Консултативни съвети

13/12/2018 Състоя се пресконференция по Проект „Възстановяване и опазване на природни местообитания и видове в Национален парк "Централен Балкан”

На 13 декември 2018г., в заседателната зала на Община Габрово, се състоя пресконференция за представяне на Проект „Възстановяване и опазване на природни местообитания и видове в Национален парк "Централен Балкан”, изпълняван от Дирекция „Национален парк Централен Балкан“.

Виж повече  >>
03/12/2018 Покана за пресконференция за първо представяне на Проект „Възстановяване и опазване на природни местообитания и видове в Национален парк „Централен Балкан”.

Дирекция „Национален парк Централен Балкан” – Габрово, бенефициент по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, организира пресконференция за първо представяне на Проект „Възстановяване и опазване на природни местообитания и видове в Национален парк „Централен Балкан”.

Виж повече  >>
15/11/2018 Проект на „Централен Балкан“ e включен в дарителската кампания „Избери, за да помогнеш“

Проектът на парковата дирекция „Централен Балкан – съхрани, опази, наслади се“ е одобрен от Комисията по спонсорствo и дарения на Райфайзенбанк – България и включен в Дарителската инициатива „Избери, за да помогнеш“. Кампанията включва обществено значими проекти на организации с нестопанска цел, болници и др. в сферите на здравеопазването, социалните услуги, културата, образованието и опазването на околната среда.

Виж повече  >>

Архив новини

Покажи

Актуално:


П Р О Т О К О Л  от съвместно работно заседание на Обществения консултативен и Научния консултативен съвети към Дирекция „Национален парк Централен Балкан“, състояло се на 22 и 23 ноември 2018 г., в хотелски комплекс „ЯЕВ“, с. Соколица, Община Карлово.


Предстои общо заседание на Обществения и Научния консултативни съвети към Дирекцията на Национален парк „Централен Балкан”.

Предварителният дневен ред включва представяне на проект № BG16M1OP002-3.007-0006 „Възстановяване и опазване на природни местообитания и видове в Национален парк „Централен Балкан“; ползване на пасищни ресурси в НП „Централен Балкан“ през 2018 г. и  перспективи и очаквания за 2019 г.; мониторинг на дивата коза и други видове в НП „Централен Балкан“ – резултати; ЮНЕСКО-инициативи в НП „Централен Балкан“ през 2018 г.: Сериен обект „Старите и първични букови гори на Карпатите и други региони на Европа“ и Биосферен парк „Централен Балкан“; представяне на проект „Централен Балкан“ – съхрани, опази, наслади се“, финансово подпомаган в рамките на Дарителската кампания „Избери, за да помогнеш 2018“ на „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД.

Заседанието ще се проведе в комплекс „Яев”, с. Соколица, община Карлово.
Начало: 22 ноември 2018 г., 14 часа, конферентна зала.
Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg