Маршрути

14/07/2020 Достигната е квотата за движение с МПС

Достигната е определената квота за движение с МПС по път №60 гр. Калофер - Паниците - вр. Ботев за 18.07.2020 г. (събота).

Виж повече  >>
07/07/2020 Конкурс за извършване на туристически дейности/услуги в местност Розинска мандра, Дирекция "НП Централен Балкан"

Извършване на туристически дейности/услуги в животновъден заслон за сезонно отглеждане на домашни животни в м. Розинска мандра.

Виж повече  >>
30/06/2020 Изготвен е Годишен план за ползване нa гъби и диворастящи плодове, които не са от лечебни растения в Национален парк Централен Балкан, 2020 г.

Предоставяме на вниманието Ви оповестен със заповед на Директора на ДНПЦБ проект на Годишен план за ползване на гъби и диворастящи плодове, които не са от лечебни растения в Национален парк Централен Балкан, 2020 г.., приемането на който е задължително условие за издаване на позволително за събиране на гъби и диворастящи плодове на територията на Парка.

Виж повече  >>
18/06/2020 Утвърден е годишен план за ползване на лечебни растения в Национален парк „Централен Балкан“, 2020 г

В плана са разписани процедурите по определяне на допустимите за събиране количества от ресурсите от лечебни растения.

Виж повече  >>
16/06/2020 Установен е нов за Национален парк „Централен Балкан“ растителен вид

Парков служител открива находище на вида през миналата година в парков участък „Тъжа“. По време на тазгодишния мониторинг на кафява мечка, експерти от Парковата дирекция откриват второ находище – в резерват „Стара река“

Виж повече  >>
10/06/2020 Oбучение на служители на Дирекция „Национален парк Централен Балкан“

Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ ще изпълнява проект за обучение на служителите, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“

Виж повече  >>
08/06/2020 Важно! Процедура за случайно разпределение на свободни пасища

На основание т. VII.8. и Приложение №8 от Годишния план за пашата и ползването на сено в Национален парк „Централен Балкан“, 2020 г. утвърден със Заповед № РД-24/24.02.2020 г. Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ обявява график за провеждане на процедура по случайно разпределение на свободни пасищни площи на територията на Националния парк.

Виж повече  >>
14/05/2020 В Национален парк „Централен Балкан“ създават противоерозионни насаждения

Служители на Национален парк „Централен Балкан“ залесиха част от площите в парков участък „Троян“ като мярка против ерозия в защитената територия. На 11 май бяха засадени 340 броя сива върба (Salix cinerea), 80 броя трошлива върба (Salix fragilis), 280 броя теснолистна върба (Salix elaagnus), 100 броя планинска върба (Salix caprea) и 40 броя силезийска върба (Salix silesiaca).

Виж повече  >>
12/05/2020 Изготвен е Проект на Годишен план за ползване на лечебни растения в НП „Централен Балкан“

Предоставяме на вниманието Ви оповестен със заповед на Директора на ДНПЦБ проект на Годишен план за ползване на лечебни растения в Национален Парк „Централен Балкан“, 2020 г.

Виж повече  >>
11/05/2020 Литературен конкурс „Мими Праматарова“ 2020

„ На другия ден след COVID 19 – какво ще е новото „нормално“ в поведението ни към околната среда“

Виж повече  >>
05/05/2020 Временно се затваря път в НП „Централен Балкан"

Със заповед на директора на Национален парк “Централен Балкан” от 5 май до 31 декември 2020 година се спира движението, престоя и паркирането на МПС (вкл. ATV и UTV от всички класове) по път „Беклемето“ - хижа „Дерменка“. Това е път със свободен достъп, съгласно План за управление на Национален парк "Централен Балкан" 2016 - 2025 г., приет с Решение на МС №195/24.03.2016 г.

Виж повече  >>
04/05/2020 Указания при посещения на територията на национален парк „Централен Балкан“

На основание Заповед № РД-01-248 от 01.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването за организация за посещения на лицата във всички национални паркове, природни паркове, планини и др. обособени маста с паркова среда, извън населените места на територията на общините е задължително спазването на определени правила.

Виж повече  >>
21/04/2020 Промяна в сроковете в обявления за обществени поръчки, стартирали след въвеждане на извънредно положение

На основание разпоредбите на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение и във връзка с методически указания МУ-5 от 14.04.2020 г. и МУ-6 от 16.04.2020 г. на Агенцията по обществени поръчки, относно действия на възложителите при възобновяване на спрени срокове в процедури, стартирали след 13.03.2020 г., се променят сроковете по две обществени поръчки.

Виж повече  >>
02/04/2020 Удължава се срока за прием на заявления за паша

На основание разпоредбите на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение със Заповед на Директора на Дирекция „НП Централен Балкан“ е изменен Годишния план за пашата и ползването на сено в НП „Централен Балкан“, 2020 г.

Виж повече  >>
16/03/2020 Важно съобщение свързано с функционирането на административните услуги в Дирекция „Национален парк Централен Балкан“

Функциониране на административните услуги в ДНПЦБ във връзка с извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г.

Виж повече  >>

Архив новини

Покажи

Сопот – Сопотски манастир – Аневско кале – 2 часа

Този маршрут е един от най-леките, тъй като е сравнително кратък и не се преодоляват големи височини. Обектите могат да се видят отдалеч и вероятност за объркване на пътя не съществува. Туристическия маршрут започва от центъра на град Сопот, където е превърнатата в музей родна къща на патриарха на българската литература – Иван Вазов. Къща-музей “Иван Вазов” не е оригинална. Тя е възстановена по инициатива на брата на поета, Георги Вазов, през 1932 година и открита като музей на 6 юни 1935 година. В нея наред с оригиналните документи, разказващи за живота и творчеството на Вазов е възпроизведена и характерната обстановка за онова време, което творецът описва в романа “Под игото”. На площада пред къщата-музей се издига паметникът на поета.
В Сопот е запазена и къщата на още един известен българин – куриерът на вестник “Искра” Иван Загубански.
Като се тръгне по улицата на север от площада само след няколко минути се стига до Радиното училище и градската църква с високо издигнатата камбанария. Църквата “Св. Петър и Павел” е построена от брациговския майстор Никола Траянов през 1846 година и е била изгорена от башибозушките орди през 1877 година. Две години по-късно е възстановена в предишния си вид. Църквата е забележителен паметник на българската възрожденска архитектура. В същия двор е Радиното училище, описано в романа “Под игото”, а през малка порта в източния зид се влиза в девическия манастир, също описан в романа и свързан с дейността на големия български революционер Васил Левски.
Манастирът е основан през 1665 година. От старите му постройки след опожаряването му от башибозуците през 1877 година са запазени само църквата “Въведение Богородично” и жилищната сграда, в която е живеела игуменката. Оцеляла е и лозницата в двора. Днес тук могат да се видят килията на игуменката Христина, давала многократно подслон на Васил Левски, тайният вход от килията й до скривалището на Апостола, а също и самото скривалище. До стената на манастирската църква, строена през 1402 година се намира гробът на игуменката Христина, убита от турците през 1877 година.
От тук маршрутът продължава на североизток между крайните къщи на Сопот и боровата гора. Минава се през вилната зона и Манастирски дол. Там, където стръмните южни склонове на Троянската планина опират в Карловското поле, в долината на Манастирска река, между дърветата се показват белите зидове на Сопотския манастир “Св. Спас” – основан през XIV век, а през 1877 година опожарен от турците. След Освобождението е възстановен с помощта на българи, живеещи в Румъния и затова, когато се влезе в църквата му, прави впечатление нейният необичаен интериор. Църквата е възстановена без стенописи. По време на османското владичество манастирът се оформя като културен, просветен и революционен център. Тук на 7 декември 1958 година Васил Левски става дякон Игнатий. И пак тук през 1875 година Тодор Каблешков заклева членовете на възстановения сопотски революционен комитет.
На около 150 м южно от портите на манастира по тясна пътечка се стига до дядо Стояновата воденица – сега реставрирана. За Аневското кале, кацнало на рида (960 м.н.в.) трябва да се продължи на северозапад от манастира. От твърдината, строена по време на Второто българско царство, сега са останали да стърчат само дебели 1 м и високи 10 – 15 м зидове – части от две кули – южна и северна, съединени помежду си с крепостна стена.
Изкачването до калето е изморително, но гледката разкриваща се от това място към Карловското поле и Средна гора си заслужава усилието.
Връщането в град Сопот може да стане по обратния път като се мине на юг и при село Анево се излезе на магистралата София – Бургас, откъдето за около половин час се стига до Сопот.


Снимки:

 

  • гр.Сопот
  • дядо Стояновата воденица
  • Аневско кале
Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg