Маршрути

25/11/2020 30 ПРОЕКТА ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА СА НОМИНИРАНИ В XII-то ИЗДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО” 2019/2020 г.

Националният ученически конкурс „Посланици на здравето“ се отнася за трите възрастови групи: 1-4 клас, 5-7 клас и 8-12 клас и включва две тематични области: Ограничаване на тютюнопушенето и злоупотребата с алкохол и здравословно хранене и физическа активност.

Виж повече  >>
12/11/2020 Конкурс за предоставяне на туристически дейности/услуги в Посетителски комплекс Бяла река

Дирекция „Национален парк Централен Балкан” със свое Решение № 83 00-4/12.11.2020г. откри процедура за възлагане чрез конкурс: ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ /ДЕЙНОСТИ В ПОСЕТИТЕЛСКИ КОМПЛЕКС „БЯЛА РЕКА“, Парков Участък Калофер, Национален парк Централен Балкан

Виж повече  >>
15/09/2020 „Избери как да се придвижиш“ e мотото на Европейска седмица на мобилността 2020

И през тази година МОСВ се включва в ежегодно провежданата кампанията на Европейската комисия „Европейска седмица на мобилността“ чрез своите териториални поделения. Темата за 2020 г. е „Чиста мобилност за всички“, а мотото – „Избери как да се придвижиш“, което цели да насърчи гражданите да изберат по-екологосъобразни начини за придвижване в ежедневието си.

Виж повече  >>
27/08/2020 В Национален парк "Централен Балкан" стартират превантивни дейности срещу пожари в горски природни местообитания

Парковата Дирекция възлага изпълнението на противопожарни мерки по дейност №11 Превантивни дейности срещу пожари в горски природни местообитания, в рамките на проект № BG16M1OP002-3.007-0006 „Възстановяване и опазване на природни местообитания и видове в Национален парк "Централен Балкан".

Виж повече  >>

Архив новини

Покажи

Екопътека „Видимско пръскало“

Екопътека „Видимско пръскало“ запознава с Парка и с най-високо разположения негов резерват - „Северен Джендем“. Изходен пункт е ВЕЦ „Видима“ в кв. Видима на гр. Априлци. Трасето върви успоредно на р. Пръскалска, извива през вековна букова гора, минава между двата Щърбанови камъка и отвежда до скални стени, от които се спуска 80-метровият водопад Видимско пръскало. Маршрутът предлага пътешествие сред природата, с ненатрапчиво поднесена информация за планината и нейните хора. В началото на екопътеката ще научите повече за историята на град Априлци, следва „Зелена класна стая“ с огнище , заслон, маса и пейки, както и с информация за растенията – полезни и красиви, за горските животни -с лапи, нокти, пернати и опашати. На Пръскалското водохващане, близо до входа на резерват „Северен Джендем“,ще прочетете за пасищата, ще научите повече за водата, може да опитате и вода от „буков корен“ … Най-високата точка на маршрута представя гледка към едно от чудесата на Парка – Видимското пръскало.Водопадът събира изворни води между Юрушка грамада и Параджика. Оттук може да се види Сухото пръскало, а през скалите - и няколко притоци-потоци на р. Пръскалска.
Изградената инфраструктура осигурява удобство и безопасност -пътеката е маркиранана терена, изградени са пет дървени моста над реката и две погледни площадки – към река Пръскалска и панорама към Видимското пръскало.
В съответствие с режимите в Националния парк са въведени и действат правила за поведение, осигуряващи безопасност и сигурност при посещението на екопътеката.
Очакваме от вас:
Да спазвате правилата за поведение.
Да преминавате по мостовете и стълбите внимателно и по един.
Да не смущавате горските обитатели.
Да пазите природата – оставяйте след себе си самоследите от вашите стъпки.
Внимание! През резерват „Северен Джендем“ се движете само по маркираната пътека.
 
Преходът е с обща дължина около 12 км. Продължителност – 5 часа. Трудност – лека.
Екопътеката не се препоръчва за посещения през зимния сезон.

 

Адрес на обекта: ПУ Стоките
Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg