Информация

15/11/2018 Проект на „Централен Балкан“ e включен в дарителската кампания „Избери, за да помогнеш“

Проектът на парковата дирекция „Централен Балкан – съхрани, опази, наслади се“ е одобрен от Комисията по спонсорствo и дарения на Райфайзенбанк – България и включен в Дарителската инициатива „Избери, за да помогнеш“. Кампанията включва обществено значими проекти на организации с нестопанска цел, болници и др. в сферите на здравеопазването, социалните услуги, културата, образованието и опазването на околната среда.

Виж повече  >>
30/10/2018 Изложбата „Хубава си, моя горо“ гостува в РИОСВ – Велико Търново

ложбата от карикатури „Хубава си, моя горо“ могат да видят от днес – 30 октомври, посетителите в информационния център на Регионалната инспекция по околна среда и води във Велико Търново. Изложбата е предоставена от Дирекцията на Национален парк „Централен Балкан“ и е поредна обща инициатива с Регионалната инспекция.

Виж повече  >>
26/10/2018 Движението на още една мечка ще се следи с GPS

Още една мечка е маркирана с GPS-GSM нашийник и микрочип. Животното е уловено вчера от екип на Сдружението за дива природа „Балкани“ в района на град Априлци, близо да границата с Национален парк „Централен Балкан“.

Виж повече  >>
19/10/2018 МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ОБЯВЯВА НАЦИОНАЛНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО” 2018-2019 г.

Конкурсът се провежда в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г., приета с Решение № 538 от МС на 12.09.2013г.

Виж повече  >>
28/09/2018 ​Одобрен e за финансиране проект на Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ по Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г."

Със Заповед №РД-ОП-96/26.09.2018 г на Министъра на околната среда и водите е одобрен за финансиране проект на Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ №BG16M1OP002-3.007-0006 „Възстановяване и опазване на природни местообитания и видове в Национален парк "Централен Балкан"

Виж повече  >>

Архив новини

Покажи

 
Районът на гр. Клисура заема най-западната част на Карловската задбалканска котловина. Името на града е свързано със сближаването на това място на планинските вериги на Стара планина и Средна гора. Рида Козница (западната граница на котловината) е едно от местата, където се осъществява връзката между тези две планини. Гр. Клисура и селата край него в административно отношение принадлежат към Община Карлово.

Климатът в Карловската котловина е преходно-континентален. Районът на гр. Клисура се отличава от карловския по по-голямата надморска височина и по-слабото, макар и осезаемо, климатично влияние на теченията по долината на река Стряма. Зимата тук също е мека, летата дълги итопли с добри условия за развитие на етерично-маслени култури.

За посетителите тук се разгръщат множеството възможности за различни по сложност и продължителност преходи на територията на Национален парк Централен Балкан или в Средна гора. От гр. Клисура тръгват маршрути към х. Вежен х. Ехо. От с. Розино и от с. Христо Даново тръгват маршрутите към х. Ехо и х. Козя стена. В близост до с. Христо Даново се преминава край поддържан резерват “Чамджа”, чието управление е поверено на Дирекцията на Националния парк. Край същото село се намират природните феномени пещерата Юлен Ере (Водната пещера) и Сувачарското пръскало.

В с. Розино функционира Природозащитен образователен център „Звездица”, а в гр. Клисура – Природозащитен информационен център „Клисура”. В тях може да получите необходимата Ви информация относно местното биоразнообразие и възможностите за туризъм.

Районът на гр. Клисура е имал много важна роля в Априлското въстание. Днес експозициите и паметниците, свързани с тези събития, привличат много посетители. Градският исторически музей е включен в списъка на националното туристическо движение „Опознай България - 100 национални туристически обекта“. Към него са включени и три къщи във възрожденски стил – Павурджиева, Козинарова и Червенакова, в които са представени елементи от местните история, бит и култура. Над гр. Клисура се извисява паметникът на Боримечката и паметникът в местността   Зли дол  , посветени отново на Априлската епопея. Интересни обекти от културното наследство на района са римската станция SubRadices край с. Христо Даново, църквите „Св. Богородица” и „Св. Никола” и Десковата чешма в Клисура и др.

Настанителната база в района не е добре развита, но все пак има възможности за отсядане в нискокатегорийни хотелчета и мотел, както и в няколко къщи за гости. Каквото и да изберете, обаче, ще се радвате на спокойствието и гостоприемството на това красиво кътче, в полите на Балкана.


 

Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg