Защита на лични данни

15/09/2020 „Избери как да се придвижиш“ e мотото на Европейска седмица на мобилността 2020

И през тази година МОСВ се включва в ежегодно провежданата кампанията на Европейската комисия „Европейска седмица на мобилността“ чрез своите териториални поделения. Темата за 2020 г. е „Чиста мобилност за всички“, а мотото – „Избери как да се придвижиш“, което цели да насърчи гражданите да изберат по-екологосъобразни начини за придвижване в ежедневието си.

Виж повече  >>
27/08/2020 В Национален парк "Централен Балкан" стартират превантивни дейности срещу пожари в горски природни местообитания

Парковата Дирекция възлага изпълнението на противопожарни мерки по дейност №11 Превантивни дейности срещу пожари в горски природни местообитания, в рамките на проект № BG16M1OP002-3.007-0006 „Възстановяване и опазване на природни местообитания и видове в Национален парк "Централен Балкан".

Виж повече  >>

Архив новини

Покажи

За контакт с администратора на лични данни:

Дирекция „Национален парк Централен Балкан“
Габрово 5300, ул. „Бодра смяна“ №3
Телефон: 066/801 277
Електронна поща:  office@centralbalkan.bg
Интернет страница:  www.centralbalkan.bg
 
 
За контакт с длъжностно лице по защита на данните:

Кристина Папазова Стойкова
Габрово 5300, ул. „Бодра смяна“ №3
Телефон: 066/801 277
Електронна поща: 
kpapazova@centralbalkan.bg

  Политика за прозрачност
Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg