Информация

15/11/2018 Проект на „Централен Балкан“ e включен в дарителската кампания „Избери, за да помогнеш“

Проектът на парковата дирекция „Централен Балкан – съхрани, опази, наслади се“ е одобрен от Комисията по спонсорствo и дарения на Райфайзенбанк – България и включен в Дарителската инициатива „Избери, за да помогнеш“. Кампанията включва обществено значими проекти на организации с нестопанска цел, болници и др. в сферите на здравеопазването, социалните услуги, културата, образованието и опазването на околната среда.

Виж повече  >>
30/10/2018 Изложбата „Хубава си, моя горо“ гостува в РИОСВ – Велико Търново

ложбата от карикатури „Хубава си, моя горо“ могат да видят от днес – 30 октомври, посетителите в информационния център на Регионалната инспекция по околна среда и води във Велико Търново. Изложбата е предоставена от Дирекцията на Национален парк „Централен Балкан“ и е поредна обща инициатива с Регионалната инспекция.

Виж повече  >>
26/10/2018 Движението на още една мечка ще се следи с GPS

Още една мечка е маркирана с GPS-GSM нашийник и микрочип. Животното е уловено вчера от екип на Сдружението за дива природа „Балкани“ в района на град Априлци, близо да границата с Национален парк „Централен Балкан“.

Виж повече  >>
19/10/2018 МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ОБЯВЯВА НАЦИОНАЛНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО” 2018-2019 г.

Конкурсът се провежда в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г., приета с Решение № 538 от МС на 12.09.2013г.

Виж повече  >>
28/09/2018 ​Одобрен e за финансиране проект на Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ по Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г."

Със Заповед №РД-ОП-96/26.09.2018 г на Министъра на околната среда и водите е одобрен за финансиране проект на Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ №BG16M1OP002-3.007-0006 „Възстановяване и опазване на природни местообитания и видове в Национален парк "Централен Балкан"

Виж повече  >>

Архив новини

Покажи

         
Район Севлиево е разположен в Централна Северна България, близо до географския център на страната, на 178 км от столицата София и на 283 км от град Варна. Територията на общината заема обща площ от 1070 кв. км. Надморската височина на района варира от 201 м при най-ниската точка до 1900 м във високопланинската област.

Климатът е умерено-континентален, с голяма амплитуда между най-ниските и най-високите годишни температури от + 30-35 градуса по Целзий през лятото до 20-25 градуса през зимата. В орографско отношение град Севлиево попада в котловина, навлизайки в околностите му релефът преминава в хълмист, а по периферията на района се разгръщат красиви и разнообразни планински пейзажи.

Наличието на големи масиви гори в южната висока част на района осигурява значителни водни ресурси. Техните водосборни басейни дават началото на две по-големи реки - Росица и Видима, които се сливат непосредствено до град Севлиево, а общите им води пълнят чашата на един от най-големите изкуствени водоеми в България - язовир Александър Стамболийски.

 

 Град Севлиево е известен като Градът на тиквата, а за посетителите особен интерес представляват Средновековната крепост Хоталич, Хаджистояновото училище, Табахана, комплексът "Дандолови къщи" и др., както и разнообразните обекти в района, сред които Батошевски мъжки манастир, Къща-музей "Дан Колов" и др.

Районът е изходен пункт за североизточната част на Национален парк Централен Балкан и една от най-посещаваните хижи в Парка - х. Мазалат. В землищата на селата Стоките и Кръвеник се разполага резерват Пеещи скали
. Тук природата е сътворила уникален скален феномен, който оживява под формата на истинска песен пред туриста.


 

 
Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg