Райони

22/04/2019 Експерти от парк „Централен Балкан“ проведоха открит урок за Деня на Земята

Тази година мотото на инициативите е „Защитете биологичните видове“. Средношколците бяха запознати защо световната общност обръща вниманието на милиони хора, че унищожаването на местообитанията, неразумната експлоатация на природни ресурси и изменението на климата водят до загуба на половината диви животни в света. За да опазваме видовете, трябва да ги познаваме, затова учениците бяха запознати с редки и защитени видове от флората и фауната на Национален парк „Централен Балкан“.

Виж повече  >>
15/04/2019 Окончателен график за процедура за случайно разпределение на свободни пасища

​На основание т. VII.8. и Приложение №8 от Годишния план за пашата и ползването на сено в Национален парк „Централен Балкан“, 2019 г. утвърден със Заповед № РД-37/25.02.2019 г. Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ обявява график за провеждане на процедура по случайно разпределение на свободни пасищни площи на територията на Националния парк.

Виж повече  >>
11/04/2019 График за процедура за случайно разпределение на свободни пасища

Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ обявява график за провеждане на процедура по случайно разпределение на свободни пасищни площи на територията на Националния парк

Виж повече  >>
28/03/2019 Буковите гори на национален парк „Централен Балкан" получиха сертификат за обект на световното наследство на ЮНЕСКО

Заместник-министърът на околната среда и водите Красимир Живков връчи вчера на Генчо Илиев, директор на Дирекция „Национален парк Централен Балкан“, сертификатът, който потвърждава, че буковите гори в резерватите на парка са част от серийния европейски обект на световното наследство „Старите и първични букови гори на Карпатите и други региони в Европа“. Официалната церемония се състоя в МОСВ в присъствието на Христо Георгиев, главен секретар на Националната комисия за България на ЮНЕСКО.

Виж повече  >>

Архив новини

Покажи

Скален мост Крали Маркова дупка

 
Голямото количество валежи, геоложките и релефните особености са причина за интензивното окарстяване на Троянския Балкан. Освен множеството валози, въртопи, кари, губилища в речните долини, в резерват “Стенето” се намират и разнообразни по размери, трудност и красота пещери и пропасти.
Уникалният скален мост Крали Маркова дупка представлява по своята същност пещера в последния стадий от развитието й, когато по-голямата част от варовиковите й стени са се “разтворили” под действието на водата и изветрянето и така тя се е превърнала в проходна пещера или скален мост. По думите на местни хора във вътрешността на арката й действително има малка пещера, но тя не е търсена и проучвана специално до момента, поради това, че е трудно достъпна.
Скалният мост дава подслон на различни петрофилни видове птици, бозайници, влечуги, паякообразни и насекоми. Такива са соколът-скитник, гарванът-гробар, обикновеният мишелов, планинската червеоопашка, бухалът, горската улулица, много видове прилепи (ръждив и малък вечерник, полунощен прилеп, савиево прилепче, воден нощник, мустакат и златист нощник, широкоух прилеп и др.), сънливци, гущери.
Провеждането на всякакви спортно-тренировъчни и алпийски дейности (скално катерене, бънджи скокове) е недопустимо с оглед опасността от обезпокояване на обитателите на скалния мост. За извършването на научно изследователски проекти е необходимо предварителното им съгласуване с МОСВ и Дирекцията на Национален парк „Централен Балкан”.

Адрес на обекта: Троянски Балкан
Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg