Райони

15/11/2018 Проект на „Централен Балкан“ e включен в дарителската кампания „Избери, за да помогнеш“

Проектът на парковата дирекция „Централен Балкан – съхрани, опази, наслади се“ е одобрен от Комисията по спонсорствo и дарения на Райфайзенбанк – България и включен в Дарителската инициатива „Избери, за да помогнеш“. Кампанията включва обществено значими проекти на организации с нестопанска цел, болници и др. в сферите на здравеопазването, социалните услуги, културата, образованието и опазването на околната среда.

Виж повече  >>
30/10/2018 Изложбата „Хубава си, моя горо“ гостува в РИОСВ – Велико Търново

ложбата от карикатури „Хубава си, моя горо“ могат да видят от днес – 30 октомври, посетителите в информационния център на Регионалната инспекция по околна среда и води във Велико Търново. Изложбата е предоставена от Дирекцията на Национален парк „Централен Балкан“ и е поредна обща инициатива с Регионалната инспекция.

Виж повече  >>
26/10/2018 Движението на още една мечка ще се следи с GPS

Още една мечка е маркирана с GPS-GSM нашийник и микрочип. Животното е уловено вчера от екип на Сдружението за дива природа „Балкани“ в района на град Априлци, близо да границата с Национален парк „Централен Балкан“.

Виж повече  >>
19/10/2018 МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ОБЯВЯВА НАЦИОНАЛНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО” 2018-2019 г.

Конкурсът се провежда в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г., приета с Решение № 538 от МС на 12.09.2013г.

Виж повече  >>
28/09/2018 ​Одобрен e за финансиране проект на Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ по Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г."

Със Заповед №РД-ОП-96/26.09.2018 г на Министъра на околната среда и водите е одобрен за финансиране проект на Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ №BG16M1OP002-3.007-0006 „Възстановяване и опазване на природни местообитания и видове в Национален парк "Централен Балкан"

Виж повече  >>

Архив новини

Покажи

Скален мост Крали Маркова дупка

 
Голямото количество валежи, геоложките и релефните особености са причина за интензивното окарстяване на Троянския Балкан. Освен множеството валози, въртопи, кари, губилища в речните долини, в резерват “Стенето” се намират и разнообразни по размери, трудност и красота пещери и пропасти.
Уникалният скален мост Крали Маркова дупка представлява по своята същност пещера в последния стадий от развитието й, когато по-голямата част от варовиковите й стени са се “разтворили” под действието на водата и изветрянето и така тя се е превърнала в проходна пещера или скален мост. По думите на местни хора във вътрешността на арката й действително има малка пещера, но тя не е търсена и проучвана специално до момента, поради това, че е трудно достъпна.
Скалният мост дава подслон на различни петрофилни видове птици, бозайници, влечуги, паякообразни и насекоми. Такива са соколът-скитник, гарванът-гробар, обикновеният мишелов, планинската червеоопашка, бухалът, горската улулица, много видове прилепи (ръждив и малък вечерник, полунощен прилеп, савиево прилепче, воден нощник, мустакат и златист нощник, широкоух прилеп и др.), сънливци, гущери.
Провеждането на всякакви спортно-тренировъчни и алпийски дейности (скално катерене, бънджи скокове) е недопустимо с оглед опасността от обезпокояване на обитателите на скалния мост. За извършването на научно изследователски проекти е необходимо предварителното им съгласуване с МОСВ и Дирекцията на Национален парк „Централен Балкан”.

Адрес на обекта: Троянски Балкан
Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg