Създаване

16/07/2018 Съветът на Европа поднови Европейската диплома на „Централен Балкан"

Комитетът на министрите към Съвета на Европа поднови Европейската диплома за защитени територии на Национален парк „Централен Балкан“ за още десет години.

Виж повече  >>
16/07/2018 Черни щъркели се излюпиха в Национален парк „Централен Балкан“

Четири черни щъркелчета се излюпиха в Национален парк „Централен Балкан“. Гнездото се намира в типичното за вида местообитание – по скали, близо да речно ждрело в южната част на Парка.

Виж повече  >>
05/07/2018 Находищата на жълта тинтява и скален пелин в НП „Централен Балкан“ са в добро състояниe

Проведеният мониторинг в Национален парк „Централен Балкан“ потвърди, че находищата на жълта тинтява (Gentiana lutea) и скален пелин (Artemisia erianthа) са в добро състояние.

Виж повече  >>

Архив новини

Покажи

Общественият  консултативен съвет към Парковата дирекция е създаден с цел сътрудничество и подобряване на координацията при формирането и реализирането на управленската политика. В него са идентифицирани и представени всички заинтересовани групи от населението на крайпарковата територия. 

Реализиран е в рамките на проект „Модел за управление с участие на заинтересованите страни на Централен Балкан - елемент от Националната екологична мрежа”, финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (Договор № ПО1-04-00). Резултатът от него е ангажиране на местната общност и широк кръг от заинтересовани страни в дискусията за Националния парк и неговото бъдеще. 

Изготвена е Дългосрочна визия за НП Централен Балкан – „Поглед към общото ни бъдеще”, 2010-2050 г.
Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg