Информация

15/11/2018 Проект на „Централен Балкан“ e включен в дарителската кампания „Избери, за да помогнеш“

Проектът на парковата дирекция „Централен Балкан – съхрани, опази, наслади се“ е одобрен от Комисията по спонсорствo и дарения на Райфайзенбанк – България и включен в Дарителската инициатива „Избери, за да помогнеш“. Кампанията включва обществено значими проекти на организации с нестопанска цел, болници и др. в сферите на здравеопазването, социалните услуги, културата, образованието и опазването на околната среда.

Виж повече  >>
30/10/2018 Изложбата „Хубава си, моя горо“ гостува в РИОСВ – Велико Търново

ложбата от карикатури „Хубава си, моя горо“ могат да видят от днес – 30 октомври, посетителите в информационния център на Регионалната инспекция по околна среда и води във Велико Търново. Изложбата е предоставена от Дирекцията на Национален парк „Централен Балкан“ и е поредна обща инициатива с Регионалната инспекция.

Виж повече  >>
26/10/2018 Движението на още една мечка ще се следи с GPS

Още една мечка е маркирана с GPS-GSM нашийник и микрочип. Животното е уловено вчера от екип на Сдружението за дива природа „Балкани“ в района на град Априлци, близо да границата с Национален парк „Централен Балкан“.

Виж повече  >>
19/10/2018 МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ОБЯВЯВА НАЦИОНАЛНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО” 2018-2019 г.

Конкурсът се провежда в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г., приета с Решение № 538 от МС на 12.09.2013г.

Виж повече  >>
28/09/2018 ​Одобрен e за финансиране проект на Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ по Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г."

Със Заповед №РД-ОП-96/26.09.2018 г на Министъра на околната среда и водите е одобрен за финансиране проект на Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ №BG16M1OP002-3.007-0006 „Възстановяване и опазване на природни местообитания и видове в Национален парк "Централен Балкан"

Виж повече  >>

Архив новини

Покажи

Община Павел баня обхваща централната част на задбалканската Казанлъшка котловина. Простира се между Стара планина и Средна гора сред живописната Розова долина, до брега на река Тунджа. Административен център на Общината е известният балнеоложки курорт гр. Павел баня, разположен на 400 м надморска височина.
Климатът в района е умерен преходно-континентален, което е предпоставка за топло и горещо лято, умерено студена зима със слаба ветровитост, ранна пролет и топла и слънчева есен. Водните ресурси включват повърхностно течащи, подпочвени и термални минерални води. Река Тунджа с по-големите си притоци - Тъжа, Габровница и Турийска, оформят речната мрежа на района.

Районът е основен изходен пункт за югоизточната част на Национален парк Централен Балкан.От тук започват пътеките от с. Тъжа до град Априлци през х. Тъжа, покрай водопада Кадемлийско пръскало иКИП „Смесите”, от с. Габарево през х. Соколна и резерват Соколна до х. Мазалат, от с. Скобелево по източната границана Парка и покрай резерват Еленова гора до х. Мазалат и др.

На юг от общинския център се разгръща Сърнена Средна гора. Тук могат да се правят преходи през родното село на Чудомир – Турия, до първенеца на този дял вр. Братан (1236 м н.в.) и х. Братан, до х. Каваклийка и др.

Сред културните забележителности на района са музеят „Джанановата къща” в с. Габарево, където Васил Левски основава местния революционен комитет, Каменната църква „Св. Георги Победоносец” в същото село, родната къща на Чудомир в с. Турия и др. В Общината се провеждат ежегодни Кукерски празници и Празник на розата и минералната вода.

В селата от Общината функционират семейни хотели и къщи за гости, които предлагат автентична обстановка, отлична местна кухня, запознаване с  розовопроизводството, с местните традиции и бит. Ако желаяте да изпробвата лечебните свойства на минералната вода в Павел баня можете да отседнете в Специализирана болница за рехабилитация – Национален комплекс ЕАД филиал Павел баня, където медицински персонал полага грижи за профилактика или възстановяване на здравето, или в съвременните хотели, предлагащи СПА процедури и други допълнителни услуги.
 

Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg