обрастването с дървесна и храстова растителност (главно сибирска хвойна), преди повече от 20 години експерти от Българската академия на науките и неправителствени организации предложиха прилагането на мярката „Пасторализъм“. В земеделските програми бяха предвидени възможности за подпомагане на животновъди, които извършват паша с цел поддържане на тревните природни местообитания на територията на националните паркове в добро състояние. Направлението за паша на животни в националните паркове и съпътстващите го финансови стимули привлече в тях животновъди от цялата страна с хиляди животни. Така броят на животните, пашуващи в националните паркове, се увеличи от 7 855 през 2006 г. до 47 900 през 2023 г., т.е. с над шест пъти, като най-големият процент на увеличение се наблюдава при едрия рогат добитък. Данните за 2023 г. показват, че по-малко от 3% от едрия рогат добитък и по-малко от 3 % от овцете в България са пашували на територията на националните паркове. Площта на пасищата, на които се разрешава паша в националните паркове съгласно утвърдените годишни планове за паша, представлява едва около 2.5% от пасищата в страната.
Какви са възможните негативни въздействия от извършването на паша
За прилагането на мярката „Пасторализъм“ има регистрирани и публикувани данни за значително отрицателно въздействие върху субалпийски и алпийски тревни, торфени и езерни природни местообитания на територията на националните паркове (Николов и Гогушев 2014; Димитров и др. 2014; Gussev et al. 2016). Отрицателните въздействия са свързани основно с риск от преизпасване на тревните съобщества при наличие на по-голямо пасищно натоварване, отколкото тревните съобщества могат да издържат, без това да се отрази на тяхната екологична и флористична структура. В резултат на струпване на големи количества животни в местата за нощувка и водопой, през последните години нараснаха площите, засегнати от ерозия. Този процес и съпровождащото го преотъпкване и преизпасване води до загуба на ценни природни местообитания, увреждане на видове и популации, промяна и принудителна смяна на видовия състав, протичане на нежелани сукцесионни промени и др. Възниква реална опасност от нитратно замърсяване от тора, отделян от животните на местата, на които те се струпват – при нощуване и местата за водопой. Съществува заплаха от увреждане на крайпоточните екосистеми. С нарастване натовареността на пасищата се увеличи и броят на извършените нарушения от страна на пастирите, като за последните четири години издадените актове за установяване на административни нарушения са близо 200. Част от стадата домашни животни пашуват без присъствие на пастири. Това важи в много голяма степен за едрия рогат добитък и конете. Свободно пашуващите животни навлизат в резерватни и други забранени за паша площи и предизвикват неблагоприятни въздействия в тези най-строго защитени територии. Не на последно място, пашата без пастир води и до конфликт с посетителите на парка, тъй като животните и пастирските кучета излизат на туристическите пътеки и се стига до инциденти.
Според заключенията в Становището по екологична оценка на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони в Р България за периода 2023 – 2027 г. (Стратегическия план), прилагането на интервенцията „Пасторализъм“ в границите на националните паркове оказва значителни отрицателни въздействия върху природните местообитания и биологичното разнообразие като цяло. Най-общо заключенията са, че големият брой животни води до преизпасване, ерозия, утъпкване, рудерализация (промяна на типичния видов състав), еутрофикация на езера и замърсяване на естествени водоизточници. 
Какви мерки са предприети за ограничаване на отрицателните въздействия
От 2012 г. в Национален парк Рила е въведена забрана за паша в циркуса на Седемте рилски езера. Със заповедите за обявяване на защитени зони „Рила“ и „Пирин“ за опазване на природните местообитания също се въвеждат забрани за пашуване в определени местообитания. В допълнение от териториите, допустими за паша, са извадени площите, заети от непригодни за паша или чувствителни местообитания. Със Становището по екологична оценка на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони в Р България за периода 2023 – 2027 г. са въведени и допълнителни мерки за смекчаване на негативните въздействия: ограничения, свързани с максималната гъстота - до 0,4 животински единици на хектар, ограничения за местата за пашуване, като например около планинските езера и токовища на глухаря и други. Тези смекчаващи въздействията мерки са взети предвид в годишните планове за паша, срещу които някои от животновъдите възразяват. Всички тези ограничения целят да се опазят природните местообитания, местообитанията на защитени видове и природния комплекс като цяло.
Какво е решението
Пашата на домашни животни е един от начините за поддържане на тревните местообитания в благоприятно състояние. Такава е и целта на интервенцията „Пасторализъм“. За постигането на тази цел обаче трябва да се намери необходимият баланс при ползването на ресурса, като се допуска пашата на оптимален, а не на максимален брой животни, каквато всъщност е и добрата европейска практика за паша в защитени територии. При последното докладване за състоянието на тревните местообитания към Европейската комисия, състоянието е отчетено като неблагоприятно. Наложително е да се предприемат корективни действия по отношение на натоварването на тези чувствителни територии и ограничаване на броя на пашуващите животни, тъй като поддържането на природните местообитания в благоприятно състояние е както отговорност към природата на България, така и задължение на страната като държава членка на ЕС. 
С годишните планове за паша за 2024 г. е постигнат оптимален компромис, който да даде възможност на животновъдите и тази година да пашуват на територията на националните паркове, но с редуцирано натоварване на пасищата. Целият допустим пасищен ресурс на националните паркове ще бъде предоставен за ползване на животновъдите, като условията за подпомагане ще са съгласно изискванията на Стратегическия план и Наредба № 10 от 27 юни 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите в областта на околната среда и климата и хуманно отношение към животните, включени в Стратегическия план за развитието на земеделието и селските райони за периода 2023-2027 г. Съгласно утвърдените годишни планове за паша, площта за извършване на тези дейности в парковете е относително същата спрямо 2023 г. и е приблизително 34 000 ха, като нормата за натоварване е 0,4 животински единици на хектар. Така на територията на националните паркове ще могат да пашуват близо 39 000 животни. 
Предвид променените изисквания за натоварване на пасищата в националните паркове и с цел обезпечаване изхранването на животните в летните месеци, Министерство на земеделието и храните извърши анализ за наличните площи, в които може да се извършва паша извън границите на националните паркове. В краткосрочен план животновъдите, за които пасищният ресурс в националните паркове не е достатъчен, ще имат възможност да ползват територии на природни паркове и площи от държавни горски територии, при спазване на предвидения в законодателството процедурен ред, за което е създадена необходимата организация.
Дългосрочното решение на проблема, което многократно е обсъждано с Министерството на земеделието и храните (МЗХ) и животновъдите, е да се разсредоточи пашата, като в направлението се включат и териториите на природните паркове и Натура 2000 зоните, каквото е и предвиждането на интервенцията „Пасторализъм“ по Стратегическия план. За целта МЗХ следва да осигури необходимите условия, които да подпомогнат животновъдите да извършват регулярните си дейности в тези територии. По този начин ще успеем да постигнем така необходимия баланс между опазването на природата и развитие на политиката по животновъдство.