Маршрути

14/07/2020 Достигната е квотата за движение с МПС

Достигната е определената квота за движение с МПС по път №60 гр. Калофер - Паниците - вр. Ботев за 18.07.2020 г. (събота).

Виж повече  >>
07/07/2020 Конкурс за извършване на туристически дейности/услуги в местност Розинска мандра, Дирекция "НП Централен Балкан"

Извършване на туристически дейности/услуги в животновъден заслон за сезонно отглеждане на домашни животни в м. Розинска мандра.

Виж повече  >>
30/06/2020 Изготвен е Годишен план за ползване нa гъби и диворастящи плодове, които не са от лечебни растения в Национален парк Централен Балкан, 2020 г.

Предоставяме на вниманието Ви оповестен със заповед на Директора на ДНПЦБ проект на Годишен план за ползване на гъби и диворастящи плодове, които не са от лечебни растения в Национален парк Централен Балкан, 2020 г.., приемането на който е задължително условие за издаване на позволително за събиране на гъби и диворастящи плодове на територията на Парка.

Виж повече  >>
18/06/2020 Утвърден е годишен план за ползване на лечебни растения в Национален парк „Централен Балкан“, 2020 г

В плана са разписани процедурите по определяне на допустимите за събиране количества от ресурсите от лечебни растения.

Виж повече  >>
16/06/2020 Установен е нов за Национален парк „Централен Балкан“ растителен вид

Парков служител открива находище на вида през миналата година в парков участък „Тъжа“. По време на тазгодишния мониторинг на кафява мечка, експерти от Парковата дирекция откриват второ находище – в резерват „Стара река“

Виж повече  >>
10/06/2020 Oбучение на служители на Дирекция „Национален парк Централен Балкан“

Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ ще изпълнява проект за обучение на служителите, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“

Виж повече  >>
08/06/2020 Важно! Процедура за случайно разпределение на свободни пасища

На основание т. VII.8. и Приложение №8 от Годишния план за пашата и ползването на сено в Национален парк „Централен Балкан“, 2020 г. утвърден със Заповед № РД-24/24.02.2020 г. Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ обявява график за провеждане на процедура по случайно разпределение на свободни пасищни площи на територията на Националния парк.

Виж повече  >>
14/05/2020 В Национален парк „Централен Балкан“ създават противоерозионни насаждения

Служители на Национален парк „Централен Балкан“ залесиха част от площите в парков участък „Троян“ като мярка против ерозия в защитената територия. На 11 май бяха засадени 340 броя сива върба (Salix cinerea), 80 броя трошлива върба (Salix fragilis), 280 броя теснолистна върба (Salix elaagnus), 100 броя планинска върба (Salix caprea) и 40 броя силезийска върба (Salix silesiaca).

Виж повече  >>
12/05/2020 Изготвен е Проект на Годишен план за ползване на лечебни растения в НП „Централен Балкан“

Предоставяме на вниманието Ви оповестен със заповед на Директора на ДНПЦБ проект на Годишен план за ползване на лечебни растения в Национален Парк „Централен Балкан“, 2020 г.

Виж повече  >>
11/05/2020 Литературен конкурс „Мими Праматарова“ 2020

„ На другия ден след COVID 19 – какво ще е новото „нормално“ в поведението ни към околната среда“

Виж повече  >>
05/05/2020 Временно се затваря път в НП „Централен Балкан"

Със заповед на директора на Национален парк “Централен Балкан” от 5 май до 31 декември 2020 година се спира движението, престоя и паркирането на МПС (вкл. ATV и UTV от всички класове) по път „Беклемето“ - хижа „Дерменка“. Това е път със свободен достъп, съгласно План за управление на Национален парк "Централен Балкан" 2016 - 2025 г., приет с Решение на МС №195/24.03.2016 г.

Виж повече  >>
04/05/2020 Указания при посещения на територията на национален парк „Централен Балкан“

На основание Заповед № РД-01-248 от 01.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването за организация за посещения на лицата във всички национални паркове, природни паркове, планини и др. обособени маста с паркова среда, извън населените места на територията на общините е задължително спазването на определени правила.

Виж повече  >>
21/04/2020 Промяна в сроковете в обявления за обществени поръчки, стартирали след въвеждане на извънредно положение

На основание разпоредбите на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение и във връзка с методически указания МУ-5 от 14.04.2020 г. и МУ-6 от 16.04.2020 г. на Агенцията по обществени поръчки, относно действия на възложителите при възобновяване на спрени срокове в процедури, стартирали след 13.03.2020 г., се променят сроковете по две обществени поръчки.

Виж повече  >>
02/04/2020 Удължава се срока за прием на заявления за паша

На основание разпоредбите на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение със Заповед на Директора на Дирекция „НП Централен Балкан“ е изменен Годишния план за пашата и ползването на сено в НП „Централен Балкан“, 2020 г.

Виж повече  >>
16/03/2020 Важно съобщение свързано с функционирането на административните услуги в Дирекция „Национален парк Централен Балкан“

Функциониране на административните услуги в ДНПЦБ във връзка с извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г.

Виж повече  >>

Архив новини

Покажи

Село Тъжа - хижа Русалка - хижа Тъжа (по път - 6 часа)

 

От село Тъжа се тръгва на север по планинско шосе. Преминава се между пасища, малки овощни градини и лозя. В подножието на планината то завива на запад. Подминава борова гора, а при втора борова гора се поема надясно и на северозапад. Може да се използва и добре очертана и маркирана пътека, която напряко изкачва стръмните южни склонове на планината. По нея след преодоляване на опороен терен се пресича завой на шосето и се продължава през ниска дъбова и габърова гора. Шосето се пресича за втори път. Тук трябва да се внимава да не се направи отклонение от пътеката из ниската, гъста гора. Още по на север се навлиза под сенките на стара дъбова гора и се пресича за трети път шосето. По брод се преминава Равнецка вада и се излиза на наклонено пасище. Продължава се диагонално нагоре, с по-малък наклон, през единични дървета и храсти, пътеката се съединява с шосето до горската постройка в местността Голяма папратлива. Завива се на север, пресича се дола Енкина вада, завива се на запад и отново на север. Оттук до хижа Русалка води тесен път. След хижа Русалка пътят пресича по мост река Светишка вада и със завой на запад се изкачва по дългото пасище Светицата. Западно от него той завива на север, като следва хоризонтала. Подминава се чешмата Сладката вода и се доближава скалистата долина на Бабската река. Отдалеч се вижда бялата лента на 54-метровото Бабско пръскало. Следва леко изкачване на запад и остър завой на север. В местността Лукът шосето се разклонява – на ляво се стига до скалния феномен Пиростията, на дясно – до базите за отдих в местността Голяма равна. Трябва да следва средното шосе, което е най-широко. То описва няколко завоя ниско под местността Голяма равна, прекосява скалисти чукари, извива през дола Калния поток и прави остър завой надясно през просека в скалите. След около 300 м се стига до стар горски пункт. Шосето преминава през букова гора и следва дол със студен извор. В дясно от него се появяват бели варовикови пластове. След остър завой на североизток се разкрива внушителна панорама към Кадемлийското пръскало с височина на пада 72 м. Почти по хоризонтал и все на север шосето се изкачва по източния склон на долината на река Тъжа. През отвесните канари на местността Ганьов камък, през опожарените останки на Калоферските стружни се излиза на просторната местност Смесите. На изток се отделя пътеката по билото към хижа Мазалат, на североизток е потокът Кръвенишко дере, а на север е Пожардере. Тръгва се по маркировката на запад. Широката пътека следва северния бряг на река Тъжа, преминава през местността Варницата, пресича Татарско дере и насреща се белее хижа Тъжа.


Снимки:  • Поглед към водопад Бабско пръскало
  • Чешма Сладката вода
  • Хижа Тъжа
Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg