Природно наследство

17/01/2018 Нов вид от групата на кръглолистната камбанка е установен в Национален парк „Централен Балкан“

Научни изследвания в масива Триглав на Национален парк „Централен Балкан“ установиха нов вид от групата на кръглолистната камбанка (Campanula rotundifolia L.).

Виж повече  >>
11/01/2018 Открити са три нови за НП „Централен Балкан“ вида растения

Трите нови за територията на Национален парк „Централен Балкан“ вида висши растения – полски окситропис, източна каменоломка и скална острица, са установени през изминалата 2017 г. Досега те не са съобщавани за флористичния район, в който попада Парка.

Виж повече  >>
14/12/2017 Пета мечка с GPS-GSM нашийник обитава Национален парк „Централен Балкан“

Екип на Сдружението за дива природа „Балкани“ е уловил кафява мечка и поставил GPS-GSM нашийник и микрочип за идентификация. Животното е уловено на 12 декември над село Черни Осъм до границата на националния парк . Мечокът е мъжки,  6-7 годишен с тегло над 190 кг и в добро здраво

Виж повече  >>
07/12/2017 Сигнал за бракониерство в „Централен Балкан“ провери дирекцията на парка

Дирекцията на НП „Централен Балкан“ провери сигнал за присъствие на хора с ловно оръжие в хижа „Певците“ - парков участък Карлово, в защитената територия където внасянето на ловно оръжие и ловът са забранени. В хижата парковите охранители са посрещнати от петима мъже с шес

Виж повече  >>

Архив новини

Покажи

  

           Габрово е разположен в северните разклонения на Средна Стара планина, на двата бряга на река Янтра. Надморската му височина е 392 метра. Климатът е умереноконтинентален с планинско влияние. Средната температура е 10 оС. Зимата е студено, лятото - сравнително топло. Снежната покривка се задържа около 110 дни, валежите са над средните за страната с максимум през месец юни. Покритите с гори планински части са богати на едър и дребен дивеч. В околностите на града има добре поддържана ловна база / с. Гиргини /. На 22 км. от Габрово, сред уникална природа и характерен релеф, е разположена високопланинската местност "Узана" , където се намира географският център на България. През зимата "Узана" е притегателен център за любителите на снежните спортове. На 15 км западно от Габрово се намира местността "Люляците", разположена на възвишение с величествени отвесни скали, обрасли с люлякови храсти. Курортът "Люляците" предлага добри възможности за целогодишен отдих и профилактика.

Местност “Узана”

Туристическата местност "Узана" се намира на 25 км. югозападно от Габрово на 1300 м. средна надморска височина.
Узана се нарича най-голямата билна поляна на Стара планина.

Виж повече
Пещера “Бачо Киро”

Пещера "Бачо Киро" се намира в района на Дряновския манастир, в живописните каньони на р.Андъка и р. Дряновска. Отстои на 300 м от манастира “Св.Архангел Михаил” в отвесна варовикова скала висока 25 м на 335 м н.в.
Тя е първата благоустроена пещера в България от дряновските туристи още през 1938 год.

Виж повече
Река Янтра

Дължината на река Янтра е 268 км., а водосборната й площ е около 7 860 кв.км. Реката извира от Стара планина и се влива в Дунав.

Виж повече
Защитена зона „Витата стена”

За да се опазят природните местообитания и дивата флора и фауна, през 2007 г. районът на скалния венец „Витата стена” - с обща площ близо 2 630 ха, е обявен за Защитена зона от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000. (Защитена зона Витата стена BG0000190 е обявена по Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията с решение на Министерския съвет от 2 март 2007 г., обнародвано в ДВ бр. 21 от 09.03.2007 г.)

Виж повече
Екопътека „Витата стена”

Това е опознавателен маршрут, който запознава с дивите растения и животни в едноименната Защитена зона, като предлага на посетителите пешеходни, вело- и конни преходи. Изходен пункт е с. Яворец, заслонът до Вековния дъб.

Виж повече
Плато Стражата

На около 2 км северно от Габрово се намира Стражата- най-голямото карстово плато, разположено между Севлиево, Дряново и Габрово. На северозапад то завършва с дъговидната Вита стена (702 м) - скален венец, който представлява естествена западна граница на платото.

Виж повече
Вековен дъб /Quercus robur/

Вековният дъб – над 200-годишен, може да се види в с. Яворец, Габровска община. Знаковото за местните хора дърво извисява могъща снага до заслона, изходен пункт за Екопътека „Витата стена”.

Виж повече
Езерото Биляковец

Езерото Биляковец е природна забележителност, обявена за защитена от КОПС със Заповед № 233/ 04.04.1980 г. Площта му е 14,2 ха, разположено е в землището на с. Здравковец, община Габрово. Като защитена територия, езерото има режим на дейности, сред които забрана за разкриването на кариери, провеждането на минно-геоложки и други дейности, с които се поврежда или изменя както естествения облик на местността, така и на водния й режим.

Виж повече
Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg