Природно наследство

15/11/2018 Проект на „Централен Балкан“ e включен в дарителската кампания „Избери, за да помогнеш“

Проектът на парковата дирекция „Централен Балкан – съхрани, опази, наслади се“ е одобрен от Комисията по спонсорствo и дарения на Райфайзенбанк – България и включен в Дарителската инициатива „Избери, за да помогнеш“. Кампанията включва обществено значими проекти на организации с нестопанска цел, болници и др. в сферите на здравеопазването, социалните услуги, културата, образованието и опазването на околната среда.

Виж повече  >>
30/10/2018 Изложбата „Хубава си, моя горо“ гостува в РИОСВ – Велико Търново

ложбата от карикатури „Хубава си, моя горо“ могат да видят от днес – 30 октомври, посетителите в информационния център на Регионалната инспекция по околна среда и води във Велико Търново. Изложбата е предоставена от Дирекцията на Национален парк „Централен Балкан“ и е поредна обща инициатива с Регионалната инспекция.

Виж повече  >>
26/10/2018 Движението на още една мечка ще се следи с GPS

Още една мечка е маркирана с GPS-GSM нашийник и микрочип. Животното е уловено вчера от екип на Сдружението за дива природа „Балкани“ в района на град Априлци, близо да границата с Национален парк „Централен Балкан“.

Виж повече  >>
19/10/2018 МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ОБЯВЯВА НАЦИОНАЛНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО” 2018-2019 г.

Конкурсът се провежда в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г., приета с Решение № 538 от МС на 12.09.2013г.

Виж повече  >>
28/09/2018 ​Одобрен e за финансиране проект на Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ по Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г."

Със Заповед №РД-ОП-96/26.09.2018 г на Министъра на околната среда и водите е одобрен за финансиране проект на Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ №BG16M1OP002-3.007-0006 „Възстановяване и опазване на природни местообитания и видове в Национален парк "Централен Балкан"

Виж повече  >>

Архив новини

Покажи

  

           Габрово е разположен в северните разклонения на Средна Стара планина, на двата бряга на река Янтра. Надморската му височина е 392 метра. Климатът е умереноконтинентален с планинско влияние. Средната температура е 10 оС. Зимата е студено, лятото - сравнително топло. Снежната покривка се задържа около 110 дни, валежите са над средните за страната с максимум през месец юни. Покритите с гори планински части са богати на едър и дребен дивеч. В околностите на града има добре поддържана ловна база / с. Гиргини /. На 22 км. от Габрово, сред уникална природа и характерен релеф, е разположена високопланинската местност "Узана" , където се намира географският център на България. През зимата "Узана" е притегателен център за любителите на снежните спортове. На 15 км западно от Габрово се намира местността "Люляците", разположена на възвишение с величествени отвесни скали, обрасли с люлякови храсти. Курортът "Люляците" предлага добри възможности за целогодишен отдих и профилактика.

Местност “Узана”

Туристическата местност "Узана" се намира на 25 км. югозападно от Габрово на 1300 м. средна надморска височина.
Узана се нарича най-голямата билна поляна на Стара планина.

Виж повече
Пещера “Бачо Киро”

Пещера "Бачо Киро" се намира в района на Дряновския манастир, в живописните каньони на р.Андъка и р. Дряновска. Отстои на 300 м от манастира “Св.Архангел Михаил” в отвесна варовикова скала висока 25 м на 335 м н.в.
Тя е първата благоустроена пещера в България от дряновските туристи още през 1938 год.

Виж повече
Река Янтра

Дължината на река Янтра е 268 км., а водосборната й площ е около 7 860 кв.км. Реката извира от Стара планина и се влива в Дунав.

Виж повече
Защитена зона „Витата стена”

За да се опазят природните местообитания и дивата флора и фауна, през 2007 г. районът на скалния венец „Витата стена” - с обща площ близо 2 630 ха, е обявен за Защитена зона от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000. (Защитена зона Витата стена BG0000190 е обявена по Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията с решение на Министерския съвет от 2 март 2007 г., обнародвано в ДВ бр. 21 от 09.03.2007 г.)

Виж повече
Екопътека „Витата стена”

Това е опознавателен маршрут, който запознава с дивите растения и животни в едноименната Защитена зона, като предлага на посетителите пешеходни, вело- и конни преходи. Изходен пункт е с. Яворец, заслонът до Вековния дъб.

Виж повече
Плато Стражата

На около 2 км северно от Габрово се намира Стражата- най-голямото карстово плато, разположено между Севлиево, Дряново и Габрово. На северозапад то завършва с дъговидната Вита стена (702 м) - скален венец, който представлява естествена западна граница на платото.

Виж повече
Вековен дъб /Quercus robur/

Вековният дъб – над 200-годишен, може да се види в с. Яворец, Габровска община. Знаковото за местните хора дърво извисява могъща снага до заслона, изходен пункт за Екопътека „Витата стена”.

Виж повече
Езерото Биляковец

Езерото Биляковец е природна забележителност, обявена за защитена от КОПС със Заповед № 233/ 04.04.1980 г. Площта му е 14,2 ха, разположено е в землището на с. Здравковец, община Габрово. Като защитена територия, езерото има режим на дейности, сред които забрана за разкриването на кариери, провеждането на минно-геоложки и други дейности, с които се поврежда или изменя както естествения облик на местността, така и на водния й режим.

Виж повече
Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg