Консултативни съвети

21/03/2019 Отбелязваме Световния ден на водата с мотото „Всеки е важен"

Темата на Световния ден на водата през 2019 г. е „Вода за всички!“ – в съгласие с основния поет от страните ангажимент в Програмата на ООН за устойчиво развитие до 2030 г. Мотото на кампанията „Всеки е важен!“ акцентира върху правото на достъп до вода като основно човешко право и че никой не трябва да бъде забравен в осигуряването на свободен и лесен достъп до питейна вода без опасност от замърсяване.

Виж повече  >>
19/03/2019 Дирекция „НП Централен Балкан“ празнува Световния ден на водата

Празничната десетдневка, посветена на Световния ден на водата, започва днес с посещение в Детска градина „Ран Босилек“ – Габрово. Зелените уроци за деца в предучилищна възраст, които екип на Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ провежда съвместно с Община Габрово, ще бъдат посветени на водата.

Виж повече  >>
05/03/2019 Национална награда за природозащита Мими Праматарова 2019

Конкурсът е насочен към ученици от средните училища на Република България.

Виж повече  >>
01/03/2019 Празник за деца от детска градина „Младост“ организира Дирекция „НП Централен Балкан“

100 деца от ДГ „Младост“ в Габрово гостуваха в Дирекция „НП Централен Балкан“ в два последователни дни.

Виж повече  >>
25/02/2019 Утвърден е Годишният план за пашата и ползването на сено в НП „Централен Балкан“, 2019 г.

Със Заповед на Директора на Парковата дирекция днес, 25.02.2019 г. е утвърден Годишен план за пашата и ползването на сено в Национален парк „Централен Балкан“, 2019 г.

Виж повече  >>

Архив новини

Покажи

Актуално:


П Р О Т О К О Л  от съвместно работно заседание на Обществения консултативен и Научния консултативен съвети към Дирекция „Национален парк Централен Балкан“, състояло се на 22 и 23 ноември 2018 г., в хотелски комплекс „ЯЕВ“, с. Соколица, Община Карлово.


Предстои общо заседание на Обществения и Научния консултативни съвети към Дирекцията на Национален парк „Централен Балкан”.

Предварителният дневен ред включва представяне на проект № BG16M1OP002-3.007-0006 „Възстановяване и опазване на природни местообитания и видове в Национален парк „Централен Балкан“; ползване на пасищни ресурси в НП „Централен Балкан“ през 2018 г. и  перспективи и очаквания за 2019 г.; мониторинг на дивата коза и други видове в НП „Централен Балкан“ – резултати; ЮНЕСКО-инициативи в НП „Централен Балкан“ през 2018 г.: Сериен обект „Старите и първични букови гори на Карпатите и други региони на Европа“ и Биосферен парк „Централен Балкан“; представяне на проект „Централен Балкан“ – съхрани, опази, наслади се“, финансово подпомаган в рамките на Дарителската кампания „Избери, за да помогнеш 2018“ на „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД.

Заседанието ще се проведе в комплекс „Яев”, с. Соколица, община Карлово.
Начало: 22 ноември 2018 г., 14 часа, конферентна зала.
Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg