Маршрути

14/07/2020 Достигната е квотата за движение с МПС

Достигната е определената квота за движение с МПС по път №60 гр. Калофер - Паниците - вр. Ботев за 18.07.2020 г. (събота).

Виж повече  >>
07/07/2020 Конкурс за извършване на туристически дейности/услуги в местност Розинска мандра, Дирекция "НП Централен Балкан"

Извършване на туристически дейности/услуги в животновъден заслон за сезонно отглеждане на домашни животни в м. Розинска мандра.

Виж повече  >>
30/06/2020 Изготвен е Годишен план за ползване нa гъби и диворастящи плодове, които не са от лечебни растения в Национален парк Централен Балкан, 2020 г.

Предоставяме на вниманието Ви оповестен със заповед на Директора на ДНПЦБ проект на Годишен план за ползване на гъби и диворастящи плодове, които не са от лечебни растения в Национален парк Централен Балкан, 2020 г.., приемането на който е задължително условие за издаване на позволително за събиране на гъби и диворастящи плодове на територията на Парка.

Виж повече  >>
18/06/2020 Утвърден е годишен план за ползване на лечебни растения в Национален парк „Централен Балкан“, 2020 г

В плана са разписани процедурите по определяне на допустимите за събиране количества от ресурсите от лечебни растения.

Виж повече  >>
16/06/2020 Установен е нов за Национален парк „Централен Балкан“ растителен вид

Парков служител открива находище на вида през миналата година в парков участък „Тъжа“. По време на тазгодишния мониторинг на кафява мечка, експерти от Парковата дирекция откриват второ находище – в резерват „Стара река“

Виж повече  >>
10/06/2020 Oбучение на служители на Дирекция „Национален парк Централен Балкан“

Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ ще изпълнява проект за обучение на служителите, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“

Виж повече  >>
08/06/2020 Важно! Процедура за случайно разпределение на свободни пасища

На основание т. VII.8. и Приложение №8 от Годишния план за пашата и ползването на сено в Национален парк „Централен Балкан“, 2020 г. утвърден със Заповед № РД-24/24.02.2020 г. Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ обявява график за провеждане на процедура по случайно разпределение на свободни пасищни площи на територията на Националния парк.

Виж повече  >>
14/05/2020 В Национален парк „Централен Балкан“ създават противоерозионни насаждения

Служители на Национален парк „Централен Балкан“ залесиха част от площите в парков участък „Троян“ като мярка против ерозия в защитената територия. На 11 май бяха засадени 340 броя сива върба (Salix cinerea), 80 броя трошлива върба (Salix fragilis), 280 броя теснолистна върба (Salix elaagnus), 100 броя планинска върба (Salix caprea) и 40 броя силезийска върба (Salix silesiaca).

Виж повече  >>
12/05/2020 Изготвен е Проект на Годишен план за ползване на лечебни растения в НП „Централен Балкан“

Предоставяме на вниманието Ви оповестен със заповед на Директора на ДНПЦБ проект на Годишен план за ползване на лечебни растения в Национален Парк „Централен Балкан“, 2020 г.

Виж повече  >>
11/05/2020 Литературен конкурс „Мими Праматарова“ 2020

„ На другия ден след COVID 19 – какво ще е новото „нормално“ в поведението ни към околната среда“

Виж повече  >>
05/05/2020 Временно се затваря път в НП „Централен Балкан"

Със заповед на директора на Национален парк “Централен Балкан” от 5 май до 31 декември 2020 година се спира движението, престоя и паркирането на МПС (вкл. ATV и UTV от всички класове) по път „Беклемето“ - хижа „Дерменка“. Това е път със свободен достъп, съгласно План за управление на Национален парк "Централен Балкан" 2016 - 2025 г., приет с Решение на МС №195/24.03.2016 г.

Виж повече  >>
04/05/2020 Указания при посещения на територията на национален парк „Централен Балкан“

На основание Заповед № РД-01-248 от 01.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването за организация за посещения на лицата във всички национални паркове, природни паркове, планини и др. обособени маста с паркова среда, извън населените места на територията на общините е задължително спазването на определени правила.

Виж повече  >>
21/04/2020 Промяна в сроковете в обявления за обществени поръчки, стартирали след въвеждане на извънредно положение

На основание разпоредбите на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение и във връзка с методически указания МУ-5 от 14.04.2020 г. и МУ-6 от 16.04.2020 г. на Агенцията по обществени поръчки, относно действия на възложителите при възобновяване на спрени срокове в процедури, стартирали след 13.03.2020 г., се променят сроковете по две обществени поръчки.

Виж повече  >>
02/04/2020 Удължава се срока за прием на заявления за паша

На основание разпоредбите на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение със Заповед на Директора на Дирекция „НП Централен Балкан“ е изменен Годишния план за пашата и ползването на сено в НП „Централен Балкан“, 2020 г.

Виж повече  >>
16/03/2020 Важно съобщение свързано с функционирането на административните услуги в Дирекция „Национален парк Централен Балкан“

Функциониране на административните услуги в ДНПЦБ във връзка с извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г.

Виж повече  >>

Архив новини

Покажи

Село Антон - хижа Момина поляна (4,30 часа)

От гарата на село Антон се тръгва на север и покрай стопанските постройки в края на селото се стига до Подбалканското шосе. Пресича се и се продължава по левия бряг на реката. Стига се до постройки в подножието на планината и се поема по пътека на североизток, тя се изкачва на гъсти серпантини стръмно нагоре, след последната серпантина се тръгва на северозапад и се достига до равна площадка. На запад зее пропастта на речната долина, оградена от високи отвесни скали. Продължава се на север и следва ново стръмно изкачване, на северозапад се пресича местността Мандрели, когато стръмнината намалее се завива на северозапад, в тази посока се достига до местността Гьолът – обширна, леко вълновидна заравненост с много извори, където е изоставената хижа Планински извори. Тя е най-високата хижа в Стара планина. От тази точка има два варианта за достигане до хижа Момина поляна:
Първи вариант: Продължава се на запад по главното било и след леко изкачване се стига до паметната плоча югоизточно от връх Картала. Това място е слабо изразена седловина между три върха – Картала и две безименни връхчета, южно и източно от него. Тук е важно кръстовище - на изток се отива към местността гьола и хижа Планински извори, към хижите Бенковски и Вежен; на север към хижа Момина поляна и село Дивчовото (през връх Момински чукар); на юг е пряката пътека към село Антон. При лошо време, мъгла и през зимата трябва да се избягва движение по главното било и северно от него, в посока Косишки превал, защото районът е лавиноопасен, ориентирите са малко, а билната заравненост – обширна. От стълба с паметната плоча, почти в северна посока се тръгва към хижа Момина поляна по ясно очертана и маркирана с лентова и стълбова маркировка пътека, тя минава източно от връх Картала и се спуска сред камънаци, хвойни и боровинки към седловината в самото южно подножие на връх Момински чукар. Тя също е важно туристическо кръстовище – на север през върха се слиза към село Дивчовото; на изток е лятната пътека за хижите Бенковски и Вежен; на запад по широка, маркирана пътека през иглолистна гора се слиза до хижа Момина поляна. Втори вариант: Вместо да се продължи на запад по главното било, се тръгва право на север, след 10-15 мин. леко спускане по тревист склон се стига до маркираната пътека за хижа Момина поляна, минаваща над изворите на река Черни Вит. По нея в западна посока, през седловината в южното подножие на връх Момински чукар се слиза до хижа Момина поляна. През зимата този вариант е лавиноопасен.
Част от маршрута е през резерват Боатин в района на Момински чукар


Снимки

  • с.Дивчовото
  • р.Черни Вит
  • Хижа Момина поляна
Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg