Какво трябва да знаем

15/11/2018 Проект на „Централен Балкан“ e включен в дарителската кампания „Избери, за да помогнеш“

Проектът на парковата дирекция „Централен Балкан – съхрани, опази, наслади се“ е одобрен от Комисията по спонсорствo и дарения на Райфайзенбанк – България и включен в Дарителската инициатива „Избери, за да помогнеш“. Кампанията включва обществено значими проекти на организации с нестопанска цел, болници и др. в сферите на здравеопазването, социалните услуги, културата, образованието и опазването на околната среда.

Виж повече  >>
30/10/2018 Изложбата „Хубава си, моя горо“ гостува в РИОСВ – Велико Търново

ложбата от карикатури „Хубава си, моя горо“ могат да видят от днес – 30 октомври, посетителите в информационния център на Регионалната инспекция по околна среда и води във Велико Търново. Изложбата е предоставена от Дирекцията на Национален парк „Централен Балкан“ и е поредна обща инициатива с Регионалната инспекция.

Виж повече  >>
26/10/2018 Движението на още една мечка ще се следи с GPS

Още една мечка е маркирана с GPS-GSM нашийник и микрочип. Животното е уловено вчера от екип на Сдружението за дива природа „Балкани“ в района на град Априлци, близо да границата с Национален парк „Централен Балкан“.

Виж повече  >>
19/10/2018 МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ОБЯВЯВА НАЦИОНАЛНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО” 2018-2019 г.

Конкурсът се провежда в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г., приета с Решение № 538 от МС на 12.09.2013г.

Виж повече  >>
28/09/2018 ​Одобрен e за финансиране проект на Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ по Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г."

Със Заповед №РД-ОП-96/26.09.2018 г на Министъра на околната среда и водите е одобрен за финансиране проект на Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ №BG16M1OP002-3.007-0006 „Възстановяване и опазване на природни местообитания и видове в Национален парк "Централен Балкан"

Виж повече  >>

Архив новини

Покажи

             Всеки, който обича Национален парк "Централен Балкан", може да стане част от активното опазване на неговата природа. Дирекцията на парка разчита на вас, посетители и приятели на Балкана, по пътя на съхранението на това уникално наследство. Затова не забравяйте основните правила за пребиваване в защитена теритария от този вид, запознайте се с режимите и нормите, които налага управлението й, както и не спирайте да се интересувате за новостите в сферата на природозащитата.

 

Нека да бъдем отговорни към нашата природа!

 

Посещавайки Национален парк "Централен Балкан", трябва да знаете:

 

    ►В Парка се насърчава предимно пешеходният туризъм. Планът за управление препоръчва ограничаване на броя на нощувките в хижите в Резерватната зона и не повече от една нощувка в заслоните. Дирекцията изгражда места за краткотраен отдих – места за бивакуване, за палене на огън, обособени кътове за почивка, като се спазват норми за броя на палатките на нощуващите и броя на нощувките на едно място. Организирането на масови прояви в Парка става при спазването на определени условия и само с разрешение на Дирекцията на Националния парк. На цялата територия на Парка е забранено изхвърлянето на твърди отпадъци.

 

    ►Движението и престоят на автомобили в Парка също е регламентирано. Ако искате да се движите в Централен Балкан с автомобил по път с ограничен режим на достъп, обърнете се към служителите в най-близкия парков офис.

 

    ►Дивата природа има право на неприкосновеност. Съхранявайте я в естествения й вид, като използвате разумно правото си на отдих и познание.

 

    ►Информационните табели, листовки и служителите на Парка ще Ви помогнат да разберете правилата.

 

    ►Национален парк “Централен Балкан” е дом на много диви животни. Ловуването и безпокойството им е недопустимо.

 

    ►Отсичането на дървета и кършенето на клони не е позволено.

 

    ►Късането на цветя също не е позволено, защото сред тях има редки и застрашени от изчезване видове.

 

    ►Не оставяйте след себе си нищо, което замърсява.

 

    ►Планината крие опасности. За по-голяма сигурност се придържайте към маркираните туристически пътеки и установените правила за движение.

 

    ►Събирането на горски плодове и гъби става на разрешените места в разумно количество, без да се причиняват щети.

 

    ►За бивакуване и палене на огън използвайте само обозначените за това места.

 

    ►Риболовът е разрешен само на определените и обозначени места.

 

    ►Не е разрешено събирането и увреждането на вкаменелости и скални образувания.

 

    ►При движение с моторно превозно средство използвайте само обозначените пътища и паркинги.

 

    ►Пазете Парка от пожари. В 90% от случаите те се дължат на невниманието на човека.

 

 

 


Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg