Природно наследство

17/09/2018 Служители от „Централен Балкан“ събраха близо тон отпадъци на 15 септември

Служители от Дирекцията на Национален парк „Централен Балкан“ събраха 960 кг отпадъци в почистването, организирано в рамките на кампанията „Да изчистим България заедно“. В проявата се включиха експерти и служители от парковата охрана, които прочистиха от битови отпадъци защитената територия в района на м. Беклемето, части от Международния туристически маршрут Е 3 и от прохода Троян – Кърнаре.

Виж повече  >>
11/09/2018 Биосферните паркове „Централен Балкан“ и „Тюрингска гора“ в Германия ще си сътрудничат

Биосферен парк „Централен Балкан“ и Биосферен парк „Тюрингска гора“ в германската провинция Тюрингия ще си сътрудничат.

Виж повече  >>
16/07/2018 Съветът на Европа поднови Европейската диплома на „Централен Балкан"

Комитетът на министрите към Съвета на Европа поднови Европейската диплома за защитени територии на Национален парк „Централен Балкан“ за още десет години.

Виж повече  >>
16/07/2018 Черни щъркели се излюпиха в Национален парк „Централен Балкан“

Четири черни щъркелчета се излюпиха в Национален парк „Централен Балкан“. Гнездото се намира в типичното за вида местообитание – по скали, близо да речно ждрело в южната част на Парка.

Виж повече  >>
05/07/2018 Находищата на жълта тинтява и скален пелин в НП „Централен Балкан“ са в добро състояниe

Проведеният мониторинг в Национален парк „Централен Балкан“ потвърди, че находищата на жълта тинтява (Gentiana lutea) и скален пелин (Artemisia erianthа) са в добро състояние.

Виж повече  >>

Архив новини

Покажи

  

           Габрово е разположен в северните разклонения на Средна Стара планина, на двата бряга на река Янтра. Надморската му височина е 392 метра. Климатът е умереноконтинентален с планинско влияние. Средната температура е 10 оС. Зимата е студено, лятото - сравнително топло. Снежната покривка се задържа около 110 дни, валежите са над средните за страната с максимум през месец юни. Покритите с гори планински части са богати на едър и дребен дивеч. В околностите на града има добре поддържана ловна база / с. Гиргини /. На 22 км. от Габрово, сред уникална природа и характерен релеф, е разположена високопланинската местност "Узана" , където се намира географският център на България. През зимата "Узана" е притегателен център за любителите на снежните спортове. На 15 км западно от Габрово се намира местността "Люляците", разположена на възвишение с величествени отвесни скали, обрасли с люлякови храсти. Курортът "Люляците" предлага добри възможности за целогодишен отдих и профилактика.

Местност “Узана”

Туристическата местност "Узана" се намира на 25 км. югозападно от Габрово на 1300 м. средна надморска височина.
Узана се нарича най-голямата билна поляна на Стара планина.

Виж повече
Пещера “Бачо Киро”

Пещера "Бачо Киро" се намира в района на Дряновския манастир, в живописните каньони на р.Андъка и р. Дряновска. Отстои на 300 м от манастира “Св.Архангел Михаил” в отвесна варовикова скала висока 25 м на 335 м н.в.
Тя е първата благоустроена пещера в България от дряновските туристи още през 1938 год.

Виж повече
Река Янтра

Дължината на река Янтра е 268 км., а водосборната й площ е около 7 860 кв.км. Реката извира от Стара планина и се влива в Дунав.

Виж повече
Защитена зона „Витата стена”

За да се опазят природните местообитания и дивата флора и фауна, през 2007 г. районът на скалния венец „Витата стена” - с обща площ близо 2 630 ха, е обявен за Защитена зона от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000. (Защитена зона Витата стена BG0000190 е обявена по Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията с решение на Министерския съвет от 2 март 2007 г., обнародвано в ДВ бр. 21 от 09.03.2007 г.)

Виж повече
Екопътека „Витата стена”

Това е опознавателен маршрут, който запознава с дивите растения и животни в едноименната Защитена зона, като предлага на посетителите пешеходни, вело- и конни преходи. Изходен пункт е с. Яворец, заслонът до Вековния дъб.

Виж повече
Плато Стражата

На около 2 км северно от Габрово се намира Стражата- най-голямото карстово плато, разположено между Севлиево, Дряново и Габрово. На северозапад то завършва с дъговидната Вита стена (702 м) - скален венец, който представлява естествена западна граница на платото.

Виж повече
Вековен дъб /Quercus robur/

Вековният дъб – над 200-годишен, може да се види в с. Яворец, Габровска община. Знаковото за местните хора дърво извисява могъща снага до заслона, изходен пункт за Екопътека „Витата стена”.

Виж повече
Езерото Биляковец

Езерото Биляковец е природна забележителност, обявена за защитена от КОПС със Заповед № 233/ 04.04.1980 г. Площта му е 14,2 ха, разположено е в землището на с. Здравковец, община Габрово. Като защитена територия, езерото има режим на дейности, сред които забрана за разкриването на кариери, провеждането на минно-геоложки и други дейности, с които се поврежда или изменя както естествения облик на местността, така и на водния й режим.

Виж повече
Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg