Маршрути

25/11/2020 30 ПРОЕКТА ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА СА НОМИНИРАНИ В XII-то ИЗДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО” 2019/2020 г.

Националният ученически конкурс „Посланици на здравето“ се отнася за трите възрастови групи: 1-4 клас, 5-7 клас и 8-12 клас и включва две тематични области: Ограничаване на тютюнопушенето и злоупотребата с алкохол и здравословно хранене и физическа активност.

Виж повече  >>
12/11/2020 Конкурс за предоставяне на туристически дейности/услуги в Посетителски комплекс Бяла река

Дирекция „Национален парк Централен Балкан” със свое Решение № 83 00-4/12.11.2020г. откри процедура за възлагане чрез конкурс: ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ /ДЕЙНОСТИ В ПОСЕТИТЕЛСКИ КОМПЛЕКС „БЯЛА РЕКА“, Парков Участък Калофер, Национален парк Централен Балкан

Виж повече  >>
15/09/2020 „Избери как да се придвижиш“ e мотото на Европейска седмица на мобилността 2020

И през тази година МОСВ се включва в ежегодно провежданата кампанията на Европейската комисия „Европейска седмица на мобилността“ чрез своите териториални поделения. Темата за 2020 г. е „Чиста мобилност за всички“, а мотото – „Избери как да се придвижиш“, което цели да насърчи гражданите да изберат по-екологосъобразни начини за придвижване в ежедневието си.

Виж повече  >>
27/08/2020 В Национален парк "Централен Балкан" стартират превантивни дейности срещу пожари в горски природни местообитания

Парковата Дирекция възлага изпълнението на противопожарни мерки по дейност №11 Превантивни дейности срещу пожари в горски природни местообитания, в рамките на проект № BG16M1OP002-3.007-0006 „Възстановяване и опазване на природни местообитания и видове в Национален парк "Централен Балкан".

Виж повече  >>

Архив новини

Покажи

Екопътека „Бяла река“

Екопътека „Бяла река“ е една от атракциите в Национален парк „Централен Балкан“. Намира се на около 6,5 км северозападно от град Калофер, близо до Калоферския манастир. Сред плетеница от планински разклонения, маршрутът отвежда дълбоко в ждрелото на Бяла река, за да разкрие непознат свят, в който следи на диви животни кръстосват човешките пътеки.
Началото на екопътеката е на около 280 м от външната граница на Парка, близо до едноименния бивак. По осем дървени моста, трасето пресича разпенените бързеи на планинската река и оформя своеобразна осмица. От две погледни места на пътеката се откриват живописни гледки към каньона. Природните богатства на Националния парк са представени чрез разположени по протежение на трасето табели с интерпретативни модули, посветени на различни теми: „Гората“, предлага възможност за запознаване с горите в Парка и с 20 характерни представители на дърветата, „Реката“ информира за Бяла река и за 20 вида земноводни и влечуги, „Билките“ – предлага информация за лечебните растения в Парка и разпознаване на 20 вида от най-популярните в планината. Табела „Птиците“ разказва за крилатите обитатели и за 25 вида от тях. Специално място е отделно на бозайниците и на 25 вида от тях. Интерпретативни модули „Следите“, „Мечката“и „Кълвача“ предлагат на посетителите по игрови начин да научат повече за животните.
В съответствие с режимите в Националния парк са въведени и действат правила за поведение, осигуряващи безопасност и сигурност при посещението на екопътеката.
Очакваме от вас:
Да спазвате правилата за поведение.
Да не смущавате горските животни.
Да не се отклонявате от трасето на Екопътеката.
Да преминавате по мостовете и стълбите внимателно и по един.
Да пазите природата – оставяйте след себе си само следите от вашите стъпки.
Внимание! Преминаването през близкия резерват „Джендема“ е разрешено само по маркираните пътеки.
Преходът е с обща дължина 1 830 м. Продължителност – 2,30 часа. Трудност – лека.
Екопътеката не се препоръчва за посещения през зимния сезон.

Адрес на обекта: Парков участък Калофер
Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg