Отчети контролна дейност архив 2019

25/11/2020 30 ПРОЕКТА ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА СА НОМИНИРАНИ В XII-то ИЗДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО” 2019/2020 г.

Националният ученически конкурс „Посланици на здравето“ се отнася за трите възрастови групи: 1-4 клас, 5-7 клас и 8-12 клас и включва две тематични области: Ограничаване на тютюнопушенето и злоупотребата с алкохол и здравословно хранене и физическа активност.

Виж повече  >>
12/11/2020 Конкурс за предоставяне на туристически дейности/услуги в Посетителски комплекс Бяла река

Дирекция „Национален парк Централен Балкан” със свое Решение № 83 00-4/12.11.2020г. откри процедура за възлагане чрез конкурс: ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ /ДЕЙНОСТИ В ПОСЕТИТЕЛСКИ КОМПЛЕКС „БЯЛА РЕКА“, Парков Участък Калофер, Национален парк Централен Балкан

Виж повече  >>
15/09/2020 „Избери как да се придвижиш“ e мотото на Европейска седмица на мобилността 2020

И през тази година МОСВ се включва в ежегодно провежданата кампанията на Европейската комисия „Европейска седмица на мобилността“ чрез своите териториални поделения. Темата за 2020 г. е „Чиста мобилност за всички“, а мотото – „Избери как да се придвижиш“, което цели да насърчи гражданите да изберат по-екологосъобразни начини за придвижване в ежедневието си.

Виж повече  >>
27/08/2020 В Национален парк "Централен Балкан" стартират превантивни дейности срещу пожари в горски природни местообитания

Парковата Дирекция възлага изпълнението на противопожарни мерки по дейност №11 Превантивни дейности срещу пожари в горски природни местообитания, в рамките на проект № BG16M1OP002-3.007-0006 „Възстановяване и опазване на природни местообитания и видове в Национален парк "Централен Балкан".

Виж повече  >>

Архив новини

Покажи

Месечен отчет контролна дейност януари 2019 текстова част 
Месечен отчет контролна дейност януари  2019 таблична част 

Месечен отчет контролна дейност февруари 2019 текстова част

Месечен отчет контролна дейност февруари 2019 таблична част

Месечен отчет контролна дейност март 2019 текстова част 

Месечен отчет контролна дейност март 2019 таблична част

Месечен отчет контролна дейност април 2019 текстова част
Месечен отчет контролна дейност април 2019 таблична част

Месечен отчет контролна дейност май 2019 текстова част
Месечен отчет контролна дейност май 2019 таблична част

Месечен отчет контролна дейност юни 2019 текстова част
Месечен отчет контролна дейност юни 2019 таблична част

Месечен отчет контролна дейност юли 2019 текстова част
Месечен отчет контролна дейност юли 2019 таблична част

Месечен отчет контролна дейност август 2019 текстова част
Месечен отчет контролна дейност август 2019 таблична част


Месечен отчет контролна дейност септември 2019 текстова част 
Месечен отчет контролна дейност септември 2019 таблична част 

Месечен отчет контролна дейност октомври 2019 текстова част 
Месечен отчет контролна дейност
октомври 2019 таблична част 

Месечен отчет контролна дейност ноември 2019 текстова част 
Месечен отчет контролна дейност ноември 2019 таблична част 


Месечен отчет контролна дейност декември 2019 текстова част
Месечен отчет контролна дейност декември 2019 таблична част

Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg