Информация

15/11/2018 Проект на „Централен Балкан“ e включен в дарителската кампания „Избери, за да помогнеш“

Проектът на парковата дирекция „Централен Балкан – съхрани, опази, наслади се“ е одобрен от Комисията по спонсорствo и дарения на Райфайзенбанк – България и включен в Дарителската инициатива „Избери, за да помогнеш“. Кампанията включва обществено значими проекти на организации с нестопанска цел, болници и др. в сферите на здравеопазването, социалните услуги, културата, образованието и опазването на околната среда.

Виж повече  >>
30/10/2018 Изложбата „Хубава си, моя горо“ гостува в РИОСВ – Велико Търново

ложбата от карикатури „Хубава си, моя горо“ могат да видят от днес – 30 октомври, посетителите в информационния център на Регионалната инспекция по околна среда и води във Велико Търново. Изложбата е предоставена от Дирекцията на Национален парк „Централен Балкан“ и е поредна обща инициатива с Регионалната инспекция.

Виж повече  >>
26/10/2018 Движението на още една мечка ще се следи с GPS

Още една мечка е маркирана с GPS-GSM нашийник и микрочип. Животното е уловено вчера от екип на Сдружението за дива природа „Балкани“ в района на град Априлци, близо да границата с Национален парк „Централен Балкан“.

Виж повече  >>
19/10/2018 МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ОБЯВЯВА НАЦИОНАЛНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО” 2018-2019 г.

Конкурсът се провежда в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г., приета с Решение № 538 от МС на 12.09.2013г.

Виж повече  >>
28/09/2018 ​Одобрен e за финансиране проект на Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ по Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г."

Със Заповед №РД-ОП-96/26.09.2018 г на Министъра на околната среда и водите е одобрен за финансиране проект на Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ №BG16M1OP002-3.007-0006 „Възстановяване и опазване на природни местообитания и видове в Национален парк "Централен Балкан"

Виж повече  >>

Архив новини

Покажи


Габровският район е разположен в Централна Северна България, където е и Географският център на страната, върху речните тераси на реките Янтра, Синкевица, Паничарка, Жълтешка и Лопушница.

Климатът в региона е умерено-континентален, отличаващ се със студена зима и сравнително топло лято. Валежите са с подчертано континентален характер. Преобладават северните и северозападните ветрове. Релефът на района е полупланински, силно пресечен и представлява поредица от малки долини, прорязани от дерета и оврази, тесни ридове и била със стръмни склонове.

Природата тук е изваяла изключително красиви пейзажи. За любителите на планинските преходи и пешеходния туризъм има изградени многобройни живописни туристически маршрути водещи до най-интересните места около Габрово. Сред тях са пътеки около курорта „Люляци”, подходи към  Витата стена, пешеходни преходи от АИР Боженци до Дряновски манастир, от Градище до с. Кметовци, пътеки на територията на Природен парк Българка до Соколския манастир и др., маршрути до Национален парк-музей „Шипка”,  връх Бузлуджа, местността Узана и други.
Местността Узана е изходен пункт към НП Централен Балкан от изток.

Културните забележителности на Габрово не отстъпват на природните. Сред най-известните туристически атракции тук са АЕК „Етъра” и музей „Дом на хумора и сатирата”, единственият в страната Национален музей на образованието, устроен в сградата на Националната Априловска гимназия – първото светско училище в България. В района са запазени късно античната крепост в местността Градище, възрожденски комплекс от сгради, десетки мостове и паметници.


 

Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg