Места за алпинизъм и ски преходи

15/09/2020 „Избери как да се придвижиш“ e мотото на Европейска седмица на мобилността 2020

И през тази година МОСВ се включва в ежегодно провежданата кампанията на Европейската комисия „Европейска седмица на мобилността“ чрез своите териториални поделения. Темата за 2020 г. е „Чиста мобилност за всички“, а мотото – „Избери как да се придвижиш“, което цели да насърчи гражданите да изберат по-екологосъобразни начини за придвижване в ежедневието си.

Виж повече  >>
27/08/2020 В Национален парк "Централен Балкан" стартират превантивни дейности срещу пожари в горски природни местообитания

Парковата Дирекция възлага изпълнението на противопожарни мерки по дейност №11 Превантивни дейности срещу пожари в горски природни местообитания, в рамките на проект № BG16M1OP002-3.007-0006 „Възстановяване и опазване на природни местообитания и видове в Национален парк "Централен Балкан".

Виж повече  >>

Архив новини

Покажи

1. Обекти за алпинизъм и спортно катерене
·         вр. Левски (Амбарица) - разрешен целогодишно
·         вр. Голям Купен (северна стена) - разрешен целогодишно
·         вр. Голям Кръстец (северна стена) - разрешен целогодишно
2.Обекти за ледено катерене:
·         Кадемлийско пръскало - разрешен в периода от 01.12 до 30.03
3.Обекти  за ски-преходи и ски-алпинизъм:
·         ски-преходи - по всички маркирани пътеки и пътища в парка

 

 
Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg