Отчети контролна дейност 2020

15/09/2020 „Избери как да се придвижиш“ e мотото на Европейска седмица на мобилността 2020

И през тази година МОСВ се включва в ежегодно провежданата кампанията на Европейската комисия „Европейска седмица на мобилността“ чрез своите териториални поделения. Темата за 2020 г. е „Чиста мобилност за всички“, а мотото – „Избери как да се придвижиш“, което цели да насърчи гражданите да изберат по-екологосъобразни начини за придвижване в ежедневието си.

Виж повече  >>
10/09/2020 Достигната е квотата за движение с МПС до вр. Ботев за 13 септември

Достигната е определената квота за движение с МПС по път №60 гр. Калофер - Паниците - вр. Ботев за 13.09.2020 г. (неделя).

Виж повече  >>
27/08/2020 В Национален парк "Централен Балкан" стартират превантивни дейности срещу пожари в горски природни местообитания

Парковата Дирекция възлага изпълнението на противопожарни мерки по дейност №11 Превантивни дейности срещу пожари в горски природни местообитания, в рамките на проект № BG16M1OP002-3.007-0006 „Възстановяване и опазване на природни местообитания и видове в Национален парк "Централен Балкан".

Виж повече  >>

Архив новини

Покажи

Месечен отчет контролна дейност януари 2020 текстова част 
Месечен отчет контролна дейност януари  2020 таблична част 

Месечен отчет контролна дейност февруари 2020 тестова част
Месечен отчет контролна дейност февруари 2020 таблична част


Месечен отчет контролна дейност март 2020 тестова част
Месечен отчет контролна дейност март 2020 таблична част

Месечен отчет контролна дейност април 2020 текстова част
Месечен отчет контролна дейност април 2020 таблична част


Месечен отчет контролна дейност май 2020 текстова част
Месечен отчет контролна дейност май 2020 таблична част


Месечен отчет контролна дейност юни 2020 текстова част
Месечен отчет контролна дейност юни 2020 таблична част


Месечен отчет контролна дейност юли 2020 текстова част
Месечен отчет контролна дейност юли 2020 таблична част

Месечен отчет контролна д
ейност август 2020 текстова част
Месечен отчет контролна дейност август 2020 таблична част
 
Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg