Описание на проекта

16/07/2018 Съветът на Европа поднови Европейската диплома на „Централен Балкан"

Комитетът на министрите към Съвета на Европа поднови Европейската диплома за защитени територии на Национален парк „Централен Балкан“ за още десет години.

Виж повече  >>
16/07/2018 Черни щъркели се излюпиха в Национален парк „Централен Балкан“

Четири черни щъркелчета се излюпиха в Национален парк „Централен Балкан“. Гнездото се намира в типичното за вида местообитание – по скали, близо да речно ждрело в южната част на Парка.

Виж повече  >>
05/07/2018 Находищата на жълта тинтява и скален пелин в НП „Централен Балкан“ са в добро състояниe

Проведеният мониторинг в Национален парк „Централен Балкан“ потвърди, че находищата на жълта тинтява (Gentiana lutea) и скален пелин (Artemisia erianthа) са в добро състояние.

Виж повече  >>

Архив новини

Покажи

Проект № DIR-593212-1-8 „Актуализиране на плана за управление на НП Централен Балкан”, финансиран по Оперативна програма "Околна среда", 2007-2013 г.​
 

Основна цел на проекта е актуализиране на План за управление на Национален парк "Централен Балкан" 2001-2010 г..

Сред допълнителните цели са актуализация на изпълняваните до сега стратегически директиви във връзка със съвременните национални и европейски политики и нормативни документи за природозащита и развитие на защитените територии; оценка на ефективността и оптимизация на функционалното парково зониране и съответните му режими и норми, на организацията на управлението, на дейности, свързани с научноизследователската работа и мониторинг на компонентите на околната среда; оценка на ефективността и на работата по екологичното възпитание и образование, европейската интеграция и международното сътрудничество.

В рамките на проекта за постигнати следните резултати:
Обособен е компактен комплекс за опазване на дивата природа.
Изготвени два Сценария за климатични промени за региона на Средна Стара планина.
Изготвени Доклади за състоянието на едрите бозайници и за състоянието на европейския лалугер.
Научни проучвания относно целесъобразността за интродукция на рис и на глухар.
Инвентаризирани 11 000 ха горски площи - част от консервационно значимите гори; гори, предмет на досегашно и бъдещо ползване и горски култури; гори с участието на инвазивни видове.
Интернет базирана Географска информационна система на Националния парк с интегрирани наличните и новоизработените данни.
Изготвен Кадастър на до 300 обекта на капиталното строителство - сгради и съоръжения в защитената територия.
Проведено Национално представително изследване „Националният парк и хората”.

 


 
Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg