Консултативни съвети

21/05/2019 Международен ден на биологичното разнообразие - 22 май

Честванията за 22 май 2019 г. се фокусират върху биологичното разнообразие, като основа за нашата храна и здраве, и ключов катализатор за трансформиране на хранителните системи и подобряване на човешкото здраве. Темата има за цел да привлече знания и да осведоми, че храненето, системите на хранене и здравето зависят от биологичното разнообразие и здравите екосистеми.

Виж повече  >>
20/05/2019 20 май – Световен ден на пчелите

Обявен е с резолюция на ООН през м. декември 2017 г., с цел да се информира обществеността за значението на пчелите и пчелните продукти, както и по въпросите, свързани със защитата на застрашените от изчезване пчели, показвайки ключовата роля на пчелите в опрашването на растенията и живота на Земята.

Виж повече  >>
15/05/2019 Летен Университет по програмата на ЮНЕСКО „Човекът и биосферата“

Министерство на околната среда и водите и Дирекция на Национален парк „Централен Балкан“ ще подкрепят провеждането на Летен Университет по програмата на ЮНЕСКО „Човекът и биосферата“, посветен на Биосферните паркове. Събитието ще се проведе през юли в един от новите биосферни паркове у нас – „Централен Балкан“.

Виж повече  >>
13/05/2019 Национален парк „Централен Балкан“ връчи специални награди във Фестивала "Четирите стихии"

Дирекцията на Национален парк „Централен Балкан“ връчи специални награди на отбори-участници в Семейния фестивал, проведен в събота в габровския парк „Маркотея“.

Виж повече  >>
07/05/2019 Три мечета намериха нов дом в Централен Балкан

Трите малки мечета, намерени през април м.г. в района на язовир Доспат, бяха освободени вчера в Национален парк „Централен Балкан“. Проведената за първи път в България подобна акция осъществи екип от Министерството на околната среда и водите, Организацията за защита на животните „Четири лапи“ и експерти от Дирекцията на Национален парк „Централен Балкан“.

Виж повече  >>
28/03/2019 Буковите гори на национален парк „Централен Балкан" получиха сертификат за обект на световното наследство на ЮНЕСКО

Заместник-министърът на околната среда и водите Красимир Живков връчи вчера на Генчо Илиев, директор на Дирекция „Национален парк Централен Балкан“, сертификатът, който потвърждава, че буковите гори в резерватите на парка са част от серийния европейски обект на световното наследство „Старите и първични букови гори на Карпатите и други региони в Европа“. Официалната церемония се състоя в МОСВ в присъствието на Христо Георгиев, главен секретар на Националната комисия за България на ЮНЕСКО.

Виж повече  >>

Архив новини

Покажи

Актуално:


П Р О Т О К О Л  от съвместно работно заседание на Обществения консултативен и Научния консултативен съвети към Дирекция „Национален парк Централен Балкан“, състояло се на 22 и 23 ноември 2018 г., в хотелски комплекс „ЯЕВ“, с. Соколица, Община Карлово.


Предстои общо заседание на Обществения и Научния консултативни съвети към Дирекцията на Национален парк „Централен Балкан”.

Предварителният дневен ред включва представяне на проект № BG16M1OP002-3.007-0006 „Възстановяване и опазване на природни местообитания и видове в Национален парк „Централен Балкан“; ползване на пасищни ресурси в НП „Централен Балкан“ през 2018 г. и  перспективи и очаквания за 2019 г.; мониторинг на дивата коза и други видове в НП „Централен Балкан“ – резултати; ЮНЕСКО-инициативи в НП „Централен Балкан“ през 2018 г.: Сериен обект „Старите и първични букови гори на Карпатите и други региони на Европа“ и Биосферен парк „Централен Балкан“; представяне на проект „Централен Балкан“ – съхрани, опази, наслади се“, финансово подпомаган в рамките на Дарителската кампания „Избери, за да помогнеш 2018“ на „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД.

Заседанието ще се проведе в комплекс „Яев”, с. Соколица, община Карлово.
Начало: 22 ноември 2018 г., 14 часа, конферентна зала.
Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg