Консултативни съвети

15/07/2019 Утвърден е Годишен план за ползване на лечебни растения в Национален парк „Централен Балкан“, 2019 г.

Със Заповед на Директора на НП „Централен Балкан“ е утвърден Годишен план за ползване на лечебни растения в Национален парк „Централен Балкан“, 2019 г.

Виж повече  >>
10/07/2019 Квотата за движение с МПС до вр. Ботев е достигната

Към 14.00 часа на 10.07.2019г. е достигната определената квота за движение на МПС по Път № 60 гр. Калофер – Паниците – вр. Ботев с ограничен достъп за 13.07.2019 г. (неделя).

Виж повече  >>
08/07/2019 Приложение за смартфони в помощ нa посетителите на Централен Балкан

Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ сключи договор с „ХАЙ ЛЕВЪЛ ПРОДЖЕКТ“ ЕООД – гр. Варна за разработване на мобилно приложение с информация за туристически маршрути, посетителски обекти и прилежащи видове и местообитания в Национален парк „Централен Балкан“. Приложението се създава в рамките на проект „Възстановяване и опазване на природни местообитания и видове в Национален парк "Централен Балкан”.

Виж повече  >>
05/06/2019 Проект на Годишен план за ползване на лечебни растения в Национален Парк „Централен Балкан“, 2019 г.

Със заповед на Директора на Парковата дирекция е оповестен Проект на Годишен план за ползване на лечебни растения в Национален парк „Централен Балкан“ за 2019 г.

Виж повече  >>
05/06/2019 Проект на Годишен план за ползване на гъби и диворастящи плодове, които не са от лечебни растения в Национален парк „Централен Балкан“, 2019 г.

Със заповед на Директора на Парковата дирекция е оповестен Проект на Годишен план за ползване на гъби и диворастящи плодове, които не са от лечебни растения в Национален парк „Централен Балкан“ за 2019 г.

Виж повече  >>

Архив новини

Покажи

Актуално:


П Р О Т О К О Л  от съвместно работно заседание на Обществения консултативен и Научния консултативен съвети към Дирекция „Национален парк Централен Балкан“, състояло се на 22 и 23 ноември 2018 г., в хотелски комплекс „ЯЕВ“, с. Соколица, Община Карлово.


Предстои общо заседание на Обществения и Научния консултативни съвети към Дирекцията на Национален парк „Централен Балкан”.

Предварителният дневен ред включва представяне на проект № BG16M1OP002-3.007-0006 „Възстановяване и опазване на природни местообитания и видове в Национален парк „Централен Балкан“; ползване на пасищни ресурси в НП „Централен Балкан“ през 2018 г. и  перспективи и очаквания за 2019 г.; мониторинг на дивата коза и други видове в НП „Централен Балкан“ – резултати; ЮНЕСКО-инициативи в НП „Централен Балкан“ през 2018 г.: Сериен обект „Старите и първични букови гори на Карпатите и други региони на Европа“ и Биосферен парк „Централен Балкан“; представяне на проект „Централен Балкан“ – съхрани, опази, наслади се“, финансово подпомаган в рамките на Дарителската кампания „Избери, за да помогнеш 2018“ на „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД.

Заседанието ще се проведе в комплекс „Яев”, с. Соколица, община Карлово.
Начало: 22 ноември 2018 г., 14 часа, конферентна зала.
Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg